Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 49 - НС
Пазарджик, 27.02.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на БСП за БЪЛГАРИЯ

Постъпило е Предложение с вх. № 6-КЛ/27.02.2021г. 11:44ч. чрез пълномощник Пламен Иванов Милев за регистриране на кандидатската листа на БСП за БЪЛГАРИЯ за изборите за народни представители на 04 април 2021г., към същото са приложени следните документи:

 

 1. Предложение по чл. 255, ал. 1 ИК (Приложение № 65-НС), подписано от Пламен Иванов Милев.
 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 67-НС) - 18 броя.
 3. Пълномощно от представляващия партията/коалицията (в случай, че документите се подават от упълномощено лице) – № ПНС-189/25.02.2021г. от Корнелия Нинова.

 

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и решение № 2039-НС 12 февруари 2021 г.относно регистрацията на БСП за БЪЛГАРИЯ на Централната избирателна комисия, РИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:  

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на БСП за БЪЛГАРИЯ както следва:

 

Име,Презиме,Фамилия

1

Пламен Иванов Милев

2

Петя Николаева Цанкова

3

Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова

4

Иван Иванов Търпоманов

5

Гълъбина Георгиева Карамитрева

6

Стойко Стойчев Стефанов

7

Полина Александрова Шишкова

8

Петя Панайотова Крушева

9

Александър Николов Чалъков

10

Надя Спасова Клисурска-Жекова

11

Александър Станимиров Велчев

12

Димитър Йорданов Жилков

13

Горчо Боянов Станков

14

Стефка Петрова Пенева

15

Гергана Василева Ичева

16

Андрей Димитров Премянов

17

Александър Костадинов Кобаков

18

Георги Иванов Янкулов

 

 1. Да се издадат удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на БСП за БЪЛГАРИЯ след влизане на решението в сила.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 27.02.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения