Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
Пазарджик, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Велинград за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Велинград, регистрирано с вх. № 102/02.03.2023 г., по реда на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Велинград.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, РИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава членове на СИК на територията на Община Велинград, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

1

130800001

Председател

Петя Пеева Лазарова

2

130800001

Зам.председател

Теменужка Петрова Ушева

3

130800001

секретар

Гергана Георгиева Навякова

4

130800001

Член

Денис Мехмед Палов

5

130800001

Член

Мариан Арсов Люгов

6

130800001

Член

Янка Костадинова Спасова

7

130800001

Член

Дафинка Тодорова Гончева

8

130800001

Член

Милушка Цанкова Манушева

9

130800001

Член

Недялка Василева Чолакова

10

130800002

Председател

Алекс Огнянов Янгънов

11

130800002

Зам.председател

Катя Василева Синапова

12

130800002

секретар

Методи Анастасов Вълков

13

130800002

Член

Павлинка Ангелова Марова

14

130800002

Член

Явор Тодоров Дебелушин

15

130800002

Член

Амира Вескова Сеферова

16

130800002

Член

Стефан Илиев Бързаков

17

130800002

Член

Иван Тодоров Тахчиев

18

130800002

Член

Татяна Верчова Керина

19

130800003

Председател

Славка Методиева Ласонова

20

130800003

Зам.председател

Асен Александров Попов

21

130800003

секретар

Иван Йорданов Белемезов

22

130800003

Член

Тодорка Василева Драева

23

130800003

Член

Мария Стоянова Пашова

24

130800003

Член

Дарина Малинова Чаушова

25

130800003

Член

Росица Наумова Дренкова

26

130800003

Член

Росен Георгиев Кривулев

27

130800003

Член

Георги Стойчев Петков

28

130800004

Председател

Христо Николов Нистеров

29

130800004

Зам.председател

Веско Малинов Манушов

30

130800004

секретар

Тенка Бисерова Бошнаковска

31

130800004

Член

Анна Христова Пещерска

32

130800004

Член

Емилия Момчилова Кадьова

33

130800004

Член

Нели Альошова Кадьова

34

130800004

Член

Филип Руменов Филипов

35

130800004

Член

Ваня Георгиева Кривулева

36

130800004

Член

Риска Борисова Петкова

37

130800005

Председател

Ангелина Илиева Панайотова

38

130800005

Зам.председател

Таня Костадинова Костадинова

39

130800005

секретар

Елена Тодорова Янкова

40

130800005

Член

Северин Орлинов Садатинов

41

130800005

Член

Магдалена Лазарова Симидарева

42

130800005

Член

Алиш Мустафов Кичилиев

43

130800005

Член

Златка Христова Манаилова

44

130800005

Член

Йорданка Благоева Андреева

45

130800005

Член

Никола Георгиев Терзиев

46

130800006

Председател

Иван Петров Кацаров

47

130800006

Зам.председател

Мая Иванова Праматарова

48

130800006

секретар

Теодор Георгиев Даракчиев

49

130800006

Член

Димитрийка Рускова Якимова

50

130800006

Член

Иван Тодоров Семерджиев

51

130800006

Член

Екатерина Георгиева Кадьова

52

130800006

Член

Самуил Минчев Дураков

53

130800006

Член

Ангел Петров Петров

54

130800006

Член

Мирослава Димитрова Тошкова

55

130800007

Председател

Екатерина Христова Хрисчева

56

130800007

Зам.председател

Сталинка Василева Пещерска

57

130800007

секретар

Николай Иванов Петров

58

130800007

Член

Румен Марианов Люгов

59

130800007

Член

Пенка Георгиева Клинчева

60

130800007

Член

Джемиле Мехмедова Арапова

61

130800007

Член

Дочка Христова Иванова

62

130800007

Член

Исидора Живкова Кьосева

63

130800007

Член

Вероника Стойчова Мануилова

64

130800008

Председател

Минка Георгиева Фотева

65

130800008

Зам.председател

Елена Маркова Алексиева

66

130800008

секретар

Николина Драгнева Малчева

67

130800008

Член

Леонид Вихренов Диваков

68

130800008

Член

Ева Александрова Радкова

69

130800008

Член

Атка Махмуд Сеферова

70

130800008

Член

Анна Цанкова Рабчина

71

130800008

Член

Тинка Борисова Софовичина

72

130800008

Член

Димитър Николов Юнчов

73

130800009

Председател

Дуня Мустафа Налбантова

74

130800009

Зам.председател

Виолета Георгиева Калпазанова

75

130800009

секретар

Мариан Ангелов Методиев

76

130800009

Член

Динка Иванова Донева

77

130800009

Член

Ема Александрова Неделчева

78

130800009

Член

Лидия Пламенова Люгова

79

130800009

Член

Гергана Владимирова Жуглева

80

130800009

Член

Дочко Иванов Дойчев

81

130800009

Член

Айше Местан Крънч

82

130800010

Председател

Рени Костадинова Тренова

83

130800010

Зам.председател

Искра Орлинова Люгова

84

130800010

секретар

Митра Николова Чопева

85

130800010

Член

Виолета Ангелова Петьова

86

130800010

Член

Христо Атанасов Тосков

87

130800010

Член

Калинка Пенчова Главова

88

130800010

Член

Асена Петрова Лилова

89

130800010

Член

Александър Димитров Рашков

90

130800010

Член

Катерина Илиева Славова

91

130800011

Председател

Валентин Александров Велев

92

130800011

Зам.председател

Зелиха Мустафова Манушова

93

130800011

секретар

Иванка Димитрова Станчева

94

130800011

Член

Теменужка Любенова Мешкова

95

130800011

Член

Екатерина Стоянова Алачева

96

130800011

Член

Тодор Илиев Шулев

97

130800011

Член

Мариана Иванова Динчева

98

130800011

Член

Муса Али Ендяк

99

130800011

Член

Магдалена Стойчова Андонова

100

130800012

Председател

Татяна Алексеевна Захова

101

130800012

Зам.председател

Соня Василева Малчева

102

130800012

секретар

Николай Иванов Петьов

103

130800012

Член

Вилдена Давидова Рашид

104

130800012

Член

Радка Иванова Бамбовска

105

130800012

Член

Капка Стефанова Вачева

106

130800012

Член

Рукие Муса Тербешева

107

130800012

Член

Маргарита Спасова Пунчева

108

130800012

Член

Владимир Иванов Трендафилов

109

130800013

Председател

Лазар Димитров Карабожиков

110

130800013

Зам.председател

Тодорка Иванова Благова

111

130800013

секретар

Петко Николов Качов

112

130800013

Член

Николай Станков Каназирски

113

130800013

Член

Илия Георгиев Шопов

114

130800013

Член

Иванка Ангелова Пелева

115

130800013

Член

Наджие Акиева Кадьова

116

130800013

Член

Павлинка Георгиева Кютова

117

130800013

Член

Заня Георгиева Самандова

118

130800014

Председател

Димка Николаева Кривулева

119

130800014

Зам.председател

Галина Василева Гончева

120

130800014

секретар

Катя Георгиева Буева

121

130800014

Член

Снежана Вихренова Ачева

122

130800014

Член

Стойчо Магдаленов Андонов

123

130800014

Член

Петър Антонов Главов

124

130800014

Член

Пламен Асенов Диваков

125

130800014

Член

Нида Атанасова Налбантова

126

130800014

Член

Николинка Тодорова Денизова

127

130800015

Председател

Елка Димитрова Божкова

128

130800015

Зам.председател

Ахмед Салихов Кехайов

129

130800015

секретар

Павел Борисов Александров

130

130800015

Член

Дафинка Янкова Грозданова

131

130800015

Член

Ангел Петров Илинов

132

130800015

Член

Невина Антонова Илиева

133

130800015

Член

Магдалена Страхилова Аршинкова

134

130800015

Член

Яшар Ибрахимов Орцев

135

130800015

Член

Диана Събинова Дивакова

136

130800016

Председател

Николай Георгиев Ласков

137

130800016

Зам.председател

Иванка Георгиева Велкова

138

130800016

секретар

Албена Реджепова Мазълова

139

130800016

Член

Росица Йорданова Велева

140

130800016

Член

Джемиле Хюсеин Орцева

141

130800016

Член

Емилия Яворова Вранчева

142

130800016

Член

Цветанка Димитрова Грозева

143

130800016

Член

Асен Ангелов Кандьов

144

130800016

Член

Ана Момчилова Дивакова

145

130800017

Председател

Кръстинка Асенова Клинчева

146

130800017

Зам.председател

Ани Рашкова Рашева -Букова

147

130800017

секретар

Северин Калинов Ардалиев

148

130800017

Член

Зоя Яворова Мърчова

149

130800017

Член

Марин Димитров Сотиров

150

130800017

Член

Александър Атанасов Налбантов

151

130800017

Член

Йорданка Александрова Ангелова-Динас

152

130800017

Член

Диана Петрова Веселинова

153

130800017

Член

Иванна Асенова Карашикова

154

130800018

Председател

Величка Димитрова Ръджова

155

130800018

Зам.председател

Динка Василева Дрънкова

156

130800018

секретар

Анна Тодорова Шейнова

157

130800018

Член

Карамфилка Вангелова Гешева

158

130800018

Член

Софка Атанасова Маринова

159

130800018

Член

Гелише Махмудова Кацарова

160

130800018

Член

Никола Иванов Гаргов

161

130800018

Член

Христо Иванов Пухалев

162

130800018

Член

Иван Георгиев Тасев

163

130800019

Председател

Мирослава Славчева Тошева

164

130800019

Зам.председател

Джимка Махмудова Кацарова

165

130800019

секретар

Георги Георгиев Костов

166

130800019

Член

Ваня Янкова Гърева

167

130800019

Член

Борислав Ангелов Иванчев

168

130800019

Член

Гергана Стоева Нистерова

169

130800019

Член

Анна Руменова Димитрова

170

130800019

Член

Миролюб Людмилов Табаков

171

130800019

Член

Марио Иванов Каръков

172

130800020

Председател

Петър Ангелов Петров

173

130800020

Зам.председател

Мария Георгиева Пещерска

174

130800020

секретар

Калина Янакиева Йорданова

175

130800020

Член

Красимир Леонидов Диваков

176

130800020

Член

Вера Христова Дивакова

177

130800020

Член

Ася Мустафа Есева

178

130800020

Член

Христина Иванова Маринова

179

130800020

Член

Людмил Миролюбов Табаков

180

130800020

Член

Николина Костадинова Ръджова

181

130800021

Председател

Васил Велков Петров

182

130800021

Зам.председател

Венета Димитрова Бозаджиева

183

130800021

секретар

Зорка Георгиева Николова

184

130800021

Член

Райна Георгиева Вардева-Дойчинова

185

130800021

Член

Георги Тодоров Шабанов

186

130800021

Член

Вероника Викторова Маджирова

187

130800021

Член

Цанко Страхилов Хаджиев

188

130800021

Член

Дафинка Манушова Табакова

189

130800021

Член

Костадин Георгиев Ачев

190

130800022

Председател

Веселина Илиева Сотирова

191

130800022

Зам.председател

Щеряна Иванова Стефанова

192

130800022

секретар

Петър Илинов Илинов

193

130800022

Член

Олег Цанков Кертов

194

130800022

Член

Катя Георгиева Иванчева

195

130800022

Член

Владимир Сашев Хаджиев

196

130800022

Член

Мария Иванова Тасева

197

130800022

Член

Красимир Милев Алендаров

198

130800022

Член

Димитър Ангелов Славков

199

130800023

Председател

Зулие Мехмед Джихан

200

130800023

Зам.председател

Бранимира Маликова Джиханова

201

130800023

секретар

Емилия Бисерова Джиханова

202

130800023

Член

Николай Атанасов Гълев

203

130800023

Член

Алтай Байрямов Влакнов

204

130800023

Член

Асан Мусов Дженев

205

130800023

Член

Венета Димитрова Маврова

206

130800024

Председател

Юсуф Муса Дъбев

207

130800024

Зам.председател

Натали Атанасова Водева

208

130800024

секретар

Ахмед Али Сапунджи

209

130800024

Член

Али Мустафа Дъбев

210

130800024

Член

Ибрахим Мехмед Сечков

211

130800024

Член

Данче Иванова Бергова

212

130800024

Член

Маргарита Георгиева Бакарска

213

130800025

Председател

Салих Ибрахим Мехмед

214

130800025

Зам.председател

Ахмед Мустафа Дагончев

215

130800025

секретар

Муса Али Муса

216

130800025

Член

Никола Тодоров Семерджиев

217

130800025

Член

Салих Сабри Мехмед

218

130800025

Член

Петя Василева Пенова

219

130800025

Член

Ангелина Николова Джуркова

220

130800026

Председател

Надежда Николова Гугалова

221

130800026

Зам.председател

Виолета Николова Манолова

222

130800026

секретар

Боряна Василева Пендарова

223

130800026

Член

Иван Красимиров Георгиев

224

130800026

Член

Ахмед Джемалов Садъков

225

130800026

Член

Катерина Иванова Михайлова

226

130800026

Член

Лиляна Атанасова Иванова

227

130800027

Председател

Георгена Благова Паскова

228

130800027

Зам.председател

Александър Бориславов Прегьов

229

130800027

секретар

Анна Димитрова Иванова

230

130800027

Член

Муса Мустафа Калъч

231

130800027

Член

Красимира Стефанова Фъртунова

232

130800027

Член

Гергана Лазарова Михайлова

233

130800027

Член

Петър Димитров Гончев

234

130800028

Председател

Елка Ангелова Бозаджиева

235

130800028

Зам.председател

Виктор Павлов Вълков

236

130800028

секретар

Рукие Мехмед Съртева

237

130800028

Член

Снежана Асенова Савова

238

130800028

Член

Фани Малекова Съртева

239

130800028

Член

Тинка Николова Терзиева

240

130800028

Член

Марияна Атанасова Фъртунова

241

130800029

Председател

Борис Георгиев Георгиев

242

130800029

Зам.председател

Ангел Цанков Арапов

243

130800029

секретар

Гергана Костадинова Тупчева

244

130800029

Член

Верка Трендафилова Мадина

245

130800029

Член

Борислав Георгиев Прегьов

246

130800029

Член

Дияна Пламенова Грахова

247

130800029

Член

Иван Николов Делиев

248

130800036

Председател

Мустафа Мехмедов Белчев

249

130800036

Зам.председател

Елисавета Бранимирова Манушова

250

130800036

секретар

Цанко Манушов Алендаров

251

130800036

Член

Дуня Салиева Фетова

252

130800036

Член

Невена Видолова Георгиева

253

130800036

Член

Албена Йосифова Бушнакова

254

130800036

Член

Илиана Василева Синапова

255

130800036

Член

Мильо Малинов Садъков

256

130800036

Член

Мирослава Алишова Налбантова

257

130800037

Председател

Асан Мустафов Белчев

258

130800037

Зам.председател

Асен Бранимиров Манушев

259

130800037

секретар

Росица Малинова Сеферова

260

130800037

Член

Веско Антимов Фетов

261

130800037

Член

Мустафа Алишов Кичилиев

262

130800037

Член

Илина Малинова Манушова

263

130800037

Член

Красимир Йосифов Филипов

264

130800037

Член

Ахмед Мустафа Тахчиев

265

130800037

Член

Силвия Цанкова Баръмова

266

130800038

Председател

Метко Кемилов Ахмов

267

130800038

Зам.председател

Муса Алиев Садъков

268

130800038

секретар

Таня Георгиева Тодева

269

130800038

Член

Невенка Николова Ролева

270

130800038

Член

Неджибе Абдиова Палова

271

130800038

Член

Десислава Антимова Налбантова

272

130800038

Член

Мирослава Антимова Хаджиева

273

130800038

Член

Фатиме Алиш Ахмова

274

130800038

Член

Осман Мустафов Кичилиев

275

130800039

Председател

Илияна Стефанова Узунова

276

130800039

Зам.председател

Венелина Живкова Зазьова

277

130800039

секретар

Десислава Юлиянова Атипова-Алендарова

278

130800039

Член

Мирослав Мильов Анев

279

130800039

Член

Мария Тошкова Водева

280

130800039

Член

Мирослав Мигленов Юруков

281

130800039

Член

Елица Цветанова Ушева

282

130800039

Член

Асен Йорданов Василев

283

130800039

Член

Веско Ибрахимов Сеферов

284

130800041

Председател

Румен Младенов Мечкарски

285

130800041

Зам.председател

Росица Асенова Мечкарска

286

130800041

секретар

Салиха Ахмед Мечкарска

287

130800041

Член

Мария Николова Цекова

288

130800041

Член

Айша Алишова Уруч

289

130800041

Член

Росица Владимирова Гаджева

290

130800041

Член

Петър Атанасов Дойчинов

291

130800041

Член

Мехмед Меджит Мусакалъч

292

130800041

Член

Емил Николаев Трончев

293

130800042

Председател

Али Джамал Дъбев

294

130800042

Зам.председател

Юсуф Алиев Съртев

295

130800042

секретар

Мариана Стоянова Бозева

296

130800042

Член

Юсуф Махмудов Махмудов

297

130800042

Член

Мустафа Росенов Синапов

298

130800042

Член

Нина Бориславова Карова

299

130800042

Член

Стефанка Добрева Илинова

300

130800043

Председател

Джемиле Мехмед Двояк

301

130800043

Зам.председател

Али Мустафа Ракитовски

302

130800043

секретар

Огнян Иванов Петров

303

130800043

Член

Валентина Михайлова Дебелушина

304

130800043

Член

Росен Гълъбов Хаджиев

305

130800043

Член

Райме Асан Манушова

306

130800043

Член

Салих Муса Фейзола

307

130800043

Член

Мустафа Салих Шукри

308

130800043

Член

Хатидже Джемал Сайдева

309

130800044

Председател

Мехмед Салих Шукри

310

130800044

Зам.председател

Емине Муса Джихан

311

130800044

секретар

Ибрахим Муса Рукин

312

130800044

Член

Георги Петров Цанов

313

130800044

Член

Салих Али Синап

314

130800044

Член

Иванка Иванова Шеневска

315

130800044

Член

Гергана Димитрова Комитска

316

130800044

Член

Атидже Али Акташ

317

130800044

Член

Ибрахим Али Делиали

318

130800045

Председател

Айше Атиджева Айдън

319

130800045

Зам.председател

Ахмед Салих Салих

320

130800045

секретар

Салих Мехмед Али

321

130800045

Член

Маргарита Георгиева Кьосова

322

130800045

Член

Мехмед Асанов Манушов

323

130800045

Член

Николай Николов Петричански

324

130800045

Член

Мария Павлова Бакарска

325

130800046

Председател

Васил Георгиев Ласонов

326

130800046

Зам.председател

Мехмед Хасан Мехмед

327

130800046

секретар

Фатиме Муса Низам

328

130800046

Член

Катерина Иванова Терзиева

329

130800046

Член

Иванка Георгиева Мърчова

330

130800046

Член

Джемиле Али Джемина

331

130800046

Член

Емине Муса Марьок

332

130800046

Член

Али Мустафа Бандьо

333

130800046

Член

Хусеин Муса Ходжа

334

130800047

Председател

Емине Авзия Салих

335

130800047

Зам.председател

Мустафа Ибрахим Ибрахим

336

130800047

секретар

Златко Златев Льотин

337

130800047

Член

Валентина Великова Павлова

338

130800047

Член

Даниела Атанасова Водева

339

130800047

Член

Мехмед Ибрахим Льотин

340

130800047

Член

Марин Димов Белев

341

130800048

Председател

Хавише Мехмед Моллова

342

130800048

Зам.председател

Мехмед Мустафа Дагончев

343

130800048

секретар

Асие Мустафа Муравева

344

130800048

Член

Якуб Мустафов Якубов

345

130800048

Член

Исмаил Мехмед Бузгов

346

130800048

Член

Али Муса Калъч

347

130800048

Член

Елена Петрова Зарева-Александрова

348

130800049

Председател

Асен Мирчов Дъбев

349

130800049

Зам.председател

Муса Ахмедов Кехайов

350

130800049

секретар

Рефи Мехмедов Кехайов

351

130800049

Член

Тотка Тодорова Иванова

352

130800049

Член

Людмила Илиева Върбанова

353

130800049

Член

Салих Рефат Чауш

354

130800049

Член

Таня Павлова Данчева

355

130800050

Председател

Мустафа Али Уручов

356

130800050

Зам.председател

Муса Ибрахимов Ходжов

357

130800050

секретар

Юсуф Мустафа Хантин

358

130800050

Член

Димо Радославов Пуев

359

130800050

Член

Ахмед Асенов Дъбев

360

130800050

Член

Георги Борисов Грънчаров

361

130800050

Член

Георги Георгиев Цопанов

362

130800051

Председател

Алиш Мустафов Бирков

363

130800051

Зам.председател

Мустафа Джемал Дерменджиев

364

130800051

секретар

Муса Шабанов Бирков

365

130800051

Член

Мария Николова Флорова

366

130800051

Член

Реджеп Салих Ендяк

367

130800051

Член

Величка Златанова Колева

368

130800051

Член

Красимир Емилов Стойчев

369

130800052

Председател

Талип Салих Ахмед

370

130800052

Зам.председател

Салих Муса Хюсеин

371

130800052

секретар

Димитър Николов Санкев

372

130800052

Член

Соня Йорданова Бъчварова

373

130800052

Член

Роза Гълабинова Гальова

374

130800052

Член

Илиян Георгиев Шуманов

375

130800052

Член

Мустафа Салих Ендяк

376

130800053

Председател

Златко Благов Кривокапов

377

130800053

Зам.председател

Васил Иванов Боянов

378

130800053

секретар

Димитър Илиев Узунов

379

130800053

Член

Юсуф Муса Кюлюмов

380

130800053

Член

Здравка Петрова Димитрова

381

130800053

Член

Албен Бисеров Трончов

382

130800053

Член

Станимир Илиев Атанасов

383

130800054

Председател

Медие Мехмед Местан

384

130800054

Зам.председател

Асан Мехмедов Манушов

385

130800054

секретар

Ганчо Петков Ганев

386

130800054

Член

Мария Тонкова Динчева

387

130800054

Член

Александър Димитров Табаков

388

130800054

Член

Ибрахим Амза Алендар

389

130800054

Член

Атидже Сюлейман Бухари

390

130800055

Председател

Ибрахим Ибрахим Кандьов

391

130800055

Зам.председател

Атидже Исмаилова Торбева

392

130800055

секретар

Муса Юсуф Съртев

393

130800055

Член

Меги Костадинова Добрева

394

130800055

Член

Николай Христов Нистеров

395

130800055

Член

Юсуф Ахмедов Кехайов

396

130800055

Член

Любомир Златков Леков

397

130800056

Председател

Решид Мустафа Кундьов

398

130800056

Зам.председател

Борис Пейчев Христов

399

130800056

секретар

Мехмед Мустафа Еюпов

400

130800056

Член

Валентин Борисов Стаев

401

130800056

Член

Джемал Мустафа Мотен

402

130800056

Член

Муса Мехмед Мехмед

403

130800056

Член

Ваня Радославова Златкова

404

130800056

Член

Мехмед Мустафа Узунов

405

130800056

Член

Пламен Малинов Кехайов

406

130800057

Председател

Муса Алиев Калъчев

407

130800057

Зам.председател

Али Юсуф Ляца

408

130800057

секретар

Мехмед Меджит Муса-Калъч

409

130800057

Член

Атанаска Маринова Сотирова

410

130800057

Член

Али Мехмед Авджи

411

130800057

Член

Васил Тодоров Пухалев

412

130800057

Член

Ахмед Муса Бозев

413

130800058

Председател

Ибрахим Ибрахим Ибрахим

414

130800058

Зам.председател

Али Салих Арнаудов

415

130800058

секретар

Тахир Муса Хантин

416

130800058

Член

Али Мустафа Съртев

417

130800058

Член

Али Салих Кундьов

418

130800058

Член

Рахим Али Енгяк

419

130800058

Член

Румен Емилов Кадьов

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Велинград за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

Име

1

Георги Ангелов Груйчев

2

Кирил Иванов Смоков

3

Петър Борисов Алексиев

4

Таня Ангелова Гивечева

5

Стоилка Борисова Бозева

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения