Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Пазарджик, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Ракитово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Ракитово, регистрирано с вх. № 99/02.03.2023 г., по реда на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Ракитово.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, РИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава членове на СИК на територията на Община Ракитово, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

1

132400001

председател

Емир Мехмедали Кузу

2

132400001

зам.председател

Веселка Александрова Проданова

3

132400001

секретар

Йоана Тодорова Тодорова

4

132400001

член

Ангелина Николова Мечева

5

132400001

член

Иванка Ангелова Левтерова

6

132400001

член

Дафинка Георгиева Софовичина

7

132400001

член

Красимира Вергилова Карталова

8

132400001

член

Атанаска Ангелова Станкова

9

132400001

член

Невена Солунова Павлова

10

132400002

председател

Момчил Светланов Иманов

11

132400002

зам.председател

Мария Ангелова Петкова

12

132400002

секретар

Николай Георгиев Ташев

13

132400002

член

Екатерина Асенова Симеонова

14

132400002

член

Хава Джамал Медова

15

132400002

член

Емилия Иванова Латева

16

132400002

член

Тодор Ангелов Левтеров

17

132400002

член

Лиляна Михалова Попова

18

132400002

член

Десислава Николова Проданова

19

132400003

председател

Нора Симеонова Гагова

20

132400003

зам.председател

Надежда Георгиева Димова

21

132400003

секретар

Славка Танева Атанасова

22

132400003

член

Янка Стоянова Арнаудова

23

132400003

член

Ренета Драгомирова Николова

24

132400003

член

Силвия Цанкова Бакалова

25

132400003

член

Весела Лазарова Бозаджийска

26

132400003

член

Виктория Николаева Гаврилова

27

132400003

член

Катерина Атанасова Накова

28

132400004

председател

Илияна Иванова Рускова

29

132400004

зам.председател

Даниела Петкова Сичева

30

132400004

секретар

Таня Божкова Пейчинова

31

132400004

член

Павлинка Иванова Синапова

32

132400004

член

Анелия Бисерова Арнаудова

33

132400004

член

Лиляна Стоименова Пейчинова

34

132400004

член

Лиляна Емилова Белева

35

132400004

член

Янка Василева Балабанова

36

132400004

член

Бейчет Летиф Ананов

37

132400005

председател

Ахмед Азисов Кропчев

38

132400005

зам.председател

Дафинка Василева Допчева

39

132400005

секретар

Мая Андреева Делиева

40

132400005

член

Васил Стефанов Геров

41

132400005

член

Ледка Манчова Дрозева

42

132400005

член

Детелина Емилова Козова

43

132400005

член

Тодор Ангелов Тодоров

44

132400005

член

Иван Стоилов Рогов

45

132400005

член

Софийка Димитрова Дойкина

46

132400006

председател

Екатерина Йорданова Мечева

47

132400006

зам.председател

Цветка Димитрова Начева

48

132400006

секретар

Даниела Петрова Ташева

49

132400006

член

Гергана Георгиева Пелева

50

132400006

член

Сабинка Манчова Делиева

51

132400006

член

Силвия Иванова Велева

52

132400006

член

Асен Димитров Дарелов

53

132400006

член

Петър Димитров Мечев

54

132400006

член

Иванка Георгиева Апостолова

55

132400007

председател

Васил Николов Кънчев

56

132400007

зам.председател

Атидже Юсеинова Дъбева

57

132400007

секретар

Трендафил Василев Андонов

58

132400007

член

Пенка Христова Митова

59

132400007

член

Йорданка Георгиева Накова

60

132400007

член

Сребрина Цанкова Сербезова

61

132400007

член

Роза Димитрова Стефанова

62

132400007

член

Катерина Иванова Перчелиева

63

132400007

член

Мартин Костадинов Спасов

64

132400008

председател

Стоянка Спасова Йовчева

65

132400008

зам.председател

Ирена Цанкова Андонова

66

132400008

секретар

Антоан Иванов Попов

67

132400008

член

Диана Петрова Прагова

68

132400008

член

Ангел Димитров Ташев

69

132400008

член

Антон Рашков Янков

70

132400008

член

Емил Бисеров Яхов

71

132400008

член

Антон Петров Ташев

72

132400008

член

Надка Димитрова Казакина

73

132400009

председател

Ивета Момчилова Арнаудова

74

132400009

зам.председател

Николай Трендафилов Андонов

75

132400009

секретар

Мария Ангелова Сивкова

76

132400009

член

Стоянка Тодорова Пейчинова

77

132400009

член

Елена Веселова Шеврова

78

132400009

член

Гергана Любенова Велева

79

132400009

член

Мариана Георгиева Кадинова

80

132400009

член

Александра Андреева Бажлекова

81

132400009

член

Спасимира Тодорова Млеканова

82

132400010

председател

Янка Ангелова Бурева

83

132400010

зам.председател

Сълза Момчилова Арнаудова

84

132400010

секретар

Мария Ангелова Пейчинова

85

132400010

член

Лидия Ясенова Рабчина

86

132400010

член

Светослав Костадинов Димов

87

132400010

член

Кевин Недков Горанов

88

132400010

член

Лидия Йоханова Кръстева

89

132400010

член

Велизара Росенова Двуякова

90

132400010

член

Сузи Недкова Рабчина

91

132400011

председател

Мариел Валериев Калинчев

92

132400011

зам.председател

Гергана Христова Шаркова

93

132400011

секретар

Емилия Цанкова Радкова

94

132400011

член

Анелия Цанкова Рабина

95

132400011

член

Силва Ярославова Мачева

96

132400011

член

Адриана Банкова Банцова

97

132400011

член

Николай Петров Бояджиев

98

132400011

член

Лидия Асанова Услева

99

132400011

член

Мая Бисерова Арнаудова

100

132400012

председател

Саня Асанова Топчиева

101

132400012

зам.председател

Ави Недкова Рабчина

102

132400012

секретар

Гергана Василева Гарданска

103

132400012

член

Бисер Методиев Исягов

104

132400012

член

Аделина Бойкова Кавармова

105

132400012

член

Йорданка Богомилова Гарданска

106

132400012

член

Весела Стоянова Бояджиева

107

132400012

член

Ангел Василев Кадинов

108

132400012

член

Радослава Ангелова Бабечка

109

132400013

председател

Мария Ангелова Пеева

110

132400013

зам.председател

Цветан Левент Бабечки

111

132400013

секретар

Виктория Николаева Пейчинова

112

132400013

член

Силвия Георгиева Заирова

113

132400013

член

Кръстьо Ангелов Терзиев

114

132400013

член

Аглика Цанкова Дангова

115

132400013

член

Мария Георгиева Бояджиева

116

132400013

член

Невена Кирилова Георгиева

117

132400013

член

Красимира Христова Гюрова

118

132400014

председател

Искра Миранова Горанова

119

132400014

зам.председател

Петя Стоянова Пекова

120

132400014

секретар

Анна Христова Овчарова

121

132400014

член

Димитър Славчев Азов

122

132400014

член

Давид Борисов Георгиев

123

132400014

член

Леда Красимирова Мастрафчиева

124

132400014

член

Любомира Методиева Попова

125

132400014

член

Иванка Костадинова Боцева-Юрукова

126

132400014

член

Кристина Емилова Чолакова

127

132400015

председател

Ели Кочова Трендафилова

128

132400015

зам.председател

Марина Борисова Кузева

129

132400015

секретар

Искър Благовестов Дангов

130

132400015

член

Ивелина Алексиева Крачова

131

132400015

член

Катя Запрянова Азова

132

132400015

член

Мелвин Недков Горанов

133

132400015

член

Иванка Павлова Харизанова

134

132400015

член

Рефат Мустафов Клещов

135

132400015

член

Радостина Атанасова Гарданска

136

132400016

председател

Силвин Алдинов Банцов

137

132400016

зам.председател

Красимир Димитров Люгов

138

132400016

секретар

Васил Трендафилов Андонов

139

132400016

член

Йорданка Димитрова Терзиева

140

132400016

член

Никола Ангелов Димов

141

132400016

член

Джемал Витанов Тронов

142

132400016

член

Рашко Ангелов Янков

143

132400016

член

Асен Кирилов Танев

144

132400016

член

Райна Стоянова Мечева

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Ракитово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

Име

1

Хавие Юсеинова Крачова

2

Румен Валентинов Галенов

3

Ванеса Тодорова Янева

4

Ели Александрова Георгиева

5

Илия Василев Геров

6

Цветан Левент Бабечки

7

Вера Димитрова Георгиева

8

Димитър Иванов Ташев

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения