Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 377-НС
Пазарджик, 04.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх.№16-ЖС от 04.04.2021г. в 17:17 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от адв.Николай Емилов Христов, упълномощен представител на Коалиция „Демократична България -Обединение“.

Постъпила е жалба с вх.№16-ЖС от 04.04.2021г. в 17:17 ч. по електронната поща на РИК Пазарджик, подадена от адв.Николай Емилов Христов, упълномощен  представител на Коалиция „Демократична България -Обединение“.

В жалбата се твърди, че в избирателна секция  №131900041 – Спортна зала „Младост“ гр.Пазарджик е изгонен без никакво основание представител на Коалиция „Демократична България –Обединение“.

РИК Пазарджик извърши проверка по жалбата и установи от проведения разговор с председателя на избирателната комисия, че представителят на Коалиция „Демократична България -Обединение“ е заснемал с телефона си вътре в помещението на избирателната комисия. Председателят на комисията два пъти му е направил забележка да преустанови заснемането в помещението и след като представителят на Коалиция „Демократична България -Обединение“ е продължил да заснема, той е отстранен от комисията.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение подадената жалба.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 04.04.2021 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения