Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 42 - НС
Пазарджик, 26.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Стрелча за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Стрелча, регистрирано с вх.№57/26.02.2021г. по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Стрелча.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК.

Р Е Ш И:

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Стрелча, както следва:

 

№ СИК

 

Длъжност

Име

133200001

 

Председател

Мария Стойкова Стоянова

133200001

 

Зам.-председат.

Галя Ангелова Кунчева

133200001

 

Секретар

Мария Петрова Илиева

133200001

 

Член

Генка Павлова Тошева

133200001

 

Член

Кунка Няголова Длъгманова                    

133200001

 

Член

Николина Димитрова Тонева

133200001

 

Член

Цонка Танчева Найденова

133200001

 

Член

Георги Филипов Кирилов

133200001

 

Член

Росица Иванова Гелеменова

133200002

 

Председател

Величка Йосифова Ченчева

133200002

 

Зам.-предс.

Мария Георгиева Стоянова

133200002

 

Секретар

Иванка Велева Байкова

133200002

 

Член

Иванка Ганчева Илиева

133200002

 

Член

Тодорка Петрова Тодорова-Ширилинкова

133200002

 

Член

Латина Велкова Караджова

133200002

 

Член

Дамяна Димитрова Джумайова

133200002

 

Член

Велка Филипова Кацарова

133200002

 

Член

Тодорка Стоянова Маринска

133200003

 

Председател

Стойна Динчева Караджова

133200003

 

Зам.-председат

Мария Генчева Лулчева

133200003

 

Секретар

Петър Павлов Ширилинков

133200003

 

Член

Стоян Ненков Марински

133200003

 

Член

Ангелина Драгомирова Христова

133200003

 

Член

Мария Генчева Гущерова

133200003

 

Член

Златка Стоянова Дескова

133200003

 

Член

Деница Иванова Кацарова

133200003

 

Член

Пенко Стоянов Делов

133200004

 

Председател

Мая Александрова Кръстева

133200004

 

Зам.-предс.

Пепа Динчева Площакова

133200004

 

Секретар

Румяна Деянова Цветкова

133200004

 

Член

Парашкева Янкова Гуджева

133200004

 

Член

Мариана Савова Калбурова

133200004

 

Член

Надежда Цокова Нешева

133200004

 

Член

Ненка Недельова Пайтакова

133200004

 

Член

Цеца Владиславова Кирилова

133200004

 

Член

Петър Филипов Петров

133200005

 

Председател

Десислава Велева  Гелеменова

133200005

 

Зам.-предс.

Пенка Александрова Видинова

133200005

 

Секретар

Габриела Танчева Крънчева

133200005

 

Член

Таня Атанасова Божкова

133200005

 

Член

Мария Тодорова Такучева

133200005

 

Член

Стоянка Гавраилова Николова

133200005

 

Член

Илия Смиленов Шопов

133200005

 

Член

Стойна Георгиева Гаврилова

133200005

 

Член

Генчо Иванов Пайтаков

133200006

 

Председател

Кристинка Василева Коева-Самоходова

133200006

 

Зам.-председат

Таня Златкова Бедринова

133200006

 

Секретар

Ангелина Атанасова Тосева

133200006

 

Член

Иванка Бойчева Гечева

133200006

 

Член

Иванка Стефанова Георгиева

133200006

 

Член

Мария Ангелова Цакова

133200006

 

Член

Марийка Динчева Маринова

133200007

 

Председател

Мария Райкова Колева

133200007

 

Зам.-председат

Василка Димитрова Алтаванова

133200007

 

Секретар

Йорданка Запринова Цветкова

133200007

 

Член

Анна Асенова Павлова

133200007

 

Член

Иванка Аспарухова Алтаванова

133200007

 

Член

Тина Филипова Площакова

133200007

 

Член

Генчо Коев Генчев

133200008

 

Председател

Димитрийка Запрянова Илиева

133200008

 

Зам.-председат

Иванка Петкова Бурова

133200008

 

Секретар

Стойка Ангелова Гагова

133200008

 

Член

Пенчо Грозданов Спасов

133200008

 

Член

Димитринка Нонова Нонова

133200008

 

Член

Ангелина Иванова Цветкова

133200008

 

Член

Благо Георгиев Аланджийски

133200009

 

Председател

Катя Несторова Огнянова

133200009

 

Зам.-предс.

Недка Добрева Пенчева

133200009

 

Секретар

Цонка Иванова Ублекова

133200009

 

Член

Нона Костова Такучева

133200009

 

Член

Ана Иванова Лашева

133200009

 

Член

Атанас Грозданов Спасов

133200009

 

Член

Ненка Тодорова Узунова

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Стрелча за произвеждане на  избори за народни представители на 04 април 2021г., както             следва:
 

Име

 

Никола ПетковИлиев

 

Мария Петкова Арабаджийска

 

Надка Ганчева Йорданова

 

Ивайло Костадинов Личев

 

Елка Елкова Огнянова

 

Александрина Златкова Димитрова

 

Димитрия Иванова Дескова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения