Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 374-НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх.№12-ЖС от 04.04.2021г. в 16:00 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Постъпила е жалба с вх.№12-ЖС от 04.04.2021г. в 16:00 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от Цветозар Угринов, упълномощен  представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

В жалбата се твърди, че в избирателни секции  131900068 и 131900069  не са маркирани печатите на СИК.

След направена проверка РИК Пазарджик констатира, че вече се е произнесла със свое Решение №366-НС от 04.04.2021г. относно печата на СИК 131900068.

След проведен разговор с председателя на СИК 131900069- Олга Радкова, РИК Пазарджик установи, че печатът на тази секция  е маркиран и макар белегът да е по-слабо видим, същият е реален и прави печата уникален, съгласно изискванията на закона. Съставен е протокол за маркирането на печата и на него са положени 3 бр. отпечатъци.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение подадената жалба.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения