Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 46 - НС
Пазарджик, 27.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Панагюрище, регистрирано с вх.№56/26.02.2021г. по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Панагюрище.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК.

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Панагюрище, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

132000001

председател

Матей Николаев Джунов

132000001

зам.предс.

Цветелина Антонова Иванова

132000001

секретар

Радка Ненова  Петкова

132000001

Член

Найден Ценов Богоев

132000001

Член

Дидка Стефанова Маслева-Шопова 

132000001

член

Радка Иванова Пенчева

132000001

член

Янка Илиева Раленекова

132000001

член

Донка Петрова Домусчиева

132000001

Член

Горица Георгиева Станчева

132000002

председател

Седефка Запрянова Барухчиева

132000002

зам.предс.

Стоянка Атанасова Коруджиева

132000002

секретар

Параскева Георгиева Шиндарова

132000002

Член

Надка Петрова Калпакова

132000002

Член

Анна Ангелова Гойчилова

132000002

Член

Драгомир Андонов Иванов

132000002

член

Куна Петкова Панчева

132000002

ЧЛЕН

Георги Петков Радев

132000002

член

Григорий Стоянов Милушев

132000003

председател

Иван Петков Иванов

132000003

зам.предс.

Елисавета Радославова Огорялкова

132000003

секретар

Петър Добрев Шопов

132000003

Член

Танка Цвяткова Чардакова

132000003

Член

Васил Георгиев Рабухчиев

132000003

Член

Димитър Тодоров Узунов

132000003

член

Мария Стойнова Вълнева

132000003

член

Донка Тодорова Муховска

132000003

зам.предс.

Мая Николаева Узунова

132000004

председател

Кирил Ненов Найденов

132000004

зам.предс.

Стефка Стоянова Ильова-Ралчева

132000004

секретар

Спаска Делчова Арбалиева

132000004

Член

Цветана Тодорова Табанджова

132000004

член

Костадинка Иванова Сурлекова

132000004

Член

Мария Георгиева Ралчева

132000004

член

Павлинка Николова Пенелова

132000004

член

Марин Димитров Барзеков

132000004

член

Илия Стоянов Плачков

132000005

председател

Стоянка Петрова Атмаджова

132000005

зам.предс.

Павлина Василева Кърпарова

132000005

секретар

Надежда Борисова Борисова

132000005

Член

Добринка Георгиева Чобанова

132000005

Член

Марин Иванов Хитрев

132000005

член

Цветана Петкова Лазарова

132000005

член

Донка Симеонова Ненкова

132000005

член

Петя Петрова Домусчиева

132000005

Член

Димитрийка Иванова Дишкова

132000006

председател

Пенка Николова Иванова

132000006

зам.предс.

Мариана Георгиева Тухчиева

132000006

секретар

Ненка Панчова Савлекова

132000006

Член

Донка Димитрова Ботева

132000006

Член

Тинка Панчова Бояджиева

132000006

член

Мария Георгиева Маслева

132000006

член

Красимира Тодорова Найденова

132000006

Член

Даниела Желева Желева

132000006

Член

Запринка Запринова Дишкова

132000007

председател

Неделка Николова Шопова

132000007

зам.предс.

Мария Цветкова Цветанкова

132000007

секретар

Гинка Ангелова Костуркова

132000007

Член

Ани Василева Костуркова

132000007

Член

Елена Костадинова Арбалиева

132000007

Член

Костадинка Илиева Домузова

132000007

член

Цветанка Кирилова Чопаринова

132000007

член

Цветанка Делчева Делчева

132000007

зам.предс.

Росица Пенчова Ангелкова

132000008

председател

Параскева Матеева Златанова

132000008

зам.предс.

Стойна Димитрова Помакова

132000008

секретар

Виолета Георгиева  Узунова

132000008

Член

Цеца Петрова Плачкова-Попова

132000008

Член

Петранка Маринова Коруджиева

132000008

Член

Велина Николова Арнаудова

132000008

член

Анна Илиева Ванева

132000008

ЧЛЕН

Ненка Иванова Димова

132000008

Член

Галина Вълкова Тоткова

132000009

председател

Недялка Стефанова Игнатова

132000009

зам.предс.

Магдалена Стефанова Чобанова

132000009

секретар

Дочка Иванова Делова

132000009

Член

Ангелина Велкова Гугова

132000009

Член

Цветана Васкова Ванева

132000009

Член

Галина Георгиева Лулчева

132000009

член

Захари Николов Захариев

132000009

Член

Александра Димитрова Дюлгярова

132000009

ЧЛЕН

Александър Бойков Бонев

132000010

председател

Петя Банчова Зяпкова

132000010

зам.предс.

Методи Димитров Навущанов

132000010

секретар

Лушка Стефанова Бодурова

132000010

Член

Делка Стойкова Мангова

132000010

Член

Сабина Стайкова Барзекова

132000010

Член

Лидия  Георгиева Георгиева

132000010

член

Панка Петкова Делиниколова

132000010

ЧЛЕН

Атанаска Радкова Лалова

132000010

Член

Елена Стоянова Барева

132000011

председател

Петър Луков Врагов

132000011

зам.предс.

Костадин Петров Спасов

132000011

секретар

Милка Дойчева Кръстева

132000011

Член

Татяна Иванова Карастоева

132000011

Член

Мина Петрова Немска

132000011

член

Спаска Петрова Лулчева

132000011

член

Рад Деянов Юруков

132000011

ЧЛЕН

Атанаска Радкова Лалова

132000011

Член

Делчо Петров Богоев

132000012

председател

Атанаска Красимирова Добрева

132000012

зам.предс.

Пенка Димитрова Футекова

132000012

секретар

Събка Бочева Попниколова

132000012

член

Елена Илиева Шикерова

132000012

член

Пенка Асенова Димитрова

132000012

член

Мария Стойкова Ралинова

132000012

член

Иван Георгиев Лулчев

132000012

Член

Иван Тодоров Митовски

132000012

Член

Димитрийка Маринова Нонова

132000013

председател

Калин Трендафилов Кунчев

132000013

зам.предс.

Ирина Пламенова Конова

132000013

секретар

Нина Георгиева Воденичарова

132000013

член

Пенка Николова Наплатанова

132000013

член

Галина Николова Данкова

132000013

член

Марияна Иванова Кесова

132000013

Член

Иван Илиев Длъгнеков

132000013

ПОСТ

Диляна Ганчова Димова

132000013

член

Янко Милушев Цветанов

130000014

председател

Тинка Деянова Стефанова

130000014

зам.предс.

Анна Димитрова Катинова

130000014

секретар

Елена Кирилова Крайчева

130000014

Член

Дора Тодорова Белишка

130000014

Член

Иванка Кръстева Карайлева

130000014

член

Анна Димитрова Карабойчева

130000014

член

Любомир Борисов Ралинов

130000014

член

Радко Димитров Чочев

130000014

ЧЛЕН

Георги Иванов Димов

132000015

председател

Силвия Николова Чопаринова

132000015

зам.предс.

Михаил Атанасов Христев

132000015

секретар

Радостина Георгиева Огорялкова 

132000015

Член

Спас Нешов Нейков

132000015

член

Рени Георгиева Чамова

132000015

член

Таня Михайлова Спасова

132000015

член

Николинка Йорданова Пъкова

132000015

член

Марийка Петрова Раленекова

132000015

член

Манчо Петров Немигенчев

130000016

председател

Юлия Колева Николова

130000016

зам.предс.

Пенка Владимирова Ерова

130000016

секретар

Таня Цвяткова Ефтимова

130000016

Член

Иван Мирославов Узунов

130000016

Член

Недялка Григорова Нейкова

130000016

Член

Соня Радкова Говедарова

130000016

член

Цветина Руменова Лозанова

130000016

член

Христо Панчов Кисов

130000016

Член

Иванка Божилова Шопова

130000017

председател

Радка Костова Кекова

130000017

зам.предс.

Неделка Пенчева Ралчева 

130000017

секретар

Георги КръстевТютюнджиев

130000017

Член

Радка Ненчова Бояджиева

130000017

Член

Пенка Георгиева Бончева

130000017

член

Христо Николаев Николов

130000017

член

Красимир Николов Янков

130000017

член

Емил Радков Лалов

130000017

Член

Нешка Галитионова Костуркова

130000018

председател

Тодорка Иванова Ножделова

130000018

зам.предс.

Гергана Борисова Дончева

130000018

секретар

Петър Костадинов Прокопов

130000018

член

Таска Георгиева Даулова

130000018

член

Даниела Николаева Кочева

130000018

член

Русанка Николова Петришка

130000018

член

Гроздена Иванова Юрукова

130000018

Член

Мария Димова Иванова

130000018

член

Стоян Милев Милев

132000019

председател

Стилиана Петрова Халова

132000019

зам.предс.

Петра Христова Пирдопска

132000019

секретар

Динка Атанасова Ганчева

132000019

член

Виктория Георгиева Манева

132000019

член

Недялка Андонова Атмаджова

132000019

член

Боряна Димитрова Машонова

132000019

член

Стоянка Георгиева Узунова

132000019

Член

Цветелина Кръстева Мангова

132000019

член

Добрин Иванов Добрев

132000020

председател

Спаска Петрова Петрова

132000020

зам.предс.

Елена Стоянова Дамянова

132000020

секретар

Гергана Георгиева Николова

132000020

член

Стоян Николов Илиев

132000020

член

Иван Стефанов Райков

132000020

член

Петра Илиева Мухова

132000020

член

Марийка Иванова Петрова

132000020

ЧЛЕН

Борислава Събева Янева

132000020

Член

Иван Иванов Катинов

132000021

председател

Стоянка Тодорова Маврова

132000021

зам.предс.

Стефан Кирилов Кирилов

132000021

секретар

Силвия Николаева Милева

132000021

член

Гергана Петьова Донова

132000021

член

Цеца Димитрова Славчева

132000021

член

Атанаска Кирилова Терзиева

132000021

Член

Николина Димитрова Анчева

132000021

Член

Николинка Христова Христева

132000021

член

Гроица Стойчева Лазарова

132000022

председател

Соня Илиева Димитрова-Дуракова

132000022

зам.предс.

Таня Стефанова Господинова

132000022

секретар

Никола Димитров Марински

132000022

член

Стоянка Здравкова Брандийска

132000022

Член

Ненка Иванова Годжевъргова

132000022

член

Цветана Йорданова Сапункова

132000022

член

Захари Николов Годжевъргов

132000022

член

Илия Иванов Гребчев

132000022

ЧЛЕН

Мария Петрова Ангелова

132000023

председател

Златка Иванова Мечкарова-Куманова

132000023

зам.предс.

Даниела Петкова Радивчева

132000023

секретар

Цветана Бориславова Попова

132000023

Член

Цветанка Атанасова Щрангова

132000023

ЧЛЕН

Стоянка Стоянова Гърлева

132000023

Член

Петър Николаев Барухчиев

132000023

Член

Маргарита Великова Радоева

132000024

председател

Стоян Николов Пандуров

132000024

зам.предс.

Иван Натов Дишков

132000024

секретар

Христина Делчева Шиекова

132000024

член

Величка Йорданова Пандурова

132000024

член

Теодор Георгиев Георгиев

132000024

член

Петра Стоянова Метанова

132000024

ЧЛЕН

Недка Михаилова Кекова

132000024

член

Ива Трендафилова Куманова

132000024

Член

Наталия Иванова Дишкова

132000025

председател

Митка Димитрова Манчорова

132000025

зам.предс.

Петър Георгиев Карабойчев

132000025

секретар

Георги Димитров Василски

132000025

член

Мария иванова Шопова

132000025

член

Мария Иванова Загорска

132000025

член

Лушка Стоянова Терзийска

132000025

член

Нонка Иванова Вихрогонова

132000025

Член

Димитрийка Лукова Терзийска

132000025

Член

Галина  Георгиева Бунчева

132000026

председател

Валентина  Николаева Милска-Юрукова

132000026

зам.предс.

Стиляна Димитрова Димитрова

132000026

секретар

Тодорка Иванова Златкова

132000026

член

Гинка Василева Манчорова

132000026

член

Иванка Велкова Терзийска

132000026

член

Стоянка Николова Василска

132000026

член

Петко Иванов Шангов

132000026

Член

Лушка Иванова Динкова

132000026

Член

Спаска Атанасова Юрукова

132000027

председател

Бисерка Неделева Нейкова

132000027

зам.предс.

Лиляна Благовестова Пенчева

132000027

секретар

Петя Тодорова Дишева

132000027

член

Дияна Иванова Караколева

132000027

член

Ненка Георгиева Футекова

132000027

ЧЛЕН

Цветелина Димитрова Търкаланова

132000027

член

Панталей Костов Божиков

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на  избори за народни представители на 04 април 2021г., както            следва:

 

Име

Невена Велкова Гугова

Петкана Нешева Робова

Ален Димитров Василев

Иван Георгиев Бончев

Илинка Трендафилова Стойковска

Петранка Ангелова Петришка

Ганка Цвяткова Ангелова

Мария Петрова Гущерова

Стоян Георгиев Конов

Елена Атанасова Дончева

Мария Стоянова Шиндарова

 Мариана Тодорова Николова

Минка Иванова Ланджева

Донка Тодорова Муховска

Цена Грозданова Кузманова

Тотка Николова Димитрова

Николай Атанасов Патев

Петруна Тодорова Грозданова

Наташа Петрова Тилянова

Цветанка Генчева Сапункова

Стоянка Маринова Маринова

Данка Маринова Узунова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 27.02.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения