Архив избори:
06.10.2022

Съобщение за връчване на АУАН

Районната избирателна комисия – Пазарджик уведомява, че срещу лицето Васка Йорданова Рачева е съставен акт за установяване на административно нарушение № 3-НС/02.10.2022 г., в изпълнение на Решение № 299-НС от 02.10.2022 г. , прието с Протокол № 25-НС/02.10.2022 г. на Районната избирателна комисия-Пазарджик.

 

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение се счита за връчен след изтичане на 7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на сградата на Община Пазарджик, върху стъклената фасада - вход на  зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 съобразно Решение № 2 – НС/ 14.08.2022 г., взето с Протокол № 1 – НС/ 14.08.2022 г. на РИК-Пазарджик.

 

съобщението е публикувано на 06.10.2022 г. в 10:00 часа

02.10.2022

Активност към 11:00

Избори за НС-2022
Община Плануван брой секции До 7,30 часа на 02.10.22г.  Избирателна активност НС-2022
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 01.10.22г.  на 02.10.22 г. към 11,00 часа
открити Избиратели (по списък) брой гласували %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Батак 9 0 2 9 9 5 130 590 11,50
2 Белово 11 0 0 11 11 7 189 815 11,34
3 Брацигово 16 0 0 16 16 7 424 563 7,58
4 Велинград 47 4 1 52 52 30 990 2 227 7,19
5 Лесичово 9 1 0 10 10 4 148 500 12,05
6 Пазарджик 145 5 1 151 151 100 349 8 119 8,09
7 Панагюрище 26 1 0 27 27 20 507 1 842 8,98
8 Пещера 26 0 0 26 26 18 333 1 167 6,37
9 Ракитово 16 0 0 16 16 12 771 975 7,63
10 Септември 30 0 1 31 31 21 321 2 423 11,36
11 Стрелча 9 0 0 9 9 4 065 540 13,28
12 Сърница 5 0 2 7 7 4 132 626 15,15
ОБЩО МИР 13 349 11 7 365 365 236 359 20 387 8,63
02.10.2022

Активност към 16:00

 
Община Плануван брой секции На 1.10.22г. до 20.00ч. брой секции под охрана До 7,30 часа на 02.10.22г.  Избирателна активност НС-2022
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 01.10.22г.  на 02.10.22 г. Към 11,00 часа на 02.10.22г.       Към 16,00 часа
открити *неоткрити Избиратели (по списък) брой гласували % брой гласували %
1 2 3 4 5 6   7 8 9 10
1 Батак 9 0 0 9 9 9 0 5 130 590 11,50 1 718 33,49
2 Белово 11 0 0 11 11 11 0 7 189 815 11,34 1 997 27,78
3 Брацигово 16 0 0 16 16 16 0 7 424 563 7,58 1 523 20,51
4 Велинград 47 4 1 52 52 52 0 30 990 2 227 7,19 7 141 23,04
5 Лесичово 9 1 0 10 10 10 0 4 148 500 12,05 1 071 25,82
6 Пазарджик 145 5 1 151 151 151 0 100 349 8 119 8,09 22 174 22,10
7 Панагюрище 26 1 0 27 27 27 0 20 507 1 842 8,98 4 701 22,92
8 Пещера 26 0 0 26 26 26 0 18 333 1 167 6,37 3 250 17,73
9 Ракитово 16 0 0 16 16 16 0 12 771 975 7,63 2 734 21,41
10 Септември 30 0 1 31 31 31 0 21 321 2 423 11,36 5 628 26,40
11 Стрелча 9 0 0 9 9 9 0 4 065 540 13,28 1 194 29,37
12 Сърница 5 0 2 7 7 7 0 4 132 626 15,15 1 444 34,95
ОБЩО МИР 13 349 11 5 365 365 365 0 236 359 20 387 8,63 54 575 23,09
02.10.2022

Справка 20:00 ч.

Избори за НС-2022
Община Плануван брой секции На 1.10.22г. до 20.00ч. брой секции под охрана Избирателна активност НС-2022 на 02.10.22 г.          До 20,30 ч. - информация за броя секции: на 02.10.22 г.  Към 20,00 часа
постоянни служебни подвижни общо До 10.00 ч. на 01.10.22г. 
Избиратели (по списък) приключили до 20,00 ч. *приключили до 21,00 ч. брой гласували %
1 2 3 4 5 6   9 11 12 13 14
1 Батак 9 0 0 9 9 5 130 9   2 414 47,06
2 Белово 11 0 0 11 11 7 189 11   2 781 38,68
3 Брацигово 16 0 0 16 16 7 424 16   2 189 29,49
4 Велинград 47 4 1 52 52 30 990 52   10 916 35,22
5 Лесичово 9 1 0 10 10 4 148 10   1 596 38,48
6 Пазарджик 145 5 1 151 151 100 349 151   31 834 31,72
7 Панагюрище 26 1 0 27 27 20 507 27 0 6 888 33,59
8 Пещера 26 0 0 26 26 18 333 26   4 786 26,11
9 Ракитово 16 0 0 16 16 12 771 16   4 035 31,60
10 Септември 30 0 1 31 31 21 321 31   7 868 36,90
11 Стрелча 9 0 0 9 9 4 065 9   1 614 39,70
12 Сърница 5 0 2 7 7 4 132 7   2 334 56,49
ОБЩО МИР 13 349 11 5 365 365 236 359 365 0 79 255 33,53
27.09.2022

Съобщение

Районната избирателна комисия – Пазарджик уведомява, че срещу лицето Васка Йорданова Рачева е съставен акт за установяване на административно нарушение № 1-НС/15.09.2022 г., в изпълнение на Решение № 90-НС от 12.09.2022 г. , прието с Протокол № 11-НС/12.09.2022 г. на Районната избирателна комисия-Пазарджик.

 

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение се счита за връчен след изтичане на 7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на сградата на Община Пазарджик, върху стъклената фасада - вход на  зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 съобразно Решение № 2 – НС/ 14.08.2022 г., взето с Протокол № 1 – НС/ 14.08.2022 г. на РИК-Пазарджик.

съобщението е публикувано в 18:00 часа

27.09.2022

Съобщение

Районната избирателна комисия – Пазарджик уведомява, че срещу лицето Стефан Неделчев Мирев е съставен акт за установяване на административно нарушение № 2-НС/15.09.2022 г., в изпълнение на Решение № 90-НС от 12.09.2022 г. , прието с Протокол № 11-НС/12.09.2022 г. на Районната избирателна комисия-Пазарджик.

 

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение се счита за връчен след изтичане на 7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на сградата на Община Пазарджик, върху стъклената фасада - вход на  зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 съобразно Решение № 2 – НС/ 14.08.2022 г., взето с Протокол № 1 – НС/ 14.08.2022 г. на РИК-Пазарджик.

съобщението е публикувано в 18:00 часа

19.09.2022

График за обучение на членовете на СИК на територията на 13-ти изборен район – Пазарджик

Община

Дата

Час

Панагюрище

21.09.2022 г.

17:00

Стрелча

21.09.2022 г.

18:30

Велинград

26.09.2022 г.

18:00

Сърница

26.09.2022 г.

16:00

Септември

26.09.2022 г.

18:00

Ракитово

26.09.2022 г.

17:30

Пещера

27.09.2022 г.

18:00

Брацигово

27.09.2022 г.

17:00

Белово

27.09.2022 г.

17:30

Батак

26.09.2022 г.

15:30

Лесичово

28.09.2022 г.

18:00

Пазарджик

26.09.2022 г.

17:30 за СИК 1-75

Пазарджик

27.09.2022 г.

17:30 за СИК 76-96 и 151-205

19.09.2022

Секции за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на територията на изборен район 13 - Пазарджишки

 1. На територията на община Батак определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130300001 - гр. Батак, ул. „Бр. Ванчеви“ № 4;
 • СИК №130300006 – с. Нова махала, ул. „Търговска“ № 47;
 • СИК №130300008 – с. Нова махала, ул. „Търговска“ № 18А;
 • СИК №130300009 – с. Фотиново, ул. „Петнадесета“ № 12;

 

 1. На територията на община Белово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130400004 - гр. Белово, кв. Малко Белово, ул. „Йордан Говедаров“ № 21;
 • СИК №130400006 – с. Миненкьово, Читалище, ул. „1-ва“ № 47;
 • СИК №130400007 – с. Дъбравите, ул. „Втора“ № 1 /Кметството/;

 

 1. На територията на община Брацигово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130600003 – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов“ № 1

 

 1. На територията на община Велинград определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130800006 – гр. Велинград, бул. „Съединение“ №139 (ЦДГ „Радост“)
 • СИК №130800013 – гр. Велинград, кв. Лъджене, бул. „Хан Аспарух“ № 11 (Клуб на пенсионера)
 • СИК №130800018 – гр.Велинград, кв.Чепино, ул. „Добри Чинтулов“ № 4 (ЦДГ „Еделвайс“)
 • СИК №130800039 - с. Драгиново, ул. „Кирил и Методий“ № 1 (СУ „Методи   Драгинов“, ет.1)
 • СИК №130800044 – с. Света Петка, пл. „Лютово“ № 2, ет.1 (сградата на кметството)

 

 1. На територията на община Лесичово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №131400001 – с. Лесичово, ул. „Площад  14 Септември“ № 2;
 • СИК №131400002 – с. Боримечково, ул. „Втора“ № 1;
 • СИК №131400003 – с. Динката, ул. „Първа“ № 2;
 • СИК №131400004 – с. Калугерово, ул. „Площад“ № 5;
 • СИК №131400005 – с. Калугерово, ул. „Деветнадесета“ № 11;
 • СИК №131400006 – с. Памидово, ул. „Първа“ № 24А;
 • СИК №131400007 – с. Церово, ул. „Първа“ № 32;
 • СИК №131400008 – с. Щърково, ул. „Първа“ № 34.

 

 1. На територията на община Панагюрище определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132000009 - гр. Панагюрище, клуб на пенсионера на ул. „Делчо Наплатанов“ № 2.

 

 1. На територията на община Пазарджик определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №131900001  - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“№ 3 (Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900002 - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“ № 3 (Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900011 - гр. Пазарджик , ул. „Ал. Стамболийски“ № 16, ет. 1 (Клуб на инвалидите в България)
 • СИК №131900029 – гр. Пазарджик, ул. „Болнична„ № 19 (Дом за стари хора „Гавраил Кръстевич“)
 • СИК №131900063 – гр. Пазарджик , ул. „Пирдоп“ № 1 (ЕГ „Б. Брехт“)
 • СИК №131900064 - гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ №1 (ЕГ „Б. Брехт“)
 • СИК №131900075 - гр. Пазарджик , ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900079 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК № 131900013 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900067 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900068 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900069 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900087 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900038 - гр. Пазарджик, Клуб на пенсионера № 3, ул.“Д. Греков“/моста на „Лютата“/
 • СИК №131900088 - гр. Пазарджик, ул. „Росица“ № 42 (Клуб на пенсионера №4)
 • СИК №131900185 - с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,
 • СИК №131900186 - с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,
 • СИК №131900191 - с. Черногорово, НУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • СИК №131900180 - с. Огняново, Ритуалната зала на Кметството

 

 1. На територията на община Пещера определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следната СИК:
 • СИК №132100001 - гр. Пещера, ул. „Младост“№ 10 (НУ „Михаил Куманов“)
 • СИК №132100009 - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимий“
 • СИК №132100011 - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимий“
 • СИК №132100012 - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимий“
 • СИК №132100022 - гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“№ 70, заведение за обществено хранене в търговски комплекс „Лазур“

 

 1. На територията на община Ракитово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132400002 - гр. Ракитово, ул. „Братя Кръстини“ №2, ПУ „Д-р Петър Берон“ – интернат /южен вход/.
 • СИК №132400009 - гр. Костандово, пл. „Европа“ №1, ОУ „Неофит Рилски“ /северен вход/.
 • СИК №132400013 – с. Дорково, ул. „Хр. Ботев“ №2, ОУ „Христо Ботев“.

 

 1. На територията на община Септември определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132900005 - гр. Септември, Клуб на пенсионера, бул.“ България „ №77
 • СИК №132900011 – с. Варвара, Ритуална зала , ул.“ Първа„ №21
 • СИК №132900018 – с. Виноградец, „ Дом на лозаря“ /малка зала/ , ул.“ Първа„ №47
 1. На територията на община Стрелча определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №133200001 - гр. Стрелча, пл. „Дружба“ №1, Пенсионерски клуб към НЧ „Просвещение – 1871“.

 

 1. На територията на община Сърница определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №133900001 - гр. Сърница, Клуб на пенсионера, ул. „Свобода“ № 13, ет.1;
29.08.2022

Регистрация за гласуване по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

 https://regna.grao.bg/ 

22.08.2022

СПРАВКА ЗА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ на адрес: https://www.grao.bg/elections 

14.08.2022

Работно време на РИК Пазарджик

Във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. РИК Пазарджик уведомява, че работното време на комисията е всеки ден от 09:00 до 17:00 ч.

14.08.2022

Срокове за регистрация на кандидатски листи

 

 

 

Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи

Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

 

до 17.00 ч.

на 30.08.2022 г.

 

14.08.2022

Заявление за регистрация на ИК пред РИК

Инициативните комитети подават заявление за регистрация пред РИК не по-късно от 40 дни преди изборния ден

22.08.2022 г.

до 17.00 ч.

 

 

 

 

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 309-НС / 08.10.2022

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК - Пазарджик.

 • № 308-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК № 132400005-Ракитово и в СИК № 132400006-Ракитово

 • № 307-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК №№ 131400003-Лесичово

всички решения