Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 45 - НС
Пазарджик, 27.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Белово за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Белово, регистрирано с вх.№52/26.02.2021г. по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Белово.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК.

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Белово, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

130400001

председател

Андрей Георгиев Кюркчийски

130400001

зам.председател

Ангелина Ангелова Арабаджийска

130400001

секретар

Олга Иванова Атанасова

130400001

член

Йорданка Иванова Робева

130400001

член

Лиляна Георгиева Атанасова

130400001

член

Боряна Георгиева Бонжолова

130400001

член

Цветелина Златкова Кечева

130400001

член

Елена Емилова Христоскова

130400001

член

Николай Йорданов Шиков

130400002

председател

Анна Георгиева Кехайова

130400002

зам.председател

Велизар Здравков Илов

130400002

секретар

Мария Атанасова Родева

130400002

член

Петя Господинова Нанкова

130400002

член

Ирина Атанасова Искрова

130400002

член

Вероника Стефанова Акшарова

130400002

член

Ивка Тинчова Тодорова

130400002

член

Катя Атанасова Кокаланова

130400002

член

Марина Красимирова Шаркова

130400003

председател

Цвета  Владимирова Цинцарова

130400003

зам.председател

Нина Николаева Василева

130400003

секретар

Марияна Борисова Петкова

130400003

член

Йорданка Людмилова Минкова

130400003

член

Любка Климент Хаджийска

130400003

член

Христина Ангелова Арабаджийска

130400003

член

Румяна Петрова Божурина

130400003

член

Кристиан Константинов Пенев

130400003

член

Росица Ангелова Кокаланова

130400004

председател

Людмила Йорданова Томева

130400004

зам.председател

Мария Стоянова Любенова

130400004

секретар

Ивка Стефанова Василева

130400004

член

Стоян Ангелов Захариев

130400004

член

Маргарита Христова Петрова

130400004

член

Габриела Стефанова Боянова

130400004

член

Сашка Стойнова Благоева

130400004

член

Елена Николова Ангелова

130400004

член

Гергана Теодорова Стаматова

130400005

председател

Пламен Николов Андров

130400005

зам.председател

Росица Методиева Терзиева

130400005

секретар

Жасмина Ангелова Кехайова

130400005

член

Иванка Венкова Станчева

130400005

член

Екатерина Ангелова Андрова

130400005

член

Роберта Иванова Станчева

130400005

член

Гергана Томова Батачка

130400006

председател

Цветелина Бойкова Генева

130400006

зам.председател

Валентина Георгиева Кушинова

130400006

секретар

Мирослава Георгиева Петрова

130400006

член

Мария Борисова Митова

130400006

член

Христина Методиева Кушинова

130400006

член

Елисавета Йорданова Рибникова

130400006

член

Йорданка Георгиева Маркова

130400006

член

Стефка Иванова Лачкова

130400006

член

Здравка Илиева Коцева

130400007

председател

Златин Георгиев Бучев

130400007

зам.председател

Георги Велков Вълчев

130400007

секретар

Йорданка Иванова Христева

130400007

член

Ели Ангелова Петрова

130400007

член

Кристина Ангелова Грънчева

130400007

член

Силвана Михайлова Грозданова

130400007

член

Кирил  Стойчев  Биков

130400008

председател

Даниела Иванова Георгиева

130400008

зам.председател

Радка Атанасова Кинчева

130400008

секретар

Спаска Иванова Минева

130400008

член

Венета Атанасова Александрова

130400008

член

Гергана Милчова Чепанова

130400008

член

Йорданка Георгиева Димитрова

130400008

член

Йорданка Николова Узунова

130400008

член

Васка Иванова Маринкова

130400008

член

Лиляна Николова Дургова

130400009

председател

Николай Димитров Шкодров

130400009

зам.председател

Катя Иванова Стоянова

130400009

секретар

Мария Георгиева Стоянова

130400009

член

Божана Иванова Джамова

130400009

член

Гергана Бойкова Павлова

130400009

член

Ивайло Любенов Николов

130400009

член

Данчо Александров Хаджийски

130400010

председател

Цветелина Венкова Христова

130400010

зам.председател

Мариана Момчилова Попова

130400010

секретар

Петкана Иванова Шкодрова

130400010

член

Мима Георгиева Джамова

130400010

член

Галя Георгиева Манавска

130400010

член

Даниела Костадинова Мастравчийска

130400010

член

Филип Василев Ценов

130400011

председател

Петкана Стойчова Николова

130400011

зам.председател

Марияна Георгиева Велчева

130400011

секретар

Йорданка Спасова Стойчева

130400011

член

Василка Стефанова Угринова

130400011

член

Йорданка Христова Василева

130400011

член

Иван Дамянов Стойчев

130400011

член

Лилка Георгиева Владимирова

130400012

председател

Трендафила Ангелова Шуманова

130400012

зам.председател

Ивайло Василев Кьосев

130400012

секретар

Павлин Иванов Манолов

130400012

член

Мая Иванова Илиева

130400012

член

Нина Иванова Димова - Методиева

130400012

член

Георги Стефанов Стоянов

130400012

член

Петър Кръстев Кинчев

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Белово за произвеждане на  избори за народни представители на 04 април 2021г., както            следва:

Десислава Ангелова Искрова

Красимира Петкова Кьосева

Богомира Иванова Искрова

Станка Павлова Бонжолова

Димитър Николов Грънчев

Спас Александров Мераклийски

Йордан Георгиев Костадинов

Костадинка Иванова Митова

Веселин Георгиев Дургов

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 27.02.2021 в 17:51 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения