Заседания

Заседание от дата 09.03.2021 от 18:30 часа.

Решения

№ 94 - НС / 09.03.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение №58/28.02.2021г. за назначаване на членове на СИК на територията на община Велинград в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 93 - НС / 09.03.2021

ОТНОСНО : Заличаване на кандидати от кандидатските листи на ПП „Българска прогресивна линия“ и ПП „Атака“ в изборен район 13 - Пазарджик в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 92 - НС / 09.03.2021

ОТНОСНО : Изпращане на писмо до ЦИК във връзка с оказване на помощ в изборния ден.

№ 91 - НС / 09.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 90 - НС / 09.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Брацигово в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 89 - НС / 09.03.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 88 - НС / 09.03.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в решение № 46 – НС/27.02.2021г., взето с Протокол № 6 – НС/27.02.2021г. на РИК - Пазарджик.

№ 87 - НС / 09.03.2021

ОТНОСНО : Определяне на експерти и технически сътрудници към РИК Пазарджик във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения