Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 391 - НС
Пазарджик, 07.04.2021

ОТНОСНО: Постъпила е жалба с вх.№ 15-ЖС от 06.04.2021г. в 15:33 ч. , подадена от Цветелина Атанасова Узунова.

Постъпила е жалба с вх.№ 15-ЖС от 06.04.2021г. в 15:33 ч. , подадена от Цветелина Атанасова Узунова. В жалбата се твърди, че на 04.04.2021 г. жалбоподателят е упражнил правото си на глас чрез подаване на бюлетина на хартиен носител за ПП „Републиканци за България“ с преференция № 102. След извършена справка в протокола, изготвен и подписан от СИК № 132000017 е установил, че вотът му не е отчетен.

РИК Пазарджик извърши проверка по така подадената жалба и констатира, че в протокола, изготвен и подписан от СИК № 132000017, има отчетени 4 /четири/ гласа за ПП „Републиканци за България“, като всичките са с преференциален вот за № 102, 1/една/ на хартия и 3 /три/ на машина. Не е възможно да се установи нарушение на вота, тъй като както е посочено в жалбата, упражняването на глас в конкретния случай е направено на хартиена бюлетина и, дори да се приеме, че наистина жалбоподателката е гласувала с преференция на хартиена бюлетина, не е възможно да се установи дали действително  другият гласоподавател, както се твърди в жалбата, е гласувал също на хартиена бюлетина или на машинна такава. РИК Пазарджик указва, че чувалите с бюлетините са запечатани и се съхраняват в помещението за съхранение на изборните книжа и материали, което е запечатано от комисията по чл.287 от ИК и достъпът до това помещение се определя с решение на Централната избирателна комисия и РИК-Пазарджик няма достъп.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20  от Изборния кодекс  РИК – Пазарджик,

РЕШИ:

 

Не констатира нарушение на Изборния кодекс, поради което оставя без уважение подадената жалба.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 07.04.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения