Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 53 - НС
Пазарджик, 27.02.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Постъпило е Предложение № 9-КЛ/27.02.2021г.  15:17ч. за регистриране на кандидатската листа на Политическа партия  ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ за изборите за народни представители на 04 април 2021г., към същото са приложени следните документи:

 1. Предложение по чл. 255, ал. 1 ИК (Приложение № 65-НС), подписано от Ангел Калоянов
 2. 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 67-НС) - 3 бр.
 3. Пълномощно от Калин Крулев

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и решение № 2099-НС/17 февруари 2021 г.   относно регистрацията на Политическа партия  ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ  на Централната избирателна комисия, РИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:  

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

1

Костадин Стоянов Георгиев

2

Ангел Костадинов Калоянов

3

Пенка Петкова Караджова-Стоянова

 

 1. Да се издадат удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ   след влизане на решението в сила.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

 

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 27.02.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 394 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

 • № 393 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

 • № 392 - НС / 07.04.2021

  относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения