Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 41 - НС
Пазарджик, 26.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Брацигово, регистрирано с вх.№54/26.02.2021г. по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Брацигово.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК.

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Брацигово, както следва:

 

№ СИК

 

Длъжност

Име

130600001

 

Председател

Теодора Георгиева Борисова

130600001

 

Зам. председател

Стойка Стоянова Гемиева

130600001

 

Секретар

Калина Николова Щърбева

130600001

 

Член

Красимира Стефанова Мишева

130600001

 

Член

Надя Тодорова Чобанова

130600001

 

Член

Марина Венциславова Тошева

130600001

 

Член

Надежда Велизарова Попова

130600001

 

Член

Ани Атанасова Желева

130600001

 

Член

Васка Иванова Иванова

130600002

 

Председател

Евелина Петрова Демирова

130600002

 

Зам. председател

Венетка Йорданова Иванова

130600002

 

Секретар

Цветанка Данаилова Филева

130600002

 

Член

Мария Стоянова Банчева

130600002

 

Член

Стефка Стойкова Глухчева

130600002

 

Член

Таня Йорданова Троянова

130600002

 

Член

София Кирилова Кътева

130600002

 

Член

Златка Петрова Дафова

130600002

 

Член

Стефан Георгиев Урумов

130600003

 

Председател

Донка Петрова Мицова

130600003

 

Зам. председател

Мария Панталеева Малинова

130600003

 

Секретар

Борис Петков Тодовичин

130600003

 

Член

Марениела Йорданова Зънгарова

130600003

 

Член

Стоянка Иванова Власева

130600003

 

Член

Ана Тодорова Тодориева

130600003

 

Член

Светлана Димитрова Кисова

130600004

 

Председател

Бисерка Василева Деянова

130600004

 

Зам. председател

Костадина Стоянова Урумова

130600004

 

Секретар

Ангелина Василева Калинова

130600004

 

Член

Мария Тодорова Георгиева

130600004

 

Член

Дарина Славчева Стефанова

130600004

 

Член

Борянка Георгиева Траянова

130600004

 

Член

Вера Иванкова Славчева

130600004

 

Член

Хатидже Аки Църенска

130600004

 

Член

Величка Русева Николова

130600005

 

Председател

София Христова Пърчева

130600005

 

Зам. председател

Петя Тодорова Кацарова

130600005

 

Секретар

Мария Николова Янкова

130600005

 

Член

Боряна Георгиева Василева

130600005

 

Член

Дафинка Добрева Костадинова

130600005

 

Член

Мария Георгиева Тилева

130600005

 

Член

Елена Илиева Гемиева

130600005

 

Член

Атанас Димитров Панайотов

130600005

 

Член

Геновева Трифонова Климова

130600006

 

Председател

Любляна Милчева Паунова

130600006

 

Зам. председател

Татяна Димитрова Глухчева

130600006

 

Секретар

Екатерина Николова Панайотова

130600006

 

Член

Йорданка Янева Власева

130600006

 

Член

Марина Димитрова Кънева

130600006

 

Член

Дафинка Николаева Михайлова

130600006

 

Член

Даниела Димитрова Динева

130600007

 

Председател

Мария Йорданова Мадарова

130600007

 

Зам. председател

Екатерина Иванова Христоскова

130600007

 

Секретар

Стефка Димитрова Шикова

130600007

 

Член

Ивелина Маринова Андреева

130600007

 

Член

Елена Йорданова Томова

130600007

 

Член

Тодор Атанасов Славов

130600007

 

Член

Женя Хараланова Иванова

130600008

 

Председател

Иванка Георгиева Керенчева

130600008

 

Зам. председател

Жулиета Петкова Георгиева-Господинова

130600008

 

Секретар

Дафинка Костадинова Костадинова

130600008

 

Член

Цветана Петрова Сендрева

130600008

 

Член

Васка Крумова Спасова

130600008

 

Член

Елена Иванова Сендрева

130600008

 

Член

Николинка Петрова Билбилева

130600009

 

Председател

Радка Георгиева Дечева

130600009

 

Зам. председател

Людмил Енев Стоичков

130600009

 

Секретар

Станка Георгиева Таскова

130600009

 

Член

Николинка Йорданова Илиева

130600009

 

Член

София Борисова Милушева

130600009

 

Член

Василка Ангелова Стоева

130600009

 

Член

Злати Мариев Симеонов

130600009

 

Член

Димитрия Борисова Ламбрева

130600009

 

Член

Златка Михайлова Марчева

130600010

 

Председател

Рангел Тодоров Тасков

130600010

 

Зам. председател

Илияна Иванова Карастоянова

130600010

 

Секретар

Невена Василева Илиева

130600010

 

Член

Мария Петрова Петрова

130600010

 

Член

Христина Георгиева Дечева

130600010

 

Член

Стоянка Петрова Милева

130600010

 

Член

Мария Атанасова Кънева

130600010

 

Член

Гергана Петрова Кайнарова

130600010

 

Член

Мария Тодорова Узунова

130600011

 

Председател

Стоян Здравков Георгиев

130600011

 

Зам. председател

Георги Стоянов Стоилов

130600011

 

Секретар

Надка Османова Османова

130600011

 

Член

Ангелина Христова Неделчева

130600011

 

Член

Елена Костадинова Георгиева

130600011

 

Член

Весела Димитрова Влахова

130600011

 

Член

Йорданка Димитрова Цонева

130600012

 

Председател

Александър Данаилов Данаилов

130600012

 

Зам. председател

Ангел Атанасов Аризанов

130600012

 

Секретар

Сафет Сейди Токуч

130600012

 

Член

Георги Георгиев Гемишев

130600012

 

Член

Екатерина Борисова Атанасова

130600012

 

Член

Спас Николов Стоичков

130600012

 

Член

Мильо Тодоров Милев

130600012

 

Член

Ангел Стоянов Кузев

130600012

 

Член

Кремена Димитрова Иванова

130600013

 

Председател

Теменужка Антонова Кузева

130600013

 

Зам. председател

Десислава Йосипова Трънгаловска

130600013

 

Секретар

Христина Димитрова Зяпкова

130600013

 

Член

Грозденка Атанасова Великова

130600013

 

Член

Антоанета Петрова Пенкова

130600013

 

Член

Румяна Стоянова Аризанова

130600013

 

Член

Димитър Георгиев Влахов

130600013

 

Член

Мариана Вълчева Вълчева

130600013

 

Член

Елисавета Йорданова Янева

130600014

 

Председател

Елена Ангелова Лабова

130600014

 

Зам. председател

Илияна Трифонова Тодорова

130600014

 

Секретар

Мехмед Славов Чаушев

130600014

 

Член

Василка Стоянова Иванова

130600014

 

Член

Анна Стоянова Чанакчиварова

130600014

 

Член

Ангел Христев Ангелов

130600014

 

Член

Мария Павлова Павлова-Великова

130600015

 

Председател

Никола Лазаров Лазаров

130600015

 

Зам. председател

Иван Георгиев Гайтански

130600015

 

Секретар

Търпена Ангелова Лабова

130600015

 

Член

Тодор Георгиев Тодоров

130600015

 

Член

Елена Ангелова Варадинова

130600015

 

Член

Петър Костадинов Гьошев

130600015

 

Член

Неделина Стойкова Сотирова

130600016

 

Председател

Петрунка Петрова Райчева

130600016

 

Зам. председател

Иван Петров Илчев

130600016

 

Секретар

Мария Костадинова Манолчева

130600016

 

Член

Димитрия Василева Василева

130600016

 

Член

Христина Тодорова Казакова

130600016

 

Член

Янка Атанасова Кузева

130600016

 

Член

Николинка Димитрова Гюдженова

           

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г., както             следва:
 

Име

 

Сийка Иванова Партъчева

 

Калинка Груева Зънгарова

 

Стефана Борисова Тошкова

 

Антоанета Иванова Ценова

 

Райна Петрова Кънева

 

Елена Маринова Попова

 

Лиляна Ангелова Банкова

 

Тодор Ангелов Керенчев

 

Надя Веселинова Борисова

 

Любка Ангелова Сербезова

 

Костадинка Георгиева Влахова

 

Димитрийка Георгиева Гемишева

 

Симеонка Ангелова Андонова

 

Иван Спиров Райков

 

Стоянка Василева Райкова

 

Елена Викторио Младенова

 

Елена Атанасова Кацарова

 

Пенка Георгиева Тодорова

 

Йорданка Георгиева Тодорова

 

Мария Иванова Мишева

 

Дафинка Крумова Василева

 

Ани Петрова Филева

 

Мария Благоева Хаджиева

 

Марийка Николова Млечкова

 

Стоянка Борисова Динкина

 

Катерина Илиева Димитрова

 

Георги Иванов Пагурев

 

Васил Петров Симитчиев

 

Петър Делчев Бончев

 

Иванка Драганова Трендафилова

 

Йорданка Костадинова Алексиева

 

Мария Костадинова Илчева

 

Цонко Николов Шопов

 

Иво Василев Владимиров

 

Теодор Севдалинов Маринов

 

Ирена Тонева Николова

 

Валентина Ангелова Малинова

 

Стойна Вельова Лазарова

 

Николина Стефанова Урумова

 

Таня Стефанова Урумова

 

Стоян Тодоров Илиев

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения