Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Пазарджик, 01.03.2023

ОТНОСНО: Заличаване на кандидат от кандидатската листа на КП „ВЪН от ЕС и НАТО“ за изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е заявление с Вх. № 88/01.03.2023 г. от Светозар Николаев Събев, упълномощен представител на КП „ВЪН от ЕС и НАТО“, в което на основание чл.258, ал.5, изр. второ от ИК, е обективиран отказ от участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. на Уйлям Джеймс Гоги, регистриран с Решение № 51-НС/26.02.2023 г., взето с Протокол № 5-НС/26.02.2023 г. на РИК Пазарджик, като кандидат за народен представител от кандидатската листа на КП „ВЪН от ЕС и НАТО“ под номер 3.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1, т.8 и т. 9 от Изборния кодекс, във връзка с чл.258, ал.1,  ал.5 от Изборния кодекс, както и на основание Решение № 1659-НС/14.02.2023 г. и Решение № 1651-НС/14.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, РИК Пазарджик

РЕШИ:  

 1. Заличава регистрацията на Уйлям Джеймс Гоги, ЕГН ********** регистриран под номер 3 /три/ от кандидатската листа на КП „ВЪН от ЕС и НАТО“.
 2. Анулира издаденото удостоверение на заличеното лице.


Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Зам. председател: Иванка Василева Гатина

* Публикувано на 01.03.2023 в 17:06 часа

Календар

Решения

 • № 104-НС / 19.03.2023

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 103-НС / 19.03.2023

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 102-НС / 19.03.2023

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

всички решения