Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 38 - НС
Пазарджик, 26.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Септември за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Септември, регистрирано с вх.№51/26.02.2021г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Септември.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК.

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Септември, както следва:

№ СИК

 

Длъжност

Име

132900001

 

председател

Станой Стефанов Милов

132900001

 

зам.председател

Гаро Сахак Агопян

132900001

 

секретар

Кирил Янков Нонов

132900001

 

член

Стефан Страхилов Янков

132900001

 

член

Албена Димитрова Механджийска

132900001

 

член

Антоан Демиров Тронов

132900001

 

член

Иван Василев Мушев

132900001

 

член

Христо Николов Христов

132900001

 

член

Благой Борисов Сотиров

132900002

 

председател

Татяна Василева Петлова

132900002

 

зам.председател

Янко Стойчев Найденов

132900002

 

секретар

Борислав Миланов Раков

132900002

 

член

Румен Митков Теофилов

132900002

 

член

Стоянка Георгиева Ганчева

132900002

 

член

Асен Йорданов Байлов

132900002

 

член

Георги Василев Секулов

132900002

 

член

Христо Петров Кендеров

132900002

 

член

Васил Христов Ламбрев

132900003

 

председател

Марияна Стайкова Арбалиева-Бончева

132900003

 

зам.председател

Иванка Трайкова Русинова

132900003

 

секретар

Пенка Благоева Лазарова

132900003

 

член

Асен Снежанов Филипов

132900003

 

член

Николай Величков Ярев

132900003

 

член

Нели Николова Баракова

132900003

 

член

Рилка Миткова Елинчева

132900003

 

член

Тамара Вахтанговна Метревели

132900003

 

член

Мария Димитрова Славкова

132900004

 

председател

Надя Методиева Въртигова

132900004

 

зам.председател

Ангел Тодоров Тончев

132900004

 

секретар

Мария Василева Пеева - Ракова

132900004

 

член

Сара Снежанова Филипова

132900004

 

член

Росица Димитрова Кошева

132900004

 

член

Доротея Димитрова Никова

132900004

 

член

Драгина Николаева Златкова

132900004

 

член

Милена Георгиева Мирева

132900004

 

член

Стоян Кирилов Адов

132900005

 

председател

Славейко Димитров Табаков

132900005

 

зам.председател

Васил Бончев Кадийски

132900005

 

секретар

Йоана Стоянова Адова

132900005

 

член

Митко Васков Тодоров

132900005

 

член

Станислав Борисов Бояджийски

132900005

 

член

Мария Йорданова Елинчева

132900005

 

член

Галя Стефанова Байлова

132900005

 

член

Соня Стоянова Вацева

132900005

 

член

Любка Василева Петрова

132900006

 

председател

Ива Стойчева Дачева

132900006

 

зам.председател

Светла Димитрова Василева

132900006

 

секретар

Соня Стоянова Матеева

132900006

 

член

Янко Валентинов Борисов

132900006

 

член

Петрана Христова Панева

132900006

 

член

Иванка Димитрова Вардарска

132900006

 

член

Петрунка Василева Петракиева

132900006

 

член

Мария Георгиева Ламбрева

132900006

 

член

Йорданка Илиева Стойнова

132900007

 

председател

Спаска Иванова Игнатова-Симеонова

132900007

 

зам.председател

Елена Любомирова Зоина

132900007

 

секретар

Даниела Петкова Димитрова

132900007

 

член

Ивайло Валентинов Михайлов

132900007

 

член

Смилена Димитрова Андреева

132900007

 

член

Елка Николова Христова

132900007

 

член

Спас Красимиров Чепилов

132900007

 

член

Катерина Георгиева Златкова

132900007

 

член

Пенка Любенова Николова

132900008

 

председател

Ангелина Александрова Кърджалийска

132900008

 

зам.председател

Иван Йорданов Рангелов

132900008

 

секретар

Виолета Петрова Сотирова

132900008

 

член

Миглена Любенова Дачева

132900008

 

член

Любка Стоянова Вардина

132900008

 

член

Стоилка Спасова Габерска

132900008

 

член

Татяна Иванова Лютакова

132900008

 

член

Николина Станоева Пресолкова

132900008

 

член

Ангел Димитров Бончев

132900009

 

председател

Даниела Илиева Джунева

132900009

 

зам.председател

Неврес Неджбедин Салим

132900009

 

секретар

Гинка Василева Балабанова

132900009

 

член

Грозденка Атанасова Недина

132900009

 

член

Гинка Стойчева Попчева

132900009

 

член

Вера Емилова Кацарова

132900009

 

член

Мариана Атанасова Мечкова

132900009

 

член

Гюргена Петрова Лулакова

132900009

 

член

Васил Николов Генчев

132900010

 

председател

Румяна Георгиева Чернишова

132900010

 

зам.председател

Стефан Лазаров Пенев

132900010

 

секретар

Екатерина Василева Кръстева

132900010

 

член

Велчо Кирилов Андреев

132900010

 

член

Лида Георгиева Панева

132900010

 

член

Костадинка Стоилова Янчева

132900010

 

член

Ирина Тодорова Пенева

132900010

 

член

Атанас Ангелов Янчев

132900010

 

член

Златка Иванова Димитрова

132900011

 

председател

Спас Петров Динев

132900011

 

зам.председател

Лина Георгиева Грозданова

132900011

 

секретар

Иван Емилов Пазаров

132900011

 

член

Йордан Иванов Димитров

132900011

 

член

Иванка Стоева Кръстанова

132900011

 

член

Димитрия Атанасова Веселичка

132900011

 

член

Атанас Михайлов Марков

132900011

 

член

Невена Димитрова Латинова

132900011

 

член

Лазарина Ангелова Пенева

132900012

 

председател

Малинка Асенова Лукова

132900012

 

зам.председател

Иванка Василева Зеленгорова

132900012

 

секретар

Валентин Андреев Димитров

132900012

 

член

Евелин Митков Крумов

132900012

 

член

Иванка Василева Влахова

132900012

 

член

Иван Йорданов Йорданов

132900012

 

член

Венцислав Спасов Гиджов

132900012

 

член

Стойка Ангелова Янкова

132900012

 

член

Лиляна Иванова Лазова

132900013

 

председател

Кирил Лазаров Влахов

132900013

 

зам.председател

Красимир Илиев Василев

132900013

 

секретар

Лъчезар Александров Кръстев

132900013

 

член

Аспарух Георгиев Танев

132900013

 

член

Митко Райчов Крумов

132900013

 

член

Спаска Пламенова Василева

132900013

 

член

Борис Димитров Спасов

132900013

 

член

Василка Николова Георгиева

132900013

 

член

Стоименка Пенкова Пенова

132900014

 

председател

Митко Ангелов Йорданов

132900014

 

зам.председател

Владимир Петьов Маргитин

132900014

 

секретар

Владимир Тодоров Гагаров

132900014

 

член

Любка Благоева Адова

132900014

 

член

Мариета Николаева Вощанска

132900014

 

член

Цветан Тодоров Сеферинкин

132900014

 

член

Малинка Иванова Келчева

132900014

 

член

Иванка Василева Клисурска

132900014

 

член

Йорданка Ангелова Сталева

132900015

 

председател

Лазарина Георгиева Маргитина

132900015

 

зам.председател

Стефка Станоева Миндачкина

132900015

 

секретар

Елена Димитрова Кечева

132900015

 

член

Стефка Кирилова Йорданова

132900015

 

член

Ивелина Миткова Кърлова

132900015

 

член

Павел Руменов Илиев

132900015

 

член

Боряна Трайкова Гергененова

132900015

 

член

Петя Христова Йоцова

132900015

 

член

Станислава Благоева Биволарска

132900016

 

председател

Йорданка Ганчева Лютакова

132900016

 

зам.председател

Таня Любенова Дапкова

132900016

 

секретар

Танка Николова Чипилова

132900016

 

член

Борислав Стоянов Дъртаков

132900016

 

член

Спаска Ангелова Йорданова

132900016

 

член

Мария Георгиева Каравезийска

132900016

 

член

Здравка Йорданова Тодорина

132900016

 

член

Здравко Трайков Владов

132900016

 

член

Теменуга Стойчова Христова

132900017

 

председател

Надка Николова Биволарска

132900017

 

зам.председател

Стоянка Йорданова Бонева

132900017

 

секретар

Мария Станиславова Трошанова

132900017

 

член

Ангел Боянов Йорданов

132900017

 

член

Любомир Данаилов Дончев

132900017

 

член

Павлин Благов Карабелев

132900017

 

член

Анка Иванова Дишкова

132900017

 

член

Анета Здравкова Бързакова

132900017

 

член

Иванка Георгиева Гагарова

132900018

 

председател

Велина Бойкова Крушарова

132900018

 

зам.председател

Мария Ангелова Грозданова

132900018

 

секретар

Любка Ангелова Кърджева

132900018

 

член

Димитър Георгиев Неделков

132900018

 

член

Стефка Ангелова Благова

132900018

 

член

Атанаска Георгиева Генова

132900018

 

член

Спаска Димитрова Икова

132900018

 

член

Иванка Стефанова Шахънова

132900018

 

член

Стефка Ангелова Благова

132900019

 

председател

Пенка Ненова Рабаджийска

132900019

 

зам.председател

Димитър Крумов Кърджев

132900019

 

секретар

Анна Благоева Мерджова

132900019

 

член

Тодорка Йорданова Влайкова

132900019

 

член

Светланка Михайлова Дойчева

132900019

 

член

Десислава Стефанова Кърджева

132900019

 

член

Миглена Стоянова Динкова

132900019

 

член

Ивана Георгиева Бирова

132900019

 

член

Кристина Георгиева Пентова

132900020

 

председател

Иванка Манолова Баракова

132900020

 

зам.председател

Стоян Тодоров Благолажов

132900020

 

секретар

Гина Георгиева Чавдарова-Бошева

132900020

 

член

Стефан Димитров Попов

132900020

 

член

Надежда Иванова Бошулска

132900020

 

член

Иван Лазаров Калинов

132900020

 

член

Оксана Стоянова Йорданова

132900021

 

председател

Митко Георгиев Велков

132900021

 

зам.председател

Василка Петрова Игнатова

132900021

 

секретар

Милка Георгиева Адова

132900021

 

член

Стефан Йорданов Иванов

132900021

 

член

Генка Георгиева Попова

132900021

 

член

Вера Атанасова Георгиева

132900021

 

член

Венета Иванова Малинова

132900021

 

член

Силвия Ангелова Игнатова

132900021

 

член

Елка Георгиева Дукова

132900022

 

председател

Таня Георгиева Караджова

132900022

 

зам.председател

Зоя Александрова Стойчева

132900022

 

секретар

Иванка Стоянова Лазарова

132900022

 

член

Павлина Иванова Анчева

132900022

 

член

Лазарина Рангелова Тупарова

132900022

 

член

Росенка Иванова Георгиева

132900022

 

член

Кирилка Ангелова Стойчева

132900022

 

член

Пенка Илиева Стойчева

132900022

 

член

Анета Йорданова Иванова

132900023

 

председател

Мехмед Румянов Минев

132900023

 

зам.председател

Цветана Йорданова Буюклийска

132900023

 

секретар

Мария Минчева Найденова

132900023

 

член

Ангел Атанасов Ангелов

132900023

 

член

Елена Ангелова Стоянова

132900023

 

член

Екатерина Василева Ангелова

132900023

 

член

Антония Жекова Стойчева

132900023

 

член

Виолета Ангелова Иванова

132900023

 

член

Величка Георгиева Каракушева

132900024

 

председател

Валентина Петрова Шуманова

132900024

 

зам.председател

Никола Йорданов Вапиров

132900024

 

секретар

Даниела Петкова Джонева

132900024

 

член

Гергана Николаева Перостийска

132900024

 

член

Юсеин Тахир Али

132900024

 

член

Веселина Борисова Консулова

132900024

 

член

Запринка Димитрова Николова

132900025

 

председател

Божидар Христов Христов

132900025

 

зам.председател

Мария Богданова Цветкова

132900025

 

секретар

Боряна Николаева Маринова

132900025

 

член

Златка Иванова Попова

132900025

 

член

Йорданка Атанасова Бензарова

132900025

 

член

Ангел Николов Ишев

132900025

 

член

Христина Иванова Шикова

132900025

 

член

Маргарита Николаева Перостийска

132900025

 

член

Атанаска Димитрова Стойнова

132900026

 

председател

Пиринка Костадинова Андонова

132900026

 

зам.председател

Ани Найденова Ангелова

132900026

 

секретар

Петя Димитрова Пенова

132900026

 

член

Катя Димитрова Трошанова

132900026

 

член

Ели Димитрова Гостева

132900026

 

член

Таня Тодорова Тодорова

132900026

 

член

Василка Станоева Миндичкина

132900026

 

член

Снежана Иванова Спасова

132900026

 

член

Людмила Николаева Величкова

132900027

 

председател

Атанаска Благоева Миленова

132900027

 

зам.председател

Людмила Николова Ичева

132900027

 

секретар

Асенка Христова Николова

132900027

 

член

Георги Атанасов Яначков

132900027

 

член

Георгена Димитрова Петрова

132900027

 

член

Петър Найденов Иванов

132900027

 

член

Ивелина Костадинова Кушева

132900027

 

член

Дафинка Ангелова Димитрова

132900027

 

член

Малинка Георгиева Върбакова

132900028

 

председател

Иванка Спасова Казакова

132900028

 

зам.председател

Борис Иванов Русев

132900028

 

секретар

Ваня Илиева Ганчева

132900028

 

член

Васил Димитров Николов

132900028

 

член

Светла Дамянова Кръстева

132900028

 

член

Христо Марков Стаменов

132900028

 

член

Славина Кирилова Манева

132900028

 

член

Таня Димитрова Танева

132900028

 

член

Генка Спасова Ичева

132900029

 

председател

Антоанета Борисова Кръстева

132900029

 

зам.председател

Димитър Кирилов Панайотов

132900029

 

секретар

Юлия Александрова Матеева

132900029

 

член

Елфида Асан Рамадан

132900029

 

член

Катя Стоянова Георгиева

132900029

 

член

Екатерина Ангелова Фотова

132900029

 

член

Николай Асенов Кавазов

132900029

 

член

Павлинка Иванова Младенова

132900029

 

член

Йорданка Иванова Захариева

132900030

 

председател

Нонка Петрова Кекова

132900030

 

зам.председател

Цветанка Йорданова Бекярова

132900030

 

секретар

Дафинка Петрова Радулова

132900030

 

член

Николай Иванов Бошулски

132900030

 

член

Светла Иванова Гаргова

132900030

 

член

Ивана Миткова Врескова

132900030

 

член

Иванка Михайлова Дюлгерова

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Септември за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г., както следва:
 

Росица Стефанова Баждарова

 

Иванка Василева Сестримска

 

Димитрия Йорданова Панайотова

 

Стефка Лазарова Нейчева

 

Иван Първанов Дачев

 

Стойчо Филипов Христов

 

Иванка Александрова Местанова

 

Салим Рамадан Салим

 

Руска Василева Велева

 

Метин Зеки Бекир

 

Сали Сюлеман Сали

 

Сабире Раим Рамадан

 

Йордан Филипов Малинов

 

Юсеин Ибриям Юсеин

 

Митко Найденов Тодоров

 

Янко Петров Кендеров

 

Зеки Бекир Асан

 

Ангел Крумов Морозов

 

Васил Славев Жилов

 

Йордан Найденов Найденов

 

Емилиян Йорданов Филипов

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения