Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 51 - НС
Пазарджик, 27.02.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение №41-НС/26.02.2021г. взето с Протокол №5 от 26.02.2021г. за назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

При проверка на РИК беше установена техническа грешка при назначаване на СИК на територията на Община Брацигово.

РИК - Пазарджик, след повторно разглеждане на постъпилите документи от Община Брацигово, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК.

 

Р Е Ш И:

 

 1. Заличава Николинка Петрова Билбилева като член на СИК 13060008.
 2. Назначава Райна Иванова Илиева като член на СИК 13060008
 3. Заличава Стоянка Петрова Милева, като член на СИК 13060010
 4. Назначава Цветелина Спасова Гаджева за член на СИК 13060010
  5. Заличава Димитър Георгиев Влахов като член на СИК 13060013
 5. Назначава Стоянка Петрова Милева за член на СИК 13060013

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 27.02.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения