Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 39 - НС
Пазарджик, 26.02.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Постъпило е Предложение с вх. № 2-КЛ/26.02.2021г. 11:33ч. чрез пълномощник Георги Димитров Коприщенов за регистриране на кандидатската листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за изборите за народни представители на 04 април 2021г., към същото са приложени следните документи:

 

 1. Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 65-НС от изборните книжа),  подписано от  упълномощеното лице
 2. Декларации от кандидатите (Приложение № 67 от изборните книжа ) 18 бр.
 3. Пълномощно от представляващия партията – изх.№ 81 от 22.02.2021 г.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и № 2079-НС, 16 февруари 2021 г. относно регистрацията на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ на Централната избирателна комисия, РИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:  

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, както следва:

 

Име,Презиме,Фамилия

1

Стефан Иванов Балабанов

2

Арлин Григоров Антонов

3

Лъчезар Димитров Кръстев

4

Георги Димитров Коприщенов

5

Александър Георгиев Урумов

6

Кузо Георгиев Божинов

7

Татяна Борисова Попатанасова

8

Стоян Ангелов Влахов

9

Татяна Ненкова Пенчева

10

Николай Стефанов Лазаров

11

Георги Иванов Зонгов

12

Онник Антраник Мардиросян

13

Румен Иванов Хаджийски

14

Екатерина Петрова Кормушева

15

Димитър Георгиев Марков

16

Анна Тодорова Шейнова

17

Христо Стоянов Ташев

18

Георги Красимиров Мусиевски

 

 1. Да се издаде удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ след влизане на решението в сила.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения