Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 47 - НС
Пазарджик, 27.02.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение №40-НС/26.02.2021г. взето с Протокол №5 от 26.02.2021г. за назначаване членове на СИК на територията на Община Лесичово за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е писмо изх.№003-ПИ-19 от 26.02.2021г. на община Лесичово, с което уведомяват РИК Пазарджик за допусната от тях техническа грешка в писмено предложение техен изх.№003-ПИ-18 от 24.02.2021г.

В писмото е посочено ,че като заместник председател на СИК 131400005, следва да бъде вписана Марияна Ценова Панева, образование - висше, а като член на СИК 131400005, следва да бъде заличена Петя Георгиева Попова.

В СИК 131400004 следва да бъде заличена Любка Петрова Стоименова , а на нейно място следва да бъде вписана Петя Георгиева Попова, образование-висше.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Лесичово, регистрирано с вх.№55/26.02.2021г. по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Лесичово.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК.

Р Е Ш И:

 

1.Заличава Любка Петрова Стоименова като член на СИК 13100004.

2.Назначава Петя Георгиева Попова за член на СИК 13100004 от квотата на ОП на мястото на Любка Петрова Стоименова.

3.Заличава Петя Георгиева Попова като заместник председател на СИК 13100005.

4.Назначава Марияна Ценова Панева за заместник председател на СИК 13100005 от квотата на ОП на мястото на Петя Георгиева Попова.

  1. На новоназначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 27.02.2021 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения