Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Пазарджик, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Септември за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Септември, регистрирано с вх. № 85/01.03.2023 г., по реда на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Септември.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, РИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава членове на СИК на територията на Община Септември, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

1

132900001

председател

Христо Петров Кендеров

2

132900001

зам.председател

Богиня Георгиева Етова

3

132900001

секретар

Николай Иванов Старев

4

132900001

член

Румяна Георгиева Дишкова

5

132900001

член

Ангелина Благова Местанова

6

132900001

член

Гаро Сахак Агопян

7

132900001

член

Никол Георгиева Димитрова

8

132900001

член

Станой Стефанов Милов

9

132900001

член

Мария Христова Христова

10

132900002

председател

Христо Николов Христов

11

132900002

зам.председател

Рангел Запринов Илиев

12

132900002

секретар

Павлина Иванова Терзова-Старева

13

132900002

член

Петър Иванов Чавдаров

14

132900002

член

Иванка Георгиева Фьодорова

15

132900002

член

Ангел Василев Цанков

16

132900002

член

Васил Иванов Събев

17

132900002

член

Татяна Василева Петлова

18

132900002

член

Иван Василев Мушев

19

132900003

председател

Златина Томова Попова

20

132900003

зам.председател

Илиян Ангелов Попов

21

132900003

секретар

Пенка Благоева Лазарова

22

132900003

член

Диана Любенова Дишкова

23

132900003

член

Светлана Трайкова Пашова

24

132900003

член

Йоана Стоянова Адова

25

132900003

член

Елена Николова Николова

26

132900003

член

Соня Стоянова Вацева

27

132900003

член

Янко Стойчев Найденов

28

132900004

председател

Гергана Николаева Пенева-Сотирова

29

132900004

зам.председател

Мария Василева Пеева-Ракова

30

132900004

секретар

Благовест Димитров Ръжанков

31

132900004

член

Кръстина Дивлянова Василева

32

132900004

член

Оксана Стоянова Йорданова

33

132900004

член

Димитър Николаев Лазаров

34

132900004

член

Галина Николова Чеширова

35

132900004

член

Асен Йорданов Байлов

36

132900004

член

Петрана Христова Панева

37

132900005

председател

Славейко Димитров Табаков

38

132900005

зам.председател

Соня Стоянова Матеева

39

132900005

секретар

Йоана Димитрова Караиванова

40

132900005

член

Мария Георгиева Кунчева

41

132900005

член

Александър Велинов Куманов

42

132900005

член

Станислав Иванов Поплювков

43

132900005

член

Антоан Андрианов Атанасов

44

132900005

член

Галя Стефанова Байлова

45

132900005

член

Митко Найденов Тодоров

46

132900006

председател

Зорница Кирилова Ръжанкова

47

132900006

зам.председател

Ива Стойчева Дачева

48

132900006

секретар

Габриела Георгиева Димитрова

49

132900006

член

Ана Димитрова Кунчева

50

132900006

член

Любка Василева Петрова

51

132900006

член

Мария Георгиева Ламбрева

52

132900006

член

Мирослава Василева Стоянова

53

132900006

член

Иванка Димитрова Вардарска

54

132900006

член

Снежанка Михайлова Гочева-Асенова

55

132900007

председател

Спаска Иванова Игнатова-Симеонова

56

132900007

зам.председател

Пенка Любенова Николова

57

132900007

секретар

Ивелина Александрова Тонева

58

132900007

член

Симона Стоянова Даскалова

59

132900007

член

Веника Спасова Боерикова

60

132900007

член

Цветан Стоянов Стоянов

61

132900007

член

Елка Николова Христова

62

132900007

член

Георги Иванов Вардарски

63

132900007

член

Стефан Йорданов Иванов

64

132900008

председател

Мария Тодорова Пиронкова

65

132900008

зам.председател

Цветелина Миткова Цвичева

66

132900008

секретар

Иванка Георгиева Байлова

67

132900008

член

Силвия Цветанова Бояджийска

68

132900008

член

Стоян Иванов Стоянов

69

132900008

член

Лазар Илиев Гергененов

70

132900008

член

Йордан Ангелов Кръстанов

71

132900008

член

Александър Руменов Атанасов

72

132900008

член

Иван Йорданов Рангелов

73

132900009

председател

Мариана Атанасова Мечкова

74

132900009

зам.председател

Величка Ангелова Рузманова

75

132900009

секретар

Гинка Василева Балабанова

76

132900009

член

Ташена Трайчова Чергарова

77

132900009

член

Иван Петров Иванов

78

132900009

член

 Стоименка Стоименова Дойкова

79

132900009

член

Даниела Илиева Джунева

80

132900009

член

Светлана Василева Николова

81

132900009

член

Валентина Стефанова Китова

82

132900010

председател

Румяна Георгиева Чернишова

83

132900010

зам.председател

Димитрия Йорданова Панайотова

84

132900010

секретар

Пенка Димитрова Стоицова

85

132900010

член

Борислав Огнянов Чобалигов

86

132900010

член

Стоил Ангелов Раков

87

132900010

член

Добромир Стефанов Стоицов

88

132900010

член

Екатерина Василева Кръстева

89

132900010

член

Христоско Иванов Христосков

90

132900010

член

Емилия Колева Андреева

91

132900011

председател

Нонка Петрова Кекова

92

132900011

зам.председател

Лина Георгиева Грозданова

93

132900011

секретар

Георги Василев Георгиев

94

132900011

член

Георги Димитров Добрев

95

132900011

член

Грозденка Димитрова Трифонова

96

132900011

член

Мария Илиева Лютова

97

132900011

член

Цонка Илиева Христева

98

132900011

член

Атанас Михайлов Марков

99

132900011

член

Димитрия Атанасова Веселичка

100

132900012

председател

Олег Йорданов Комсалов

101

132900012

зам.председател

Ивелина Ивайлова Динкова

102

132900012

секретар

Спаска Пламенова Василева

103

132900012

член

Йорданка Ангелова Сталева

104

132900012

член

Цветелина Фердинандова Кърджийска

105

132900012

член

Малинка Асенова Лукова

106

132900012

член

Георги Недялков Чавдаров

107

132900012

член

Силвия Благова Панайотова

108

132900012

член

Гина Димитрова Николова

109

132900013

председател

Дафина Темелкова Темелкова

110

132900013

зам.председател

Светла Димитрова Попова

111

132900013

секретар

Димитрийка Симеонова Николова

112

132900013

член

Ивелин Георгиев Тошков

113

132900013

член

Благоя Ангелов Сталев

114

132900013

член

Дейвид Петров Динчев

115

132900013

член

Мариус Йорданов Томов

116

132900013

член

Валентин Андреев Димитров

117

132900013

член

Иванка Василева Зеленгорова

118

132900014

председател

Владимир Тодоров Гагаров

119

132900014

зам.председател

Владимир Петьов Маргитин

120

132900014

секретар

Цветанка Стоянова Тошкина

121

132900014

член

Атанас Георгиев Неделчев

122

132900014

член

Соня Кирилова Апостолова

123

132900014

член

Рени Иванова Стоянова

124

132900014

член

Веселин Христов Сотиров

125

132900014

член

Цветан Тодоров Сеферинкин

126

132900014

член

Цветелина Руменова Радкова

127

132900015

председател

Йорданка Ганчева Лютакова

128

132900015

зам.председател

Стефка Лазарова Нейчева

129

132900015

секретар

Василка Делова Узунова

130

132900015

член

Николай Тошков Грънчаров

131

132900015

член

Николай Иванов Апостолов

132

132900015

член

Леон Десиславов Бързаков

133

132900015

член

Галя Страхилова Сотирова

134

132900015

член

Вергиния Стойчева Мушева

135

132900015

член

Сашо Пламенов Радков

136

132900016

председател

Младен Георгиев Йовков

137

132900016

зам.председател

Трайко Митов Етов

138

132900016

секретар

Ивелина Димитрова Сестримска-Лютакова

139

132900016

член

Нона Петрова Бошева

140

132900016

член

Стефан Боянов Стоичков

141

132900016

член

Даниела Тодорова Биволарска

142

132900016

член

Петър Иванов Янев

143

132900016

член

Анка Иванова Дишкова

144

132900016

член

Кирил Динков Асенов

145

132900017

председател

Христина Трайкова Моллова

146

132900017

зам.председател

Радослава Стефанова Попова

147

132900017

секретар

Ангел Боянов Йорданов

148

132900017

член

Иван Георгиев Дишков

149

132900017

член

Стефка Станоева Миндачкина

150

132900017

член

Станислава Благоева Биволарска

151

132900017

член

Гергана Илиева Узунова

152

132900017

член

Малинка Иванова Келчева

153

132900017

член

Любка Благоева Адова

154

132900018

председател

Танушка Тодорова Цветанова

155

132900018

зам.председател

Стефка Ангелова Благова

156

132900018

секретар

Спаска Димитрова Икова

157

132900018

член

Николай Велков Николов

158

132900018

член

Тодорка Йорданова Влайкова

159

132900018

член

Елена Стоянова Георгиева

160

132900018

член

Любка Ангелова Кърджева

161

132900018

член

Димитър Георгиев Неделков

162

132900018

член

Иванка Стефанова Шахънова

163

132900019

председател

Пенка Ненова Рабаджийска

164

132900019

зам.председател

Ива Тодорова Бозакова

165

132900019

секретар

Ивелина Иванова Чобалигова

166

132900019

член

Благо Георгиев Янков

167

132900019

член

Мая Благоева Методиева

168

132900019

член

Стефанка Ангелова Терзова

169

132900019

член

Петя Александрова Логинова

170

132900019

член

Стефан Василев Кърджев

171

132900019

член

Таня Спасова Стоянова

172

132900020

председател

Велина Бойкова Крушарова

173

132900020

зам.председател

Надежда Иванова Бошулска

174

132900020

секретар

Стоян Тодоров Благолажов

175

132900020

член

Христо Здравков Чолеев

176

132900020

член

Борислав Миланов Раков

177

132900020

член

Виктор Иванов Панайотов

178

132900020

член

Димитър Иванов Стоицов

179

132900021

председател

Митко Георгиев Велков

180

132900021

зам.председател

Димитринка Димитрова Иванова

181

132900021

секретар

Слав Ангелов Иванов

182

132900021

член

Васко Димитров Николов

183

132900021

член

Стоян Георгиев Спасов

184

132900021

член

Мария Георгиева Асенова

185

132900021

член

Василка Петрова Игнатова

186

132900021

член

Кръстинка Тинкова Милкина

187

132900021

член

Милена Запринова Пазарова

188

132900022

председател

Таня Георгиева Караджова

189

132900022

зам.председател

Руслан Макавеев Кехайов

190

132900022

секретар

Стоянка Георгиева Гърева

191

132900022

член

Радостин Славчев Иванов

192

132900022

член

Велин Янков Василев

193

132900022

член

Виолета Ангелова Иванова

194

132900022

член

Валентин Красимиров Иванов

195

132900022

член

Лазарина Рангелова Тупарова

196

132900022

член

Атанас Методиев Ангелов

197

132900023

председател

Яшар Мехмед Муса

198

132900023

зам.председател

Рамадан Яшар Ибриям

199

132900023

секретар

Кирилка Ангелова Стойчева

200

132900023

член

Виктория Маринова Кавръкова

201

132900023

член

Кристиян Николаев Бошулски

202

132900023

член

Мария Венкова Стойчева

203

132900023

член

Пенка Илиева Стойчева

204

132900023

член

Ксения Йорданова Иванова

205

132900023

член

Екатерина Василева Ангелова

206

132900024

председател

Валентина Петрова Шуманова

207

132900024

зам.председател

Борислав Христов Богданов

208

132900024

секретар

Николинка Иванова Бечева

209

132900024

член

Богомил Георгиев Радев

210

132900024

член

Михаил Димитров Мушев

211

132900024

член

Николина Ангелова Топуркова

212

132900024

член

Румяна Николова Терзийска

213

132900025

председател

Боряна Николаева Маринова

214

132900025

зам.председател

Дафинка Йорданова Йорданова

215

132900025

секретар

Атанаска Димитрова Стойнова

216

132900025

член

Галенка Димитрова Анчева

217

132900025

член

Запринка Димитрова Николова

218

132900025

член

Борислав Димитров Бончев

219

132900025

член

Цветелина Георгиева Купенова

220

132900025

член

Христина Иванова Шикова

221

132900025

член

Нина Найденова Запрянова

222

132900026

председател

Кирил Иванов Иванов

223

132900026

зам.председател

Леда Венелинова Йовкова

224

132900026

секретар

Пиринка Костадинова Андонова

225

132900026

член

Антон Георгиев Гълъбов

226

132900026

член

Татяна Иванова Дамянова

227

132900026

член

Димитър Стоянов Димитров

228

132900026

член

Людмила Николаева Величкова

229

132900026

член

Таня Тодорова Тодорова

230

132900026

член

Георги Найденов Иванов

231

132900027

председател

Михаил Димитров Маламски

232

132900027

зам.председател

Анета Здравкова Бързакова

233

132900027

секретар

Борис Иванов Русев

234

132900027

член

Петър Георгиев Асенов

235

132900027

член

Стоименка Стефанова Божкова

236

132900027

член

Атанаска Благоева Миленова

237

132900027

член

Силвана Димитрова Лазарова

238

132900027

член

Людмила Николова Ичева

239

132900027

член

Петър Найденов Иванов

240

132900028

председател

Иванка Спасова Казакова

241

132900028

зам.председател

Божидар Христов Христов

242

132900028

секретар

Трифон Иванов Игнатов

243

132900028

член

Стефан Станимиров Иванов

244

132900028

член

Таня Димитрова Танева

245

132900028

член

Стефан Георгиев Байдов

246

132900028

член

Мариела Николаева Лазарова

247

132900028

член

Георги Пламенов Темелков

248

132900028

член

Христо Марков Стаменов

249

132900029

председател

Антоанета Борисова Кръстева

250

132900029

зам.председател

Асенка Христова Николова

251

132900029

секретар

Саша Петрова Кръстева

252

132900029

член

Валентин Кирилов Пенев

253

132900029

член

Спасимир Василев Даскалов

254

132900029

член

Грозденка Атанасова Недина

255

132900029

член

Юлия Александрова Матеева

256

132900029

член

Габриела Златкова Михайлова

257

132900029

член

Николай Асенов Кавазов

258

132900030

председател

Николай Иванов Бошулски

259

132900030

зам.председател

Гина Георгиева Чавдарова-Бошева

260

132900030

секретар

Кристина Георгиева Пентова

261

132900030

член

Николай Анчов Ненчев

262

132900030

член

Янка Борисова Кметска

263

132900030

член

Иванка Михайлова Дюлгерова

264

132900030

член

Николай Петров Куленски

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Септември за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

Име

1

Методи Димитров Фьодоров

2

Росица Стефанова Баждарова

3

Иванка Василева Сестримска

4

Димитрия Йорданова Панайотова

5

Руска Василева Велева

6

Метин Зеки Бекир

7

Сали Сюлеман Сали

8

Салим Рамадан Салим

9

Йордан Филипов Маринов

10

Юсеин Ибриям Юсеин

11

Митко Найденов Тодоров

12

Янко Петров Кендеров

13

Ангел Крумов Морозов

14

Васил Славев Жилов

15

Йордан Найденов Найденов

16

Фиданка Николинова Темелкова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения