02.04.2023

Активност 20:00

Община Плануван брой секции На 1.04.23г. до 20.00ч. брой секции под охрана До 7,30 часа на 02.04.23г.  Избирателна активност НС-2023 на 02.04.23 г.          До 20,30 ч. - информация за броя секции: на 02.04.23 г.  към 20,00 часа
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 01.04.23г.  на 02.04.23 г. към 11,00 часа на 02.04.23г.       към 16,00 часа
открити *неоткрити Избиратели (по списък) брой гласували % брой гласували % приключили до 20,00 ч. *приключили до 21,00 ч. брой гласували %
1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14
1 Батак 9 0 1 10 10 10 0 5 103 566 11,09 1 891 37,06 10 0 2 496 48,91
2 Белово 11     11 11 11 0 7 168 765 10,67 2 235 31,18 11 0 2 985 41,64
3 Брацигово 16     16 16 16 0 7 406 510 6,89 1 674 22,60 16 0 2 366 31,95
4 Велинград 47 5 1 53 53 53 0 30 904 2 295 7,43 7 956 25,74 53 0 11 228 36,33
5 Лесичово 9 1 1 11 11 11 0 4 134 586 14,18 1 265 30,60 11 0 1 660 40,15
6 Пазарджик 145 4 1 150 150 150 0 100 063 7 594 7,59 22 316 22,30 150 0 31 628 31,61
7 Панагюрище 26 1   27 27 27 0 20 373 1 807 8,87 5 193 25,49 27 0 7 128 34,99
8 Пещера 26   1 27 27 27 0 18 319 1 381 7,54 4 118 22,48 27 0 5 623 30,69
9 Ракитово 16   1 17 17 17 0 12 776 1 026 8,03 3 105 24,30 17 0 4 306 33,70
10 Септември 30   1 31 31 31 0 21 267 2 466 11,60 6 240 29,34 31 0 8 113 38,15
11 Стрелча 9     9 9 9 0 4025 505 12,55 1276 31,70 9 0 1663 41,32
12 Сърница 5   2 7 7 7 0 4 119 511 12,41 1 908 46,32 7 0 2 650 64,34
ОБЩО МИР 13 349 11 9 369 369 369 0 235 657 20 012 8,49 59 177 25,11 369 0 81 846 34,73
02.04.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ 16:00

    открити *неоткрити Избиратели (по списък) брой гласували %
1 Батак 10 0 5 103 1 891 37,06
2 Белово 11 0 7 168 2 235 31,18
3 Брацигово 16 0 7 406 1 674 22,60
4 Велинград 53 0 30 904 7 956 25,74
5 Лесичово 11 0 4 134 1 265 30,60
6 Пазарджик 150 0 100 063 22 316 22,30
7 Панагюрище 27 0 20 373 5 193 25,49
8 Пещера 27 0 18 319 4 118 22,48
9 Ракитово 17 0 12 776 3 105 24,30
10 Септември 31 0 21 267 6 240 29,34
11 Стрелча 9 0 4025 1276 31,70
12 Сърница 7 0 4 119 1 908 46,32
ОБЩО МИР 13 369 0 235 657 59 177 25,11
02.04.2023

Избирателна активност 11:00

Община Открити секции   Избиратели (по списък) брой гласували %
1 Батак 10 0 5 103 566 11,09
2 Белово 11 0 7 168 765 10,67
3 Брацигово 16 0 7 406 510 6,89
4 Велинград 53 0 30 904 2 295 7,43
5 Лесичово 11 0 4 134 586 14,18
6 Пазарджик 150 0 100 063 7 594 7,59
7 Панагюрище 27 0 20 373 1 807 8,87
8 Пещера 27 0 18 319 1 381 7,54
9 Ракитово 17 0 12 776 1 026 8,03
10 Септември 31 0 21 267 2 466 11,60
11 Стрелча 9 0 4025 505 12,55
12 Сърница 7 0 4 119 511 12,41
ОБЩО МИР 13 369 0 235 657 20 012 8,49
01.04.2023

Насрочване на заседание

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 01.04.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

01.04.2023

Съобщение

РИК Пазарджик приема документи за регистрация на застъпници, списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и за замяна на СИК днес до 17:00. Документи постъпили след 17:00 няма да бъдат разгледани.

31.03.2023

Насрочване на заседание

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 31.03.2023 г. от 19:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

30.03.2023

Насрочване на заседание

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 30.03.2023 г. от 12:45 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

30.03.2023

Насрочване на заседание

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 30.03.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

29.03.2023

Насрочване на заседание

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 29.03.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

27.03.2023

Насрочване на заседание

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 27.03.2023 г. от 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

25.03.2023

Насрочване на заседание

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 26.03.2023 г. от 14:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

22.03.2023

Насрочване на заседание

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 22.03.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

21.03.2023

График за обучение на СИК на територията на РИК Пазарджик

Община

Дата

Час

Панагюрище

24.03.2023 г.

17:30

Стрелча

24.03.2023 г.

18:30

Велинград

24.03.2023 г.

17:00

Сърница

24.03.2023 г.

14:00

Септември

24.03.2023 г.

18:00

Ракитово

24.03.2023 г.

16:30

Пещера

28.03.2023 г.

17:00

Брацигово

23.03.2023 г.

17:00

Белово

24.03.2023 г.

17:30

Батак

24.03.2023 г.

15:00

Лесичово

25.03.2023 г.

16:30

Пазарджик

27.03.2023 г.

17:30

21.03.2023

Насрочване на заседание

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 21.03.2023 г. от 15:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

15.03.2023

НАСРОЧВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 15.03.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

13.03.2023

НАСРОЧВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 13.03.2023 г. от 15:00 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

09.03.2023

НАСРОЧВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 09.03.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

07.03.2023

СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗБОРЕН РАЙОН 13 - ПАЗАРДЖИШКИ

 1. 1. На територията на община Батак определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130300001 - гр. Батак, ул. „Бр. Ванчеви“ № 4;
 • СИК №130300006 – с. Нова махала, ул. „Търговска“ № 47;
 • СИК №130300008 – с. Нова махала, ул. „Търговска“ № 18А;
 • СИК №130300009 – с. Фотиново, ул. „Петнадесета“ № 12;

 

 1. На територията на община Белово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130400004 - гр. Белово, кв. Малко Белово, ул. „Йордан Говедаров“ № 21 /Читалище/;
 • СИК №130400007 – с. Дъбравите, ул. „Втора“ № 1 /Кметството/;

 

 1. На територията на община Брацигово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130600003 – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов“ № 1

 

 1. На територията на община Велинград определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130800006 – гр. Велинград, бул. „Съединение“ №139 (ДГ „Радост“)
 • СИК №130800013 – гр. Велинград, кв. Лъджене, бул. „Хан Аспарух“ № 11 (Клуб на пенсионера)
 • СИК №130800018 – гр.Велинград, кв.Чепино, ул. „Добри Чинтулов“ № 4 (ДГ „Еделвайс“)
 • СИК №130800039 - с. Драгиново, ул. „Кирил и Методий“ № 1 (СУ „Методи   Драгинов“, ет.1)
 • СИК №130800044 – с. Света Петка, пл. „Лютово“ № 2, ет.1 (сградата на кметството)

 

 1. На територията на община Лесичово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №131400001 – с. Лесичово, ул. „Площад  14 Септември“ № 2;
 • СИК №131400002 – с. Боримечково, ул. „Втора“ № 1;
 • СИК №131400003 – с. Динката, ул. „Първа“ № 2;
 • СИК №131400004 – с. Калугерово, ул. „Площад“ № 5;
 • СИК №131400005 – с. Калугерово, ул. „Деветнадесета“ № 11;
 • СИК №131400006 – с. Памидово, ул. „Първа“ № 24А;
 • СИК №131400007 – с. Церово, ул. „Първа“ № 32;
 • СИК №131400008 – с. Щърково, ул. „Първа“ № 34.

 

 1. На територията на община Панагюрище определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132000009 - гр. Панагюрище, клуб на пенсионера на ул. „Делчо Наплатанов“ № 2.

 

 1. На територията на община Пазарджик определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №131900001 - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“№ 3 (Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900002 - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“ № 3 (Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900011 - гр. Пазарджик , ул. „Ал. Стамболийски“ № 16, ет. 1 (Клуб на инвалидите в България)
 • СИК №131900029 – гр. Пазарджик, ул. „Болнична„ № 19 (Дом за стари хора „Гавраил Кръстевич“)
 • СИК №131900063 – гр. Пазарджик , ул. „Пирдоп“ № 1 (ЕГ „Б. Брехт“)
 • СИК №131900064 - гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ №1 (ЕГ „Б. Брехт“)
 • СИК №131900075 - гр. Пазарджик , ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900079 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК № 131900013 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900067 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900068 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900069 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900087 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900038 - гр. Пазарджик, Клуб на пенсионера № 3, ул.“Д. Греков“/моста на „Лютата“/
 • СИК №131900088 - гр. Пазарджик, ул. „Росица“ № 42 (Клуб на пенсионера №4)
 • СИК №131900185 - с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,
 • СИК №131900186 - с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,
 • СИК №131900191 - с. Черногорово, НУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • СИК №131900180 - с. Огняново, Ритуалната зала на Кметството

 

 1. На територията на община Пещера определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следната СИК:
 • СИК №132100001 - гр. Пещера, ул. „Младост“№ 10 (НУ „Михаил Куманов“)
 • СИК №132100009 - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимий“
 • СИК №132100011 - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимий“
 • СИК №132100012 - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимий“
 • СИК №132100022 - гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“№ 70, заведение за обществено хранене в търговски комплекс „Лазур“

 

 1. На територията на община Ракитово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132400002 - гр. Ракитово, ул. „Братя Кръстини“ №2, ЦСОП- Велинград, филиал Ракитово /южен вход/.
 • СИК №132400009 - гр. Костандово, пл. „Европа“ №1, ОУ „Неофит Рилски“ /северен вход/.
 • СИК №132400013 – с. Дорково, ул. „Хр. Ботев“ №2, ОУ „Христо Ботев“.

 

 1. На територията на община Септември определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132900005 - гр. Септември, Клуб на пенсионера, бул.“ България „ №77
 • СИК №132900011 – с. Варвара, Ритуална зала , ул.“ Първа„ №21
 • СИК №132900018 – с. Виноградец, „ Дом на лозаря“ /малка зала/ , ул.“ Първа„ №47

 1. На територията на община Стрелча определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №133200001 - гр. Стрелча, пл. „Дружба“ №1, Пенсионерски клуб към НЧ „Просвещение – 1871“.

 

 1. На територията на община Сърница определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №133900001 - гр. Сърница, Клуб на пенсионера, ул. „Свобода“ № 13, ет.1.
07.03.2023

НАСРОЧВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ

РИК 13 - Пазарджик свиква заседание на 07.03.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България“ № 2

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения