Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 48 - НС
Пазарджик, 27.02.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП НАЦИЯ

Постъпило е Предложение с вх. № 5-КЛ/27.02.2021г. 11:19ч. чрез пълномощник Антон Дабевски за регистриране на кандидатската листа ПП НАЦИЯ за изборите за народни представители на 04 април 2021г., към същото са приложени следните документи:

 1. Предложение по чл. 255, ал. 1 ИК (Приложение № 65-НС/),

подписано от Антон Дабевски

 1. 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 67-НС) 1 бр.
 2. Пълномощно от Кирил Гумнеров
 3. Копие на Решение 2092/17.02.2021г. на ЦИК
 4. Удостоверение за регистрация на партията №20-П/17.02.2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и № 2092-НС, 17 февруари 2021 г. относно регистрацията на ПП НАЦИЯ на Централната избирателна комисия, РИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:  

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на ПП НАЦИЯ, както следва:

 

Име,Презиме,Фамилия

1

Теодор Стефков Вълев

 1. Да се издадат удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на ПП НАЦИЯ след влизане на решението в сила.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 27.02.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения