Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 40 - НС
Пазарджик, 26.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Лесичово за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Лесичово, регистрирано с вх.№55/26.02.2021г. по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Лесичово.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК.

Р Е Ш И:

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Лесичово, както следва:

 

№ СИК

 

Длъжност

Име

131400001

 

председател

Янка Георгиева Кръстева

131400001

 

зам.председател

Димка Петкова Маратилова

131400001

 

секретар

Костадинка Николова Енкина

131400001

 

член

Иванка Георгиева Начева

131400001

 

член

Янка Димитрова Мурджева

131400001

 

член

Невена Георгиева Илчева

131400001

 

член

Иванка Владимирова Стоилова

131400001

 

член

Музафер Нуриева Медева - Рюстем

131400001

 

член

Елена Стоилова Тосева

131400002

 

председател

Айдън Айнуров Велиев

131400002

 

зам.председател

Величка Димитрова Домусчиева

131400002

 

секретар

Петя Ангелова Мантарова

131400002

 

член

Мартин Славчев Гърневски

131400002

 

член

Мирем Юмерова Мечова

131400002

 

член

Светла Кръстева Танева

131400002

 

член

Николай Сергеев Крумов

131400003

 

председател

Жоржета Димитрова Порязова

131400003

 

зам.председател

Ваня Георгиева Цветанова

131400003

 

секретар

Павлинка Ангелова Чорбаджийска

131400003

 

член

Сийка Димитрова Спасова

131400003

 

член

Доротея Тихомирова Милкова

131400003

 

член

Десислава Русева Русева

131400003

 

член

Нешка Петрова Атанасова

131400004

 

председател

Йорданка Петкова Комарова

131400004

 

зам.председател

Мира Красимирова Манолова

131400004

 

секретар

Иванка Величкова Ганчева

131400004

 

член

Кристина Йорданова Голдупова

131400004

 

член

Любка Петрова Стоименова

131400004

 

член

Георги Ненков Лазаров

131400004

 

член

Антоний Светославов Цончев

131400005

 

председател

Йорданка Димитрова Дудова

131400005

 

зам.председател

Петя Георгиева Попова

131400005

 

секретар

Сашка Петрова Попова

131400005

 

член

Анушка Иванова Нешкова

131400005

 

член

Наталия Николаева Миленина

131400005

 

член

Нина Венкова Керемидова

131400005

 

член

Димитрина Атанасова Попова

131400006

 

председател

Мария Иванова Симеонова

131400006

 

зам.председател

Владимир Стефанов Хрисчев

131400006

 

секретар

Гергана Иванова Ангелова

131400006

 

член

Стоян Личов Илиев

131400006

 

член

Иван Венциславов Ганчев

131400006

 

член

Гергана Илиева Павлова

131400006

 

член

Анета Янкова Илиева

131400007

 

председател

Екатерина Димитрова Пенчева

131400007

 

зам.председател

Теодор Георгиев Калеев

131400007

 

секретар

Димитър Иванов Влахов

131400007

 

член

Георги Василев Иванов

131400007

 

член

Христо Борисов Матеев

131400007

 

член

Мемед Ремзи Хъдър

131400007

 

член

Антоанета Карменова Чонова

131400007

 

член

София Василева Николова

131400007

 

член

Николай Ванев Стефанов

131400008

 

председател

Трендафилка Иванова Димитрова

131400008

 

зам.председател

Галина Ангелова Колчакова

131400008

 

секретар

Спаска Александрова Благова

131400008

 

член

Мария Иванова Илиева

131400008

 

член

Иванка Димитрова Искрева

131400008

 

член

Валентина Кръстева Господинова

131400008

 

член

Иво Димитров Танков

131400009

 

председател

Грозденка Иванова Генова

131400009

 

зам.председател

Сунай Юсеинов Велиев

131400009

 

секретар

Мария Николова Бързакова

131400009

 

член

Пенка Костадинова Стоянова

131400009

 

член

Георги Запрянов Илиев

131400009

 

член

Румен Петров Господинов

131400009

 

член

Емилия Петкова Георгиева

131400010

 

председател

Лидия Георгиева Христоскова

131400010

 

зам.председател

Соня Любомирова Кузманова

131400010

 

секретар

Илинка Захариева Митова

131400010

 

член

Румен Тодоров Тодоров

131400010

 

член

Нели Димитрова Тодорова

131400010

 

член

Спас Стоянов Грозданов

131400010

 

член

Илияна Стефанова Хрисчева

131400010

 

член

Георги Янков Янков

131400010

 

член

Анна Владимирова Мечова

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Лесичово за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г., както следва:
 

Име

 

Илиян Стоянов Илиев

 

Илия Славчов Стоянов

 

Стефан Максимов Апостолов

 

Росица Стефчова Кръстева

 

Мариела Ангелова Попова

 

Мария Христова Генова

 

Павлина Димитрова Динова

 

Надежда Димитрова Христоскова

 

Татяна Георгиева Благова

 

Росица Иванова Сиракова

 

Николина Ангелова Костадинова

 

Мария Ангелова Райчева

 

Тодор Ангелов Голдупов

 

Радослав Велинов Георгиев

 

Нистор Антонов Георгиев

 

Зоя Стойкова Чочкова

 

Таня Стойкова Стоева

 

Георги Петков Чочков

 

Славчо Димитров Стоянов

 

Иван Асенов Еминов

 

Стоян Запрянов Стоянов

 

Илия Тодоров Илиев

 

Нина Мирова Иванова

 

Милена Божанова Бонева

 

Светлана Димитрова Колева

 

Светла Дамянова Кръстева

 

Владимир Димитров Цонков

 

Катя Атанасова Кузева

 

Димитър Стоянов Симонов

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения