Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Пазарджик, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Батак за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Батак, регистрирано с вх № 86/01.03.2023 г., по реда на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Батак.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, РИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава членове на СИК на територията на Община Батак, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

130300001

председател

Мария Петрова Найдова

130300001

зам.председател

Стефка Тодорова Георгиева

130300001

секретар

Иванка Ангелова Чолакова

130300001

член

Ивана Тодорова Палангурска

130300001

член

Елена Петрова Везева

130300001

член

Дора Иванова Пъпанова

130300001

член

Цветомира Иванова Стоева

130300002

председател

Ангелина Веселинова Вълчинова

130300002

зам.председател

Стефан Атанасов Стоев

130300002

секретар

Димитър Петров Димов

130300002

член

Мария Петрова Тренкова

130300002

член

Гергана Станчева Бъбарова

130300002

член

Славка Борисова Попова

130300002

член

Дафинка  Илиева Чолакова

130300003

председател

Пламен Стоянов Кънев

130300003

зам.председател

Елена Костадинова Джуркова

130300003

секретар

Елена Веселинова Михайлова

130300003

член

Пенка Крумова Табакова

130300003

член

Гергана Ангелова Герова

130300003

член

Ивелина Иванова Хрисина

130300003

член

Анастасия Лазарова Попова

130300003

член

Катерина Георгиева Доганова

130300003

член

Стефка Руменова Домусчиева

130300004

председател

Диляна Георгиева Климентова

130300004

зам.председател

Соня Станчова Хрискова

130300004

секретар

Любомир Ангелов Климентов

130300004

член

Георги Крумов Божков

130300004

член

Любка Георгиева Домусчиева

130300004

член

Пенка Ангелова Хаджиева

130300004

член

Невенка Николова Хаджиева

130300004

член

Спасийка Иванова Пълева

130300004

член

Мария Георгиева Костова

130300005

председател

Мария Георгиева Паунова

130300005

зам.председател

Красимир Георгиев Доганов

130300005

секретар

Тодорка Любенова Джуркова

130300005

член

Росица Ангелова Чонкова

130300005

член

Цветанка Ангелова Керелова

130300005

член

Грозданка Николова Шутева

130300005

член

Екатерина Чернева Аризанова

130300005

член

София Ангелова Сиракова

130300005

член

Мария Георгиева Манолева

130300006

председател

Кериман Сафет Хаджиали

130300006

зам.председател

Къймет Кадри Юрукова

130300006

секретар

Юлия Цончева Табакова

130300006

член

Фатма Назим Станболу

130300006

член

Пламен Веселинов Томов

130300006

член

Петър Василев Банчев

130300006

член

Толга Нурай Емин

130300006

член

Ангел Атанасов Кънев

130300006

член

Станка Ангелова Николова

130300007

председател

Станислава Николова Куртева

130300007

зам.председател

Асан Кадри Узун

130300007

секретар

Селминас Реджепова Шериф

130300007

член

Никола Тотев Иванов

130300007

член

Айрие Исмет Аликова

130300007

член

Любка Тодорова Гагова

130300007

член

Мария Василева Цурева

130300007

член

Иванка Иванова Парисова

130300007

член

Рима Мелек Алиман

130300008

председател

Петрана Стефчова Триградлиева

130300008

зам.председател

Иван Петков Германов

130300008

секретар

Янка Ангелова Банчева

130300008

член

Едис Осман Аликов

130300008

член

Исмие Мехмед Саатчъ

130300008

член

Ангелина Василева Кормушева

130300008

член

Мелек Мехмед Паликарова

130300008

член

Николай Илиянов Кацаров

130300008

член

Антон Гергинов Симеонов

130300009

председател

Атанас Георгиев Хрисков

130300009

зам.председател

Петър Костадинов Димов

130300009

секретар

Алтънай Юсеинов Исов

130300009

член

Пенка Димитрова Трошанова

130300009

член

Борис Димитров Коралиев

130300009

член

Стоян Димитров Цурев

130300009

член

Димитър Петров Милев

130300009

член

Айджан Мустафа Карабаджак

130300009

член

Ангелина Борисова Джалева

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Батак за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

Име

1

Тодор Атанасов Пейчинов

2

Илия Димитров Ненов

3

Лиляна Ангелова Чожгова

4

Красимира Иванова Доганова

5

Тодор Димитров Дроплев

6

Ани Димитрова Тренова-Джалева

7

Стояна Йорданова Паликарова

8

Анна Иванова Герджикова

9

Ваня Петрова Цурева

10

Пенка Горчова Найчева

11

Стоянка Ламбрева Тошкова

12

Райна Петрова Стойчева

13

Музафер Джаит Хаджиходжа

14

Атидже Сунай Табак

15

Фадлие Исмаил Саатчъ

16

Красимира Юлианова Сивкова

17

Веселина Илиева Казакова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:19 часа

Календар

Решения

 • № 104-НС / 19.03.2023

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 103-НС / 19.03.2023

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 102-НС / 19.03.2023

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

всички решения