Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 218-НС
Пазарджик, 30.03.2023

ОТНОСНО: Регистриране на упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

Постъпил е списък на упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подаден от Юмер Мустафа Хамза, представляваща  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  с вх. № 369/30.03.2023 г., ведно с изискуемите документи, съгласно Решение № 1723-НС от 02.03.2023 г. на ЦИК.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като упълномощени представители, на основание чл.72, ал.1, т.1, т.29, чл.124 ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1723-НС от 02.03.2023 г. на ЦИК, РИК Пазарджик

РЕШИ:

 

Публикува на интернет страницата си листа от упълномощените представители на  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

№ и дата на пълномощното

1

Атанаска Трендафилова Колунчева

45-1/28.03.2023

2

Владимир Ангелов Везев

45-2/28.03.2023

3

Иванка Георгиева Балинова

45-3/28.03.2023

4

Гинка Василева Пейчинова

45-4/28.03.2023

5

Елена Николова Алексова

45-5/28.03.2023

6

Мелиха Бюлент Якуб

45-6/28.03.2023

7

Кемал Гюрхан Юмеров

45-7/28.03.2023

8

Салиха Мустафова Памукова

45-8/28.03.2023

9

Зюре Метин Реджо

45-9/28.03.2023

10

Мехмед Джемал Шукри

45-10/28.03.2023

11

Ариф Мехмед Синап

45-11/28.03.2023

12

Азиз Салих Халил

45-12/28.03.2023

13

Муса Муса Джихан

45-13/28.03.2023

14

Силвия Светлинова Мечева

45-14/28.03.2023

15

Али Муса Булут

45-15/28.03.2023

16

Мустафа Рефатов Ходжов

45-16/28.03.2023

17

Небие Али Дъбева

45-17/28.03.2023

18

Ася Мустафова Садъкова

45-18/28.03.2023

19

Дуня Недкова Фетова-Пелтекова

45-19/28.03.2023

20

Мери Мехмедова Алилова

45-20/28.03.2023

21

Алиш Алишов Вуров

45-21/28.03.2023

22

Атидже Мустафа Кехайова

45-22/28.03.2023

23

Юсуф Муса Кюлюмов

45-23/28.03.2023

24

Муса Али Дживгов

45-24/28.03.2023

25

Али Реджеп Али

45-25/28.03.2023

26

Мустафа Ивов Алендаров

45-26/28.03.2023

27

Мустафа Али Мустафа

45-27/28.03.2023

28

Фатима Салих Мандраджиева

45-28/28.03.2023

29

Юсуф Азис Моллов

45-29/28.03.2023

30

Ресим Мехмед Рубски

45-30/28.03.2023

31

Муса Мустафа Кенан

45-31/28.03.2023

32

Кебрие Мехмедова Хадърова

45-32/28.03.2023

33

Милена Ненова Огорялкова

45-33/28.03.2023

34

Антон Веселинов Асенов

45-34/28.03.2023

35

Роза Виолетова Манолова

45-35/28.03.2023

36

Миленка Тодорова Йорданова

45-36/28.03.2023

37

Шериф Ахмед Топал

45-37/28.03.2023

38

Денис Стефков Нейков

45-38/28.03.2023

39

Георги Недялков Борисов

45-39/28.03.2023

40

Филип Емилов Огнянов

45-40/28.03.2023

41

Милчо Димитров Шарков

45-41/28.03.2023

42

Стефан Александров Атанасов

45-42/28.03.2023

43

Марин Христов Янков

45-43/28.03.2023

44

Янко Георгиев Янков

45-44/28.03.2023

45

Иван Сашов Михайлов

45-45/28.03.2023

46

Румен Алдинов Хаджиев

45-46/28.03.2023

47

Иван Асенов Иванов

45-47/28.03.2023

48

Петър Костадинов Томанов

45-48/28.03.2023

49

Силвия Светославова Гарданска

45-49/28.03.2023

50

Десислава Цанкова Янгънова

45-50/28.03.2023

51

Елка Цанкова Галенова

45-51/28.03.2023

52

Сузана Горанова Галенова

45-52/28.03.2023

53

Айше Ахмедова Къркелова

45-53/28.03.2023

54

Ахмед Азисов Кропчев

45-54/28.03.2023

55

Красимир Бисеров Яхов

45-55/28.03.2023

56

Венета Цветанова Тронова

45-56/28.03.2023

57

Витан Цанков Тронов

45-57/28.03.2023

58

Биляна Алекова Бешева

45-58/28.03.2023

59

Цанко Асенов Бакалов

45-59/28.03.2023

60

Евгения Асенова Карамоллова

45-60/28.03.2023

61

Борис Иванов Давидов

45-61/28.03.2023

62

Александър Йорданов Йорданов

45-62/28.03.2023

63

Румен Асенов Азов

45-63/28.03.2023

64

Асен Марков Стаменов

45-64/28.03.2023

65

Цанко Петров Илиев

45-65/28.03.2023

66

Манол Петров Велев

45-66/28.03.2023

67

Благой Манолов Костадинов

45-67/28.03.2023

68

Борислав Христов Борисов

45-68/28.03.2023

69

Огнян Василев Борисов

45-69/28.03.2023

70

Янко Балинов Янков

45-70/28.03.2023

71

Красимир Василев Велев

45-71/28.03.2023

72

Ангел Асенов Колев

45-72/28.03.2023

73

Бисер Василев Велчов

45-73/28.03.2023

74

Мехмед Неждет Садула

45-74/28.03.2023

75

Хасан Сабри Али

45-75/28.03.2023

76

Фаид Саид Рамадан

45-76/28.03.2023

77

Василка Данчова Янева

45-77/28.03.2023

78

Запринка Цвяткова Смиленова

45-78/28.03.2023

79

Ботьо Владов Костов

45-79/28.03.2023

80

Борис Петров Ангелов

45-80/28.03.2023

81

Георги Петров Ангелов

45-81/28.03.2023

82

Дафинка Ангелова Андреева

45-82/28.03.2023

83

Васил Ристов Димитров

45-83/28.03.2023

84

Димитър Бойков Атанасов

45-84/28.03.2023

85

Емил Митков Колев

45-85/28.03.2023

86

Методи Кирилов Митев

45-86/28.03.2023

87

Ювелин Манолов Темелков

45-87/28.03.2023

88

Христо Иванов Русев

45-88/28.03.2023

89

Красимира Иванова Димитрова

45-89/28.03.2023

90

Красимира Живкова Рашкова

45-90/28.03.2023

91

Крум Бориславов Рашков

45-91/28.03.2023

92

Найден Валентинов Димитров

45-92/28.03.2023

93

Салих Салихов Османджиков

45-93/28.03.2023

94

Саит Халил Мехмед

45-94/28.03.2023

95

Исмаил Халил Църенски

45-95/28.03.2023

96

Метуна Реджеп Кавунска

45-96/28.03.2023

97

Салих Муса Исмаил

45-97/28.03.2023

98

Аки Салих Молаахмед

45-98/28.03.2023

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 30.03.2023 в 18:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения