Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Пазарджик, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Пазарджик, регистрирано с вх. № 97/02.03.2023 г., по реда на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Пазарджик.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, РИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава членове на СИК на територията на Община Пазарджик, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

1

131900001

Председател

Стела Георгиева Христева

2

131900001

Зам.председател

Иванка Николаева Георгиева

3

131900001

Секретар

Христо Николаев Николов

4

131900001

Член

Запрян Рангелов Кисов

5

131900001

Член

Албена Илиева Минчева

6

131900001

член

Атанаска Михайлова Шишкова

7

131900001

член

Петър Николаев Чалъков

8

131900001

член

Николай Георгиев Минчев

9

131900001

Член

Стефан Запрянов Билбилев

10

131900002

Председател

Атанаска Лесова Владова

11

131900002

Зам.председател

Даринка Николова Георгиева

12

131900002

Секретар

Радослава Спасова Стоянова

13

131900002

Член

Петя Димитрова Иванова

14

131900002

Член

Ангел Николаев Йовчев

15

131900002

Член

Георги Димитров Никленов

16

131900002

член

Виктория Димитрова Димитрова

17

131900002

член

Димитър Цветанов Стоилов

18

131900002

Член

Мима Димитрова Минкова

19

131900003

председател

Мариела Николаева Янева

20

131900003

Зам.председател

Севим Мустафова Гангова

21

131900003

Секретар

Зара Валентинова Теодосиева

22

131900003

Член

Магдалена Николова Димитрова

23

131900003

Член

Маня Илиева Панталеева

24

131900003

Член

Ивета Тодорова Цончева

25

131900003

член

Лилия Методиева Недялкова

26

131900003

Член

Георги Петров Манчоров

27

131900003

Член

Благовеста Мирославова Гергинска

28

131900004

Председател

Сийка Янева Вълчева

29

131900004

Зам.председател

Невена Георгиева Ангова

30

131900004

Секретар

Спас Стоянов Чолаков

31

131900004

Член

Ирина Иванова Василиу

32

131900004

Член

Соня Иванова Ушева

33

131900004

член

Георги Чавдаров Караджов

34

131900004

член

Нонка Петрова Вълкова

35

131900004

член

Елеонора Христова Георгиева

36

131900004

Член

Елена Иванова Абаджиева

37

131900005

Председател

Росица Костадинова Асиева-Савова

38

131900005

Зам.председател

Радостина Георгиева Василева

39

131900005

секретар

Анелия Илиева Шикова

40

131900005

Член

Кристина Александрова Грозданова

41

131900005

член

Малина Кирилова Белчева

42

131900005

Член

Радостина Генчева Маркова

43

131900005

член

Илия Петков Площаков

44

131900005

член

Гергана Спасова Зарова

45

131900005

Член

Цветомира Илиянова Вулянова

46

131900006

Председател

Петя Цокова Цокова

47

131900006

Зам.председател

Лилия Спасова Мерджова

48

131900006

секретар

Спаска Ангелова Джонева

49

131900006

Член

Веселина Стоянова Посталкова

50

131900006

Член

Бонка Николаева Попчева

51

131900006

Член

Васил Красимиров Костов

52

131900006

Член

Мартин Стефанов Даскалов

53

131900006

член

Йордан Любомиров Василев

54

131900006

член

Николина Петрова Стойчева

55

131900007

Председател

Верка Димитрова Маратилова

56

131900007

зам.председател

Кирил Костадинов Добрев

57

131900007

Секретар

Йордан Стефанов Байдов

58

131900007

Член

Райна Миткова Манилова

59

131900007

Член

Валентина Василевна Ангелова

60

131900007

член

Цветанка Василева Кузева

61

131900007

член

Дафинка Димитрова Цокова

62

131900007

Член

Румяна Стоянова Грънчева

63

131900007

Член

Йорданка Веселинова Ангелова

64

131900008

Председател

Вяра Тодорова Тодорова

65

131900008

Зам.председател

Йорданка Илиева Рабаджийска

66

131900008

Секретар

Цветанка Стоянова Гешева

67

131900008

Член

Виолета Станиславова Боева

68

131900008

член

Елена Методиева Гюрова

69

131900008

член

Янка Иванова Барова

70

131900008

член

Фани Юриева Стоилова

71

131900008

Член

Гергана Стефанова Стефанова

72

131900008

Член

Таня Димитрова Соколова

73

131900009

Председател

Вера Атанасова Клисурска

74

131900009

Зам.председател

Ива Илиева Луджева

75

131900009

Секретар

Катерина Стефанова Стефанова

76

131900009

Член

Гергана Николаева  Копралева

77

131900009

Член

Цветана Костова Царска

78

131900009

Член

Боряна Дамянова Йовова

79

131900009

член

Станислава Петрова Ненова

80

131900009

член

Здравка Стоянова Цветкова

81

131900009

Член

Никола Асенов Гюлеметов

82

131900010

Председател

Иван Георгиев Бояджиев

83

131900010

зам.председател

Велко Стоянов Кестенов

84

131900010

Секретар

Жана Асенова Иванчева

85

131900010

Член

Валери Георгиев Спасов

86

131900010

член

Маргарита Стоева Делова

87

131900010

Член

Анелия Малинова Петрова-Костадинова

88

131900010

Член

Илиана Руменова Борикова

89

131900010

член

Методи Любенов Личков

90

131900010

Член

Анка Георгиева Блангева

91

131900011

Председател

Треперина Георгиева Лазарова

92

131900011

Зам.председател

Василена Иванова Ганчева

93

131900011

Секретар

Райка Стефанова Йотова

94

131900011

Член

Соня Владиславова Спасова

95

131900011

Член

Надежда Николаева Стефанова

96

131900011

Член

Кристина Йорданова Ангелова

97

131900011

член

Александра Кирилова Гълъбова

98

131900011

член

Даниела Иванова Кеманова

99

131900011

Член

Димитър Петров Зайчев

100

131900012

Председател

Цветанка Ангелова Костадинова

101

131900012

Зам.председател

Илиян Николаев Котов

102

131900012

секретар

Лазаринка Димитрова Стоилова

103

131900012

Член

Здравка Илиева Стоенчева

104

131900012

Член

Костадин Николаев Солаков

105

131900012

Член

Стефка Йорданова Кръстева

106

131900012

член

Жулиета Василева Щерева

107

131900012

член

Красимир Атанасов Стоянов

108

131900012

Член

Заприна Георгиева Минкова

109

131900013

председател

Вера Александрова Николова

110

131900013

Зам.Председател

Любен Василев Христосков

111

131900013

Секретар

Катя Димитрова Цветанова

112

131900013

Член

Екатерина Владимирова Добрева

113

131900013

Член

Светослав Георгиев Генов

114

131900013

Член

Людмила Манчева Атанасова

115

131900013

Член

Екатерина Димитрова Хрисчева

116

131900013

член

Мариела Стоянова Кочева

117

131900013

Член

Галя Иванова Дупинова

118

131900014

Председател

Мириам Абед Алфаттах Сулейман

119

131900014

Зам.председател

Петя Георгиева Килова

120

131900014

Секретар

Стойка Цветанова Гечева

121

131900014

Член

Костадинка Динчева Гагова

122

131900014

Член

Ахмед Али Чешмеджиев

123

131900014

член

Величка Димитрова Вълкова

124

131900014

член

Венцеслав Арангелов Николов

125

131900014

член

Валя Асенова Топалова

126

131900014

Член

Любомира Петрова Кацарова

127

131900015

Председател

София Ангелова Василева

128

131900015

Зам.председател

Емел Мехмедова Гангова

129

131900015

Секретар

Димитрийка Михайлова Куртакова

130

131900015

Член

Габриела Йосифова Недкова

131

131900015

Член

Иванка Христова Ганчева

132

131900015

член

Цветанка Стоянова Трифонова

133

131900015

член

Иван Любомиров Петров

134

131900015

Член

Владимир Тодоров Загоров

135

131900015

Член

Иванка Спасова Вакарелска

136

131900016

Председател

Райна Димитрова Бончева

137

131900016

Зам.председател

Александра Темелкова Телбизова

138

131900016

секретар

Елица Любомирова Пенкова

139

131900016

Член

Елена Ангелова Чомурлийска

140

131900016

Член

Зоица Стоянова Василева

141

131900016

член

Анна Георгиева Вълчанова

142

131900016

член

Йорданка Стойнова Даниелс

143

131900016

член

Петя Янкова Хаджийска

144

131900016

Член

Ваня Ангелова Загорова

145

131900017

Председател

Петя Александрова Зарова

146

131900017

зам.председател

Неда Трифонова Трифонова

147

131900017

Секретар

Никол Кирилова Ибагова

148

131900017

Член

Йорданка Димитрова Панкова

149

131900017

Член

Таня Събева Бельова

150

131900017

Член

Иванка Александрова Аргирова

151

131900017

Член

Тони Минкова Чобалигова

152

131900017

член

Милана Иванова Милева

153

131900017

Член

Йорданка Стоилова Халачева

154

131900018

Председател

Елизавета Петрова Динкова

155

131900018

зам.председател

Филип Стоев Геров

156

131900018

Секретар

Костадин Иванов Добриков

157

131900018

Член

София Трифонова Трифонова

158

131900018

Член

Димитър Любомиров Запрянов

159

131900018

Член

Петя Иванова Величкова

160

131900018

член

Теодор Василев Налбантов

161

131900018

член

Зоя Христова Христоскова

162

131900018

Член

Елисавета Крумова Радева

163

131900019

Председател

Денислав Викторов Кантарджиев

164

131900019

Зам.председател

Ангел Димитров Кътов

165

131900019

Секретар

Славка Иванова Котова

166

131900019

Член

Маргарита Петрова Мирчева

167

131900019

Член

Валентина Здравкова Чавдарова

168

131900019

Член

Евгения Благоева Панева

169

131900019

член

Христо Петков Илчев

170

131900019

член

Петя Детелинова Тодорова

171

131900019

Член

Людмила Георгиева Атанасова

172

131900020

Председател

Димка Георгиева Велева

173

131900020

Зам.председател

Незабравка Петрова Карамфилова

174

131900020

секретар

Румен Димитров Маринов

175

131900020

Член

Марийка Кръстева Пепелянкова

176

131900020

Член

Силвия Георгиева Найденова

177

131900020

Член

Димитър Димитров Велев

178

131900020

член

Женя Димитринова Димитрова - Дюлгерова

179

131900020

член

Жанет Христова Чочева

180

131900020

Член

Минчо Йорданов Танев

181

131900021

Председател

Запринка Томова Банкова

182

131900021

Зам.Председател

Мария Стоянова Чомакова

183

131900021

Секретар

Цветанка Ангелова Боюклийска

184

131900021

Член

Георги Спасов Георгиев

185

131900021

Член

Йордан Емилов Павлов

186

131900021

член

Петър Михайлов Дюлгеров

187

131900021

член

Петър Атанасов Михайлов

188

131900021

Член

Анатолий Ефтимов Атанасов

189

131900021

Член

Никол Дианова Георгиева

190

131900022

председател

Лидия Ганчева Кайнарова

191

131900022

Зам.председател

Лъчезар Димитров Пенков

192

131900022

Секретар

Росица Андонова Георгиева

193

131900022

Член

Евелина Спасова Биволарова

194

131900022

член

Васил Рангелов Радев

195

131900022

член

Иванка Кръстева Арабова

196

131900022

Член

Татяна Симеонова Гергинчева

197

131900022

Член

Спаска Великова Ташкова-Мичева

198

131900022

Член

Цветомир Петьов Ангелов

199

131900023

Председател

Таня Стоименова Герова

200

131900023

зам.председател

Стефан Петров Попов

201

131900023

Секретар

Пламен Василев Петров

202

131900023

Член

Костадинка Петрова Димитрова

203

131900023

Член

Ангелина Благова Ваклинова

204

131900023

Член

Любка Костадинова Бързева

205

131900023

член

Мария Благова Амдямова

206

131900023

член

Биляна Лукова Воденичарова

207

131900023

Член

Мария Георгиева Минева

208

131900024

председател

Венета Петрова Недкова

209

131900024

Зам.председател

Манол Михайлов Молов

210

131900024

Секретар

Светла Славчева Милчева

211

131900024

Член

Георги Божидаров Божков

212

131900024

член

Димитър Емилов Пангев

213

131900024

Член

Благовеста Миланова Иванова

214

131900024

член

Иван Илиев Пейчинов

215

131900024

член

Мая Ангелова Александрова

216

131900024

Член

Костадин Цветанов Костадинов

217

131900025

Председател

Диана Петрова Мусиевска

218

131900025

Зам.председател

Александър Янков Атанасов

219

131900025

секретар

Ангелинка Костова Николова

220

131900025

член

Петя Георгиева Терзийска

221

131900025

Член

Румен Йорданов Георгиев

222

131900025

Член

Нонка Бориславова Янкова

223

131900025

член

Славка Тодорова Андреева

224

131900025

член

Любка Василева Димитрова

225

131900025

Член

Марияна Ангелова Иванова

226

131900026

Председател

Сефка Ангелова Щерева

227

131900026

Зам.председател

Мирослав Кирилов Георгиев

228

131900026

секретар

Димитър Николаев Пишмишев

229

131900026

Член

Гергана Гавраилова Гавраилова

230

131900026

Член

Елица Михайлова Паунова

231

131900026

Член

Росица Янкова Янкова

232

131900026

член

Емилия Бончева Луджева

233

131900026

член

Иванка Атанасова Гагова-Пачева

234

131900026

Член

Йорданка Илиева Пашова

235

131900027

Председател

Стоян Георгиев Томов

236

131900027

зам.председател

Благовест Асенов Благов

237

131900027

Секретар

Иван Ангелов Станчев

238

131900027

Член

Сийка Петкова Станчева

239

131900027

Член

Мария Христова Булева

240

131900027

Член

Стоянка Дамянова Симонова

241

131900027

член

Александър Павлов Ставровски

242

131900027

член

Кръстинка Крумова Митина

243

131900027

Член

Любка Кръстанова Ангелова

244

131900028

Председател

Трепка Ангелова Мишева

245

131900028

Зам.председател

Таня Петрова Тодорова

246

131900028

Секретар

Мариана Николова Пенчева

247

131900028

Член

Мариана Владова Георгиева

248

131900028

Член

Ерджан Фаит Мустафа

249

131900028

член

Спас Димитров Пенкин

250

131900028

член

Спас Ангелов Спасов

251

131900028

Член

Румяна Василева Качакова

252

131900028

Член

Дочка Евлогиева Въжева

253

131900029

Председател

Петрунка Петкова Станкова

254

131900029

Зам.председател

Сиана Иванова Тонкова

255

131900029

Секретар

Назми Мимин Али

256

131900029

Член

Кръстинка Георгиева Таслакова

257

131900029

Член

Илиан Звезделинов Вукев

258

131900029

член

Лиляна Петрова Гълъбинова

259

131900029

член

Стефка Василева Кърджева

260

131900029

член

Величка Кръстева Благова

261

131900029

Член

Димитър Спасов Гърдев

262

131900030

Председател

Теодора Миткова  Добрева

263

131900030

Секретар

Атанаска Димитрова Чардакова

264

131900030

зам.председател

Таня  Димитрова Гъркова

265

131900030

Член

Заприн Николаев Тодоров

266

131900030

Член

Васил Николаев Филипов

267

131900030

Член

Севджан Сафет Станболу

268

131900030

член

Божидарка Борисова Европейска

269

131900030

член

Свободка Кирилова Кобакова

270

131900030

Член

Анна Тодорова Кулинова

271

131900031

председател

Георги Василев Георгиев

272

131900031

зам.председател

Веселинка Василева Кабурова

273

131900031

Секретар

Лидия Кирилова Ковачева

274

131900031

Член

Петко Маринов Чардаков

275

131900031

Член

Георги Николаев Ризов

276

131900031

Член

Димитър Георгиев Бързев

277

131900031

Член

Кемал Неджати Станболу

278

131900031

член

Иванка Ангелова Ганчева

279

131900031

Член

Златина Иванова Кочева

280

131900032

Председател

Николай Димитров Динчев

281

131900032

Зам.председател

Красимира Спасова Пейчева

282

131900032

секретар

Ралица Валентинова Гергишанова

283

131900032

Член

Атанаска Ангелова Терезова

284

131900032

член

Марияна Георгиева Тодорова

285

131900032

член

Роксана Георгиева Ташева

286

131900032

член

Ягодка Иванова Шопова

287

131900032

Член

Красимира Кръстева Гаджева

288

131900032

Член

Никола Запринов Пепелов

289

131900033

Председател

Антония Георгиева Тодорова

290

131900033

Зам.председател

Даниела Веселинова Караянева

291

131900033

Секретар

Катерина Георгиева Георгиева

292

131900033

член

Дима Драгнева Георгиева

293

131900033

Член

Никола Стоянов Копралев

294

131900033

Член

Петър Николаев Николов

295

131900033

Член

Йорданка Спасова Якимова

296

131900033

член

Димитър Иванов Шишков

297

131900033

Член

Илиян Петров Тодоров

298

131900034

Председател

Спаска Георгиева Велева

299

131900034

Зам.председател

Дочка Спасова Куленска

300

131900034

Секретар

Светла Спасова Киева

301

131900034

Член

Татяна Павлова Димитрова

302

131900034

член

Катя Величкова Терзийска

303

131900034

член

Таня Георгиева Стойнова

304

131900034

член

Ромен Стефанов Пепелянков

305

131900034

член

Мария Недкова Пиронова

306

131900034

Член

Марийка Спасова Танчева

307

131900035

Председател

Ирина Георгиева Старева

308

131900035

Зам.председател

Александра Ангелова Мусиевска

309

131900035

секретар

Райна Стоянова Тинкова

310

131900035

член

Галя Цветанова Дамянова

311

131900035

Член

Надежда Коцева Тодорова

312

131900035

член

Йордан Славеев Гюров

313

131900035

член

Богомила Добривое Здравкович

314

131900035

Член

Инес Станиславова Болчева

315

131900035

Член

Станко Златанов Чайков

316

131900036

председател

Георги Стефанов Янев

317

131900036

Зам.председател

Севделина Георгиева Петкова

318

131900036

Секретар

Катя Тодорова Шопова

319

131900036

Член

Мария Йонкова Йовчева

320

131900036

Член

Емил Димитров Божилов

321

131900036

член

Цветанка Стоянова Петкова

322

131900036

Член

Антон Стефанов Ангелов

323

131900036

член

Иван Георгиев Панчев

324

131900036

Член

Иванка Асенова Терзиева

325

131900037

Председател

Таня Николова Яндина

326

131900037

Зам.председател

Гергана Николаева Генева

327

131900037

Секретар

Стоянка Василева Георгиева

328

131900037

Член

Цветанка Йорданова Йорданова

329

131900037

член

Йорданка Любенова Стефанова

330

131900037

Член

Красимир Сашов Асенов

331

131900037

член

Севда Димитрова Лукайчева

332

131900037

член

Теодор Илков Мечкански

333

131900037

Член

Стойчо Димитров Гешев

334

131900038

Председател

Иванка Иванова Латева

335

131900038

Зам.председател

Диляна Христова Христова

336

131900038

секретар

Здравка Грозданова Кръстева

337

131900038

Член

Мариана Димитрова Дончева

338

131900038

член

Гергана Светозарова Велкова

339

131900038

член

Георги Найденов Шалдъров

340

131900038

член

Донка Петкова Анчева

341

131900038

Член

Цветелина Александрова Димитракова

342

131900038

Член

Бистра Георгиева Георгиева

343

131900039

Председател

Цветана Ангелова Генчева

344

131900039

Зам.председател

Деян Атанасов Динков

345

131900039

Секретар

Стоянка Георгиева Виделова

346

131900039

член

Любомира Димитрова Димитрова

347

131900039

член

Елисавета Стефанова Грозданова

348

131900039

член

Иван Димитров Милкин

349

131900039

член

Веселка Костадинова Тончева

350

131900040

Председател

Снежана Димитрова Стоянова

351

131900040

Зам.председател

Ангел Маринов Карашъков

352

131900040

секретар

Румяна Теодосиева Лазарова

353

131900040

Член

Ружа Василева Илчева

354

131900040

член

Екатерина Георгиева Плачкова

355

131900040

Член

Цветан Ангелов Гиздов

356

131900040

член

Вангелия Ангелова Ангушева

357

131900040

член

Тотка Павлова Атанасова

358

131900040

Член

Маргаритка Георгиева Зарова

359

131900041

председател

Илиана Иванова Босанова

360

131900041

Зам.председател

Верка Огнянова Ничева

361

131900041

Секретар

Юлиана Димитрова Пецанова

362

131900041

Член

Младена Василева Бояджиева-Соколова

363

131900041

член

Латинка Янкова Василева

364

131900041

Член

Спас Валентинов Варников

365

131900041

член

Димитър Георгиев Стефанов

366

131900041

член

Мария Александрова Узунова

367

131900041

Член

Александър Миленов Дачев

368

131900042

Председател

Димитър Ангелов Дречев

369

131900042

Зам.председател

Елена Иванова Терзийска

370

131900042

Секретар

Райко Ангелов Бейков

371

131900042

член

Павлина Йорданова Тодорова

372

131900042

Член

Милка Иванова Бейкова

373

131900042

член

Богдан Петров Грозданов

374

131900042

член

Гинка Георгиева Кътова

375

131900042

член

Анна Илиева Попова

376

131900042

Член

Яна Владимирова Василева

377

131900043

Председател

Ирина Ангелова Кръстева

378

131900043

Зам.председател

Цветелина Стоянова Стоянова

379

131900043

секретар

Красимир Пламенов Цветанов

380

131900043

член

Ивайло Трифонов Крумов

381

131900043

Член

Борис Лазаров Николов

382

131900043

член

Николай Илиев Кандев

383

131900043

член

Атанас Ангелов Медаров

384

131900043

Член

Иван Георгиев Куртаков

385

131900043

Член

Диана Георгиева Бекярова

386

131900044

Председател

Величко Иванов Денков

387

131900044

Зам.председател

Юлиян Тошов Недков

388

131900044

Секретар

Лютви Ганиев Ибрямов

389

131900044

Член

Мая Атанасова Динкова

390

131900044

член

Елеонора Георгиева Анчева

391

131900044

член

Бистра Петкова Фотева

392

131900044

член

Иван Николов Жеков

393

131900044

Член

Стела Петрова Бонева

394

131900044

Член

Цветана Петрова Василева

395

131900045

Председател

Марина Димитрова Здравкович

396

131900045

Зам.председател

Антоанета Христова  Дачева

397

131900045

секретар

Татяна Викторовна Динчева

398

131900045

Член

Мария Илиева Кирова

399

131900045

член

Величка Лазарова Петрова

400

131900045

Член

Рамиз Османов Пехливанов

401

131900045

член

Станимир Стефанов Дуганов

402

131900045

Член

Сиана Стефанова Бечева

403

131900045

Член

Надежда Тошкова Йорданова

404

131900046

Председател

Стоянка Александрова Кобакова

405

131900046

Зам.председател

Кирил Костадинов Радев

406

131900046

Секретар

Нели Стоянчова Александрова

407

131900046

Член

Петруна Атанасова Божкова

408

131900046

Член

Марин Христов Янков

409

131900046

член

Петя Костадинова Бончева

410

131900046

член

Здравка Георгиева Кандина

411

131900046

член

Веска Георгиева Ватева

412

131900046

Член

Герасим Митков Василев

413

131900047

Председател

Димитрийка Величкова Тъпчарова

414

131900047

зам.председател

Димитър Иванов Шулеков

415

131900047

Секретар

Стефка Георгиева Пройкина

416

131900047

член

Димитър Томев Крайнин

417

131900047

Член

Любомир Славов Генчев

418

131900047

член

Илияна Георгиева Темнилова

419

131900047

член

Силви Ивелинов Банкатев

420

131900047

Член

Трънка Събева Веселинова

421

131900047

Член

Гергана Любомирова Лазарова

422

131900048

Председател

Димка Стоянова Димова

423

131900048

Зам.председател

Виолета Николова Минова

424

131900048

секретар

Гинка Борисова Янкова

425

131900048

Член

Николай Симеонов Ризов

426

131900048

член

Нели Димова Банева

427

131900048

Член

Костадин Валентинов Малинин

428

131900048

член

Величка Любомирова Тричкова-Анчева

429

131900048

член

Гергана Иванова Црънчева

430

131900048

Член

Кристина Лазарова Сеферинкина

431

131900049

Председател

Нонка Павлова Нейчева

432

131900049

Зам.председател

Мария Стоянова Петкова

433

131900049

Секретар

Славка Димитрова Генчева

434

131900049

Член

Ангелина Динчова Балева

435

131900049

Член

Недялка Георгиева Ризова

436

131900049

член

Катя Стоянова Иванова

437

131900049

член

Петя Георгиева Ташева

438

131900049

член

Теменужка Георгиева Чунчева

439

131900049

Член

Йоанна Александрова Танева

440

131900050

Зам.председател

Валентина Павлова Нейчева

441

131900050

Секретар

Бони Димитрова Бангьозова

442

131900050

председател

Борислава Вельова Попова

443

131900050

член

Нина Георгиева Шенгарова

444

131900050

Член

Цветанка Костадинова Николова

445

131900050

член

Мариана Иванова Муртева

446

131900050

член

Екатерина Димитрова Стоянова

447

131900050

Член

Йорданка Иванова Димитрова

448

131900050

Член

Мариана Иванова Миткова

449

131900051

Председател

Атанас Николаев Петков

450

131900051

зам.председател

Асенка Костадинова Динчийска

451

131900051

Секретар

Лилия Трифонова Райчева

452

131900051

Член

Веселин Ангелов Кайнаров

453

131900051

член

Любомира Мильова Кривошийска

454

131900051

Член

Васил Атанасов Стоянов

455

131900051

член

Асен Сергеев Михайлов

456

131900051

Член

Юлияна Василева Запрянова

457

131900051

Член

Йорданка Кръстева Найденова

458

131900052

Председател

Мария Георгиева Кралева

459

131900052

Зам.председател

Снежана Иванова Любенова

460

131900052

Секретар

Денка Иванова Проданова

461

131900052

член

Надка Александрова Керкенекова

462

131900052

член

Галина Георгиева Костадинова

463

131900052

Член

Мариана Спасова Кацарова

464

131900052

член

Юлиана Иванова Лазарова

465

131900052

Член

Атанаска Петрова Кабакчиева

466

131900052

Член

Габриела Лъчезарова Минева

467

131900053

Председател

Василка Георгиева Георгиева

468

131900053

Зам.председател

Марин Стоянов Попов

469

131900053

секретар

Димитрийка Венциславова Джамова

470

131900053

Член

Васка Георгиева Гангова

471

131900053

член

Петрунка Иванова Попова

472

131900053

Член

Янко Христов Минчев

473

131900053

член

Йорданка Костадинова Коцева

474

131900053

член

Стефан Радков Митков

475

131900053

Член

Стефани Сашкова Иванова

476

131900054

Председател

Соня Николова Кукова

477

131900054

Зам.председател

Марин Димитров Велев

478

131900054

секретар

Валентина Петрова Топалова

479

131900054

член

Ваня Димитрова Додникова

480

131900054

Член

Димитър Иванов Дудов

481

131900054

член

Йорданка Георгиева Баташка

482

131900054

член

Веска Димитрова Бациева

483

131900054

член

Калинка Илиева Чалъкова

484

131900054

Член

Веска Стефанова Иванова

485

131900055

председател

Владо Георгиев Убинов

486

131900055

Зам.председател

Иванка Димитрова Йончева

487

131900055

Секретар

Димитър Вангелов Грозданов

488

131900055

Член

Мария Димитрова Спасова

489

131900055

член

Надежда Георгиева Гамишева

490

131900055

Член

Неджип Сали Ахмед

491

131900055

Член

Христо Рангелов Янков

492

131900055

член

Христина Стоянова Кузева

493

131900055

Член

Карамфила Стойчева Григорова

494

131900056

председател

Мария Красимирова Костуркова

495

131900056

Зам.председател

Димитър Паунов Найденов

496

131900056

Секретар

Атанаска Петрова Димитрова

497

131900056

член

Марина Славчова Еленкина

498

131900056

Член

Катя Ангелова Георгиева

499

131900056

член

Анелия Михайлова Герова

500

131900056

член

Александър Тачев Алексиев

501

131900056

Член

Ния Николаева Арабова

502

131900056

Член

Василена Йорданова Нонова

503

131900057

председател

Иванка Димитрова Димитрова

504

131900057

Зам.председател

Гроздан Кънчев Грозданов  

505

131900057

Секретар

Люба Иванова Иванова

506

131900057

член

Даниел Димитров Тинков

507

131900057

член

Атанаска Николаева Костадинова

508

131900057

член

Магдалена Георгиева Илиева

509

131900057

член

Светослав Ангелов Георгиев

510

131900057

Член

Ивет Николаева Арабова

511

131900057

Член

Петя Александрова Кашева

512

131900058

председател

Елица Кръстева Янкова

513

131900058

Зам.председател

Миглена Иванова Царска

514

131900058

Секретар

Василка Запрянова Шопова

515

131900058

Член

Людмила Георгиева Тонова

516

131900058

Член

Ива Делчева Стоянова

517

131900058

Член

Гергана Георгиева Костадинова

518

131900058

член

Мария Ангелова Бойкова

519

131900058

член

Елена Благова Кочева

520

131900058

Член

Таня Пенкова Александрова

521

131900059

Зам.председател

Вергиния Славова Аврамова

522

131900059

Секретар

Боряна Димитрова Танева

523

131900059

председател

Борислав Иванов Тодоров

524

131900059

член

Славейка Петрова Стоянова

525

131900059

Член

Недялка Петрова Нонина

526

131900059

член

Пенка Петрова Николова

527

131900059

член

Светла Златкова Димова

528

131900059

Член

Камелия Тошкова Йорданова

529

131900059

Член

Кирил Емилиянов Левичаров

530

131900060

Председател

Евлоги Ставрев Палигоров

531

131900060

Зам.председател

Гергана Райчева Минкова

532

131900060

секретар

Георгена Василева Димитрова

533

131900060

Член

Николина Стоянова Драганова

534

131900060

член

Галя Стоянова Баракова

535

131900060

член

Евгения Николова Шенгарова

536

131900060

член

Манка Петкова Медарова

537

131900060

Член

Спас Георгиев Пройкин

538

131900060

Член

Ени Костадинова Черийска

539

131900061

Председател

Веска Георгиева Стоянова

540

131900061

Зам.председател

Ася Павлова Фиткина - Спасова

541

131900061

Секретар

Мария Николова Иванчева

542

131900061

член

Снежанка Георгиева Христова

543

131900061

Член

Неделка Димитрова Николова

544

131900061

член

Благой Тодоров Пашов

545

131900061

член

Цветана Йорданова Маноилова

546

131900061

Член

Николай Крумов Георгиев

547

131900061

Член

Десислава Илиева Караминова

548

131900062

Председател

Гергана Георгиева Комсийска

549

131900062

Зам.председател

Велика Иванова Петрова

550

131900062

секретар

Габриела Красимирова Ангелова

551

131900062

Член

Стоянка Иванова Георгиева

552

131900062

член

Елисавета Костадинова Маликова

553

131900062

Член

Нели Пламенова Петрова

554

131900062

член

Йоана Димитрова Милкова

555

131900062

член

Мила Василева Георгиева

556

131900062

Член

Йорданка Иванова Пулова

557

131900063

Председател

Надка Стефанова Билбилева

558

131900063

Зам.председател

Стефка Харалампиева Коцева

559

131900063

Секретар

Галина Лазарова Малинова

560

131900063

Член

Атанас Николов Лазаров

561

131900063

член

Елена Андреева Милушева

562

131900063

Член

Венелина Павлова Пенкова

563

131900063

член

Пенка Димитрова Шуманова

564

131900063

член

Григор Димитров Димов

565

131900063

Член

Стефка Георгиева Иванова

566

131900064

председател

Диана Иванова Генова

567

131900064

Зам.председател

Добринка Тодорова Божкова

568

131900064

Секретар

Стоянка Димитрова Дишкова

569

131900064

Член

Стоян Иванов Иванов

570

131900064

член

Китка Благова Пириндева

571

131900064

Член

Цветелина Спасова Диманова

572

131900064

член

Иванка Стоянова Кестенова

573

131900064

член

Галя Василева Василева

574

131900064

Член

Васил Илиев Пулов

575

131900065

Зам.председател

Георги Огнянов Ничев

576

131900065

Секретар

Донка Дончева Шотлекова

577

131900065

председател

Петя Запринова Илиева

578

131900065

Член

Гергана Лазарова Пешлова

579

131900065

член

Теодора Христова Цветанова

580

131900065

Член

Христинка Тодорова Божинова

581

131900065

член

Красимира Любомирова Тричкова

582

131900065

член

Мариана Иванова Топалова

583

131900065

Член

Димитрия Любенова Вулянова

584

131900066

председател

Иванка Йорданова Кибинова

585

131900066

Зам.председател

Христина Андонова Минкова

586

131900066

Секретар

Бонка Димитрова Рангелова

587

131900066

Член

Божидар Илиев Илиев

588

131900066

Член

Цветелина Спасова Георгиева

589

131900066

член

Елисавета Петрова Стоянова

590

131900066

Член

Красимира Недялкова Велева

591

131900066

Член

Александър Петров Тодоров

592

131900066

Член

Иванка Стоянова Шопова

593

131900067

Председател

Росица Наскова Димитрова

594

131900067

Зам.председател

Мирослава Огнянова Куцева

595

131900067

секретар

Стефка Ангелова Стоянова

596

131900067

член

Даниела Христова Цветанова

597

131900067

член

Гергана Александрова Комсалова

598

131900067

член

Георги Илиев Кочев

599

131900067

Член

Светлана Петрова Дачева

600

131900067

Член

Генка Николова Чайкова

601

131900067

Член

Дафинка Василева Добрева

602

131900068

Председател

Иванка Стоянова Коева

603

131900068

Зам.председател

Нина Петрова Шикова

604

131900068

Секретар

Галя Василева Дудова

605

131900068

член

Васил Ангелов Найденов

606

131900068

Член

Фатма Мехмедова Гаджева

607

131900068

член

Пенка Нейкова Пискова

608

131900068

Член

Бранимира Петрова Троянова

609

131900068

Член

Цветанка Георгиева Обозничка

610

131900068

Член

Мария Василева Попова

611

131900069

Председател

Стилияна Кирилова Ибагова

612

131900069

Зам.председател

Биляна Стоева Филипова

613

131900069

Секретар

Гергана Николова Манчева

614

131900069

Член

Сийка Стоянова Калинова

615

131900069

Член

Фатма Рафетова Юрукова

616

131900069

член

Тодорка Христозова Хаджиева

617

131900069

член

Владислав Николаев Колев

618

131900069

член

Рисана Иванова Йосифова

619

131900069

Член

Емил Любомиров Дачев

620

131900070

Председател

Олга Любомирова Радкова

621

131900070

Зам.председател

Надежда Иванова Иванова

622

131900070

Секретар

Кристина Людмилова Асенова

623

131900070

Член

Лидия Иванова Арабаджиева

624

131900070

Член

Тодор Ангелов Ангелов

625

131900070

Член

Радка Марекова Биволарова

626

131900070

член

Христина Петрова Хаджиева-Матевосян

627

131900070

член

Йорданка Тодорова Пиляфова

628

131900070

Член

Гергана Андонова Недялкова

629

131900071

Председател

Веселка Стефанова Стоянова

630

131900071

зам.председател

Цветомарина Христова Симеонова

631

131900071

Секретар

Васил Георгиев Стефанов

632

131900071

Член

Мария Петкова Алексиева

633

131900071

Член

Илка Георгиева Донова

634

131900071

Член

Александра Георгиева Александрова

635

131900071

член

Анета Христодорова Цанкова

636

131900071

член

Стефан Владимиров Йорданов

637

131900071

Член

Росица Димитрова Матакиева

638

131900072

Зам.председател

Станислава Николаева Чолакова - Ставровска

639

131900072

Секретар

Найден Стефанов Веселинов

640

131900072

председател

Мария Костадинова Криловска

641

131900072

Член

Ваня Атанасова Троянова

642

131900072

Член

Петя Мильова Кривошийска

643

131900072

Член

Амиде Райкова Стоянова

644

131900072

член

Марио Ангелов Ангелов

645

131900072

член

Мария Николова Петканска

646

131900072

Член

Димитричка Димитрова Паунова

647

131900073

Зам.председател

Елена Тодорова Панчова

648

131900073

Секретар

Габриела Георгиева Димитрова

649

131900073

председател

Виолина Цветанова Абрашева

650

131900073

Член

Дарина Маринова Бързакова

651

131900073

Член

Седат Ахмед Илан

652

131900073

Член

Марияна Йосифова Стоянова

653

131900073

член

Златка Иванова Мечкарова-Куманова

654

131900073

член

Стоянка Славова Павлова

655

131900073

Член

Тодор Георгиев Попов

656

131900074

Председател

Гергана Димитрова Атанасова

657

131900074

Зам.председател

Георги Янков Георгиев

658

131900074

Секретар

Васка Тодорова Владимирова

659

131900074

Член

Елица Димитрова Савлакова

660

131900074

Член

Стоян Янков Стефанов

661

131900074

член

Диана Василева Василева

662

131900074

член

Валентин Иванов Бакарджиев

663

131900074

член

Спаска Богданова Кратунчева

664

131900074

Член

Нина Николаева Близнакова

665

131900075

Председател

Албена Николова Пепелова

666

131900075

Зам.председател

Божидар Михаилов Димов

667

131900075

Секретар

Кирил Виталиев Калинов

668

131900075

Член

Стоян Димитров Ковачев

669

131900075

Член

Мариана Александрова Иванова

670

131900075

член

Владимир Трифонов Панайотов

671

131900075

член

Петя Методиева Георгиева

672

131900075

член

Петя Николаева Кръстева

673

131900075

Член

Симона Стоянова Стоянова

674

131900076

Председател

Радослав Илиев Добрев

675

131900076

Зам.председател

Димитър Събков Бейков

676

131900076

Секретар

Йордан Ботев Богданов

677

131900076

член

Маргарита Димитрова Ангелова

678

131900076

Член

Катя Фердова Бейкова

679

131900076

член

Александър Иванов Иванов

680

131900076

член

Димитър Ангелов Кътов

681

131900076

член

Георги Николов Ганев

682

131900076

Член

Надка Владимирова Милова

683

131900077

Председател

Иван Ангелов Карашъков

684

131900077

Зам.председател

Мариана Йорданова Ланджева

685

131900077

Секретар

Екатерина Нейчева Джарова

686

131900077

Член

София Борисова Коланева

687

131900077

член

Георги Тодоров Кулинов

688

131900077

Член

Александър Гошов Стоянов

689

131900077

член

Ангел Кръстев Николов

690

131900077

Член

Петър Лазаров Нонов

691

131900077

Член

Илия Параскевов Илиев

692

131900078

Председател

Мариана Христова Вълова

693

131900078

зам.председател

Лилия Василева Хамалска

694

131900078

Секретар

Боряна Светославова Пенкова

695

131900078

Член

Даниела Спасова Янакиева

696

131900078

член

Костадин Щерев Маликов

697

131900078

Член

Мустафа Асан Хатип

698

131900078

Член

Гюлтен Асан Гаджева

699

131900078

член

Мария Запрянова Недкова 

700

131900078

Член

Мирослав Николаев Дюлгеров

701

131900079

Председател

Цветана Кръстева Найденова

702

131900079

Зам.председател

Жана Здравкова Ганева

703

131900079

Секретар

Васка Атанасова Тасева

704

131900079

Член

Стефани Емилова Янакиева

705

131900079

член

Георги Николаев Котов

706

131900079

Член

Севда Александрова Маринова

707

131900079

член

Ангел Янчев Янков

708

131900079

член

Десислава Добривое Здравкович

709

131900079

Член

Райна Тодорова Стаменова

710

131900080

Председател

Вергиния Павлова Нейчева

711

131900080

зам.председател

Васил Венков Котев

712

131900080

Секретар

Ангелина Панкова Гунчева

713

131900080

Член

Нина Атанасова Зайкова

714

131900080

член

Любка Трендафилова Георгиева

715

131900080

Член

Блага Георгиева Даскалова

716

131900080

член

Екатерина Иванова Палешникова

717

131900080

член

Здравка Петкова Герджикова

718

131900080

Член

Тодорка Иванова Колчакова

719

131900081

председател

Силвина Костадинова Николова

720

131900081

Зам.председател

Димитрийка Атанасова Кратунчева

721

131900081

Секретар

Елина Спасова Чанева

722

131900081

член

Верка Иванова Пешлова

723

131900081

Член

Мария Ангелова Кисова

724

131900081

Член

Драгомира Панчова Нонова

725

131900081

член

Трифон Христов Малинов

726

131900081

член

Глория Георгиева Благова

727

131900081

Член

Вероника Илиева Кашева

728

131900082

Председател

Елена Траянова Камберова

729

131900082

зам.председател

Стела Василева Посталкова

730

131900082

секретар

Антония Владимирова Илиева

731

131900082

Член

Златка Иванова Дамбарова

732

131900082

Член

Аралан Методиев Колев

733

131900082

Член

Христина Димитрова Топуркова

734

131900082

член

Благовеска Александрова Милкова

735

131900082

член

Йорданка Павлова Вулянова

736

131900082

Член

Катя Данаилова Петрова

737

131900083

Председател

Стоян Василев Георгиев

738

131900083

Зам.председател

Юсеин Яшар Русков

739

131900083

секретар

Асен Стоянов Манчев

740

131900083

Член

Делчо Стоянов Шопов

741

131900083

Член

Любомира Маринова Бързакова

742

131900083

Член

Надежда Фердова Бейкова

743

131900083

член

Благой Спасов Павлов

744

131900083

член

Емил Славейков Манчев

745

131900083

Член

Гинка Пламенова Бонева

746

131900084

Председател

Васил Илиев Джаров

747

131900084

зам.председател

Иван Томов Коев

748

131900084

Секретар

Радко Янков Радков

749

131900084

Член

Теодора Георгиева Дечева

750

131900084

Член

Тодор Асенов Дамянов

751

131900084

Член

Иван Михайлов Стоянов

752

131900084

член

Цветан Димитров Еньов

753

131900084

Член

Захарина Илиева Христоскова

754

131900084

Член

Димитринка Илиева Василева

755

131900085

зам.председател

Мариана Стефанова Капитанова

756

131900085

Секретар

Димитрийка Борисова Николова

757

131900085

председател

Ангел Георгиев Сарафски

758

131900085

Член

Иван Димитров Янков

759

131900085

Член

Сийка Ставрева Палигорова

760

131900085

Член

Жоро Кръстев Фильов

761

131900085

член

Галин Йорданов Драганов

762

131900085

Член

Методи Иванов Бончев

763

131900085

Член

Петя Ангелова Станева

764

131900086

Председател

Фиданка Николова Клишева

765

131900086

Зам.председател

Минко Фердов Минков

766

131900086

Секретар

Данка Владова Карагьозова

767

131900086

Член

Стоян Димитров Стоянов

768

131900086

Член

Гаврил Тодоров Гаврилов

769

131900086

член

Генка Иванова Малинова

770

131900086

член

Еленко Димитров Янков

771

131900086

член

Юлия Маринова Маринова

772

131900086

Член

Лиляна Аристидева Иванчева

773

131900087

Председател

Петьо  Кръстев Гълъбинов

774

131900087

Зам.председател

Елеонора Събова Шатерова

775

131900087

Секретар

Зорница Василева Василева

776

131900087

Член

Нонка Генова Генова

777

131900087

Член

Радка Георгиева Беремова

778

131900087

Член

Лидия Валериева Моллова

779

131900087

член

Мими Гаврилова Пеева

780

131900087

член

Мила Иванова Коева

781

131900087

Член

Милан Василев Троянов

782

131900088

председател

Борис Илиев Вълов

783

131900088

Зам.председател

Петър Александров Петров

784

131900088

Секретар

Димитрия Николова Гърдева

785

131900088

Член

Нина Василева Кузева

786

131900088

Член

Борислав Георгиев Алексиев

787

131900088

член

Венета Стефанова Гушлева

788

131900088

член

Стойна Георгиева Славова

789

131900089

Председател

Ваня Христоскова Кирилова

790

131900089

Зам.председател

Иван Цветанов Михайлов

791

131900089

Секретар

Петя Георгиева Георгиева

792

131900089

Член

Велчо Костадинов Велчев

793

131900089

Член

Веселина Ангелова Алексиева

794

131900089

член

Георги Димитров Миндов

795

131900089

член

Радафина Василева Петлешкова

796

131900089

Член

Божидар Стоянов Пеев

797

131900089

Член

Надка Христоскова Дречева

798

131900090

председател

Стоилка Ангелова Иванова

799

131900090

Зам.председател

Петър Здравков Петров

800

131900090

Секретар

Кристина Петровна Шулекова

801

131900090

Член

Стоянка Димитрова Пипонкова

802

131900090

Член

Анна Борисова Балдова

803

131900090

Член

Пенка Богалинова Абаджиева

804

131900090

Член

Радостина Георгиева Стойчева

805

131900090

Член

Стефан Георгиев Стефанов

806

131900090

Член

Елка Илиева Тодорова

807

131900091

Председател

Валентина Димитрова Вълева

808

131900091

Зам.председател

Атанаска Йорданова Асенова

809

131900091

Секретар

Елена Иванова Георгиева

810

131900091

Член

Георги Димитров Атанасов

811

131900091

Член

Аврам Светлов Георгиев

812

131900091

член

Йоана Славчева Малинова

813

131900091

член

Веселин Георгиев Криловски

814

131900091

член

Красимира Младенова Куцева

815

131900091

Член

Ангел Илиев Кръстев

816

131900092

председател

Йорданка Иванова Убинова

817

131900092

Зам.председател

Петя Иванова Варникова

818

131900092

Секретар

Вера Иванова Гайдарска

819

131900092

Член

Цветелина Василева Попова

820

131900092

Член

Йорданка Здравкова Спасова

821

131900092

член

Катерина Петкова Коцева

822

131900092

член

Ангелина Йорданова Сотирова

823

131900093

Председател

Севим Мехмедова Гангова

824

131900093

Зам.председател

Александра Георгиева Станчева

825

131900093

Секретар

Катрин Иванова Георгиева

826

131900093

Член

Гергана Сотирова Дима

827

131900093

член

Христо Стефанов Андреевски

828

131900093

член

Дафинка Стефанова Ралева

829

131900093

Член

Юлиян Владимиров Соколов

830

131900094

председател

Венета Павлова Гатина

831

131900094

Зам.председател

Маргарита Ангелова Ангелова

832

131900094

Секретар

Запринка Иванова Илкова

833

131900094

Член

Николай Митков Вълков

834

131900094

Член

Спаска Илиева Маринова

835

131900094

член

Атанас Николов Николов

836

131900094

член

Димитрия Петкова Илиева

837

131900095

Председател

Ясемин Юсуф Мехмедова

838

131900095

Зам.председател

Симона Спасова Пенелова

839

131900095

Секретар

Таня Николова Добрева

840

131900095

Член

Митка Красимирова Ранчич

841

131900095

член

Павел Георгиев Гатин

842

131900095

член

Таня Димитрова Кушлева

843

131900095

член

Донка Милева Панчева

844

131900151

Председател

Никола Венциславов Стефанов

845

131900151

Зам.председател

Дафинка Ангелова Методиева

846

131900151

секретар

Янко Димитров Кръстев

847

131900151

Член

Георги Стойков Вълчанов

848

131900151

Член

Лучия Костадинова Керемидова

849

131900151

член

Йорданка Кирилова Вълчанова

850

131900151

член

Борис Асенов Илиев

851

131900151

член

Стоилка Темелкова Драгинова

852

131900151

Член

Васил Спасов Малечков

853

131900152

Председател

Спаска Василева Стефанова

854

131900152

Зам.председател

Йордан Иванов Михайлов

855

131900152

секретар

Здравко Георгиев Вълчанов

856

131900152

Член

Спас Николов Беличкин

857

131900152

Член

Йорданка Георгиева Щерева

858

131900152

Член

Димитър Йорданов Грозданов

859

131900152

член

Мария Иванова Първанова

860

131900152

член

Лидия Йорданова Иванова

861

131900152

Член

Кристиян Мирославов Славчев

862

131900153

Председател

Димитър Николов Стефанов

863

131900153

Зам.председател

Славка Благова Санкева

864

131900153

Секретар

Жана Димитрова Цекова

865

131900153

Член

Стоил Димитров Димитров

866

131900153

Член

Ремзи Димитров Мишев

867

131900153

член

Георги Здравков Вълчанов

868

131900153

член

Добрин Хрисандов Добрев

869

131900153

член

Наталия Величкова Ковачева

870

131900153

Член

Деница Мариус Димитрова

871

131900154

Председател

Атанас Георгиев Маратилов

872

131900154

Зам.председател

Виктор Анджей Павликовски

873

131900154

Секретар

Елена Ангелова Мишева

874

131900154

Член

Спас Запрянов Русинов

875

131900154

член

Тодор Георгиев Тодоров

876

131900154

член

Йорданка Лазарова Сиракова

877

131900154

член

Петя Иванова Танова

878

131900155

Председател

Васил Георгиев Божилов

879

131900155

Зам.председател

София Станимирова Картунова

880

131900155

Секретар

Стоян Спасов Стоянов

881

131900155

Член

Александър Стефанов Александров

882

131900155

Член

Славка Василева Димитрова

883

131900155

Член

Станислав Николаев Стоянов

884

131900155

член

Светлана Дочева Ненчева - Щерева

885

131900155

член

Мария Руменова Стоянова

886

131900155

Член

Кристиян Павлов Георгиев

887

131900156

зам.председател

Христина Стоянова Стоянова

888

131900156

Секретар

Цветанка Николаева Божилова

889

131900156

председател

Тончо Господинов Христов

890

131900156

Член

Боянка Василева Неделчева

891

131900156

Член

Михаил Сергеев Методиев

892

131900156

Член

Васил Рафаилов Гаджев

893

131900156

член

Цветелин Василев Щерев

894

131900156

Член

Екатерина Методиева Василева

895

131900156

Член

Йорданка Борисова Стоянова

896

131900157

Председател

Димо Калоянов Найденов

897

131900157

Зам.председател

Йордан Иванов Чалъков

898

131900157

Секретар

Биляна Георгиева Венчева

899

131900157

Член

Иван Недялков Попов

900

131900157

Член

Искра Илиева Гешева

901

131900157

Член

Миленка Николова Стойчева

902

131900157

член

Юлия Димитрова Попова

903

131900157

член

Цветелин Красимиров Ганев

904

131900157

Член

Кръстанка Лазарова Консулова

905

131900158

Председател

Петя Ангелова Джалъзова

906

131900158

Зам.председател

Стефка Йорданова Тодорова

907

131900158

секретар

Габриела Йорданова Цокова

908

131900158

Член

Иванка Кръстева Въргова

909

131900158

Член

Карамфилка Димитрова Лазарова

910

131900158

член

Мариела Георгиева Цокова

911

131900158

член

Иванка Петрова Соколова

912

131900158

Член

Нина Стоянова Ихтиманска

913

131900158

Член

Гинка Йорданова Ангелова

914

131900159

Председател

Елена Василева Димитрова

915

131900159

Зам.председател

Елисавета Димитрова Иванова

916

131900159

Секретар

Зорка Николова Тетева

917

131900159

Член

Атанас Петров Дудов

918

131900159

Член

Марияна Върбанова Крайнина

919

131900159

Член

Анна Стефанова Маринова

920

131900159

член

София Иванова Милева

921

131900159

член

Веселина Бориславова Ачева

922

131900159

Член

Гергана Иванова Георгиева

923

131900160

Председател

Петя Василева Атанасова

924

131900160

Зам.председател

Магдалена Димитрова Йорданова

925

131900160

Секретар

Ставри Евлогиев Палигоров

926

131900160

Член

Иван Стоянов Малечков

927

131900160

Член

Ани Георгиева Георгиева

928

131900160

член

Мария Петрова Генова

929

131900160

член

Николай Петров Амброзов

930

131900160

член

Лиляна Петкова Тунчева

931

131900160

Член

Йорданка Борисова Ботева-Христова

932

131900161

Председател

Йоан Стефанов  Стефанов

933

131900161

Зам.председател

Валери Йорданов Бакърджиев

934

131900161

Секретар

Стаменка Иванова Стоянова

935

131900161

Член

Димитринка Стефанова Русинова

936

131900161

член

Стоименка Стоянова Лазарова

937

131900161

член

Димитър Трендафилов Димитров

938

131900161

член

Запряна Василева Александрова

939

131900162

Председател

Йордан Александров Йорданов

940

131900162

Зам.председател

Стоянка Йорданова Жилкова

941

131900162

Секретар

Рангел Георгиев Георгиев

942

131900162

Член

Иванка Тодорова Лазарова

943

131900162

Член

Величка Георгиева Неделчева

944

131900162

Член

Маргарита Сашова Петрова

945

131900162

член

Цветелина Николова Йорданова

946

131900162

член

Стоян Спасов Добрев

947

131900162

Член

Марияна Трендафилова Климентинова

948

131900163

Председател

Лушка Лукова Тодорова

949

131900163

Зам.председател

Минка Здравкова Темелкова

950

131900163

Секретар

Георги Димитров Велев

951

131900163

Член

Лора Спасова Мустакова

952

131900163

член

Елена Трендафилова Димитрова

953

131900163

Член

Димка Кръстева Георгиева

954

131900163

член

Жулиета Йорданова Апостолова

955

131900163

член

Илиана Иванова Баладжова

956

131900163

Член

Славейка Анатолиева Лалова

957

131900164

Председател

Мариета Владкова Зонгова

958

131900164

Зам.председател

Димитър Георгиев Тасев

959

131900164

Секретар

Гълъбина Георгиева Йорданова

960

131900164

Член

Гергана Николова Цветанова

961

131900164

Член

Илиана Илиева Донгова

962

131900164

Член

Георги Иванов Рангелов

963

131900164

член

Атанаска Георгиева Иванова

964

131900164

член

Гергана Тодорова Гелеменова

965

131900164

Член

Антония Русева Златанова

966

131900165

Председател

Анелия Георгиева Асиева

967

131900165

Зам.председател

Янко Стоянов Ненчев

968

131900165

Секретар

Йордан Георгиев Георгиев

969

131900165

член

Седефка Иванова Дерменджийска

970

131900165

Член

Запрян Асенов Георгиев

971

131900165

член

Ангелина Тодорова Веселинова

972

131900165

член

Красимира Гълъбова Брандийска

973

131900165

Член

Ани Спасова Димитрова

974

131900165

Член

Евгения Ангелова Димитрова

975

131900166

Председател

Цветанка Георгиева Неделчева

976

131900166

Зам.председател

Александър Костадинов Ставрев

977

131900166

Секретар

Радка Иванова Тонова

978

131900166

Член

Виктория Рангелова Динкова

979

131900166

член

Минко Ангелов Филипов

980

131900166

член

Адриана Петрова Изевкова

981

131900166

член

Владимир Лазаров Церовски

982

131900166

член

Сара Стефанова Стоянова

983

131900166

Член

Емилия Николова Сербезова

984

131900167

Председател

Панайот Спасов Шуманов

985

131900167

зам.председател

Димитър Спасов Димитров

986

131900167

Секретар

Румен Димитров Ангелов

987

131900167

Член

Стойка Аспарухова Савова

988

131900167

член

Иванка Ботева Ботева

989

131900167

Член

Павлина Стоянова Гайдарска

990

131900167

член

Танка Димитрова Банкатева

991

131900167

член

Велин Спасов Шуманов

992

131900167

Член

Спаска Генчева Зайкова

993

131900168

Председател

Мариана Владимирова Владимирова

994

131900168

Зам.председател

Гергана Стойкова Николова

995

131900168

Секретар

Ангелина Петрова Дестанова

996

131900168

Член

Стойка Красимирова Белнейска-Досева

997

131900168

член

Десислава Христова Берова

998

131900168

Член

Христина Димитрова Райкова

999

131900168

член

Емил Маринов Димитров

1000

131900168

член

Елка Атанасова Стоилова

1001

131900168

Член

Лазаринка Венкова Чолакова

1002

131900169

Председател

Спас Георгиев Райков

1003

131900169

Зам.председател

Гергана Атанасова Гюрова

1004

131900169

Секретар

Васил Йорданов Василев

1005

131900169

Член

Ангел Костадинов Коцев

1006

131900169

член

Върбан Танев Върбанов

1007

131900169

член

Галина Тодорова Въртигова

1008

131900169

член

Серьожа Лазаров Даскалов

1009

131900169

член

Николинка Георгиева Генова

1010

131900169

Член

Екатерина Йорданова Тилова

1011

131900170

Зам.председател

Йордан Андреев Табанджов

1012

131900170

Секретар

Величко Василев Василев

1013

131900170

председател

Иван Атанасов Бозев

1014

131900170

член

Зорница Велкова Иванова

1015

131900170

член

Садък Неждет Ахмедов

1016

131900170

Член

Георги Костадинов Златанов

1017

131900170

член

Елена Минкова Димитрова

1018

131900170

член

Елка Спасова Трифонова

1019

131900170

Член

Кристина Василева Василева

1020

131900171

Председател

Иванка Стоичкова Герова

1021

131900171

Зам.председател

Невена Ангелова Боянова

1022

131900171

секретар

Ася Йорданова Дивекова

1023

131900171

член

Петър Стефанов Петров

1024

131900171

Член

Пенка Стойчева Илиева

1025

131900171

член

Николай Любомиров Иванов

1026

131900171

член

Йорданка Запринова Коцева

1027

131900172

Председател

Марианка Ганчева Тодева

1028

131900172

Зам.председател

Симеон Александров Натов

1029

131900172

Секретар

Николай Васков Викасов 

1030

131900172

Член

Кристина Щерева Джантова

1031

131900172

член

Иван Красимиров Сираков

1032

131900172

Член

Василиса Стоянова Божкова

1033

131900172

член

Неда Спиридонова Стрижкова

1034

131900172

член

Веска Стойнова Пецанова

1035

131900172

Член

Данаил Проданов Динев

1036

131900173

Председател

Златка Милчева Темнилова

1037

131900173

Зам.председател

Борислав Боянов Павлов

1038

131900173

Секретар

Йорданка Добрева Гюрова 

1039

131900173

Член

Ягодка Йорданова Николова

1040

131900173

член

Ивелина Георгиева Георгиева

1041

131900173

член

Неделчо Рангелов Гарджаров

1042

131900173

член

Георги Ангелов Юруков

1043

131900173

член

Мария Кръстева Русенова

1044

131900173

Член

Калин Лазаров Комсалов

1045

131900174

Председател

Симеон Георгиев Комсалов

1046

131900174

зам.председател

Зоя Георгиева Давидова

1047

131900174

Секретар

Лиляна Атанасова Георгиева

1048

131900174

Член

Диманка Николова Божилова

1049

131900174

член

Красимир Валентинов Захов

1050

131900174

Член

Малинка Борисова Комсалова

1051

131900174

член

Александрина Емилова Панова

1052

131900174

член

Илия Георгиев Пашов

1053

131900174

Член

Петя Кръстева Исова

1054

131900175

Председател

Валентина Тодорова Караминова

1055

131900175

Зам.председател

Диана Трендафилова Витекова 

1056

131900175

секретар

Таня Иванова Караминова

1057

131900175

Член

Тинка Ангелова Калапотлиева

1058

131900175

член

Теодора Неделкова Неделева

1059

131900175

член

Цветанка Михайлова Димитрова

1060

131900175

член

Силвия Запринова Караминова

1061

131900175

член

Йорданка Ненова Канджарова

1062

131900175

Член

Николина Васкова Комсалова

1063

131900176

председател

Стоянка Иванова Минчева

1064

131900176

Зам.председател

Севделина Димитрова Войнова

1065

131900176

Секретар

Дарина Атанасова Мирчева

1066

131900176

член

Илко Павлов Димитров

1067

131900176

Член

Васил Георгиев Гавраилов

1068

131900176

член

Иван Тодоров Бозаков

1069

131900176

член

Венета Трендафилова Йонова-Дьовлетлиева

1070

131900177

Председател

Галина Николаева Малинова

1071

131900177

Зам.председател

Димитрийка Стоянова Вълчева

1072

131900177

Секретар

Найден Димитров Ангелов

1073

131900177

член

София Владимирова Ангелова

1074

131900177

член

Янка Георгиева Щерева

1075

131900177

член

Васил Петров Ветренски

1076

131900177

член

Димитрийка Ангелова Николова

1077

131900177

Член

Мария Стоянова Пильова

1078

131900177

Член

Мариана  Ангелова Пеева

1079

131900178

Председател

Десислава Петрова Ангелова

1080

131900178

зам.председател

Любомир Николаев Зънгаров

1081

131900178

Секретар

Димитър Георгиев Фиданов

1082

131900178

член

Лозан Христов Калоферов

1083

131900178

Член

Ангелина Кирова Димитрова

1084

131900178

член

Георги Запринов Миков

1085

131900178

член

Николинка Антонова Теодосиева

1086

131900178

Член

Юлия Игнатова Врескова

1087

131900178

Член

Еленка Ангелова Маринова

1088

131900179

Председател

Гизда Рангелова Василева

1089

131900179

Зам.председател

Силвия Чочева Адева

1090

131900179

Секретар

Петко Любомиров Димитров

1091

131900179

Член

Генка Петрова Трифонова

1092

131900179

член

Димитър Трифонов Божилов

1093

131900179

член

Станислав Димчев Гагов

1094

131900179

член

Гергана Александрова Велева

1095

131900179

член

Дейвид Стоянов Кузманов

1096

131900179

Член

Заприн Атанасов Ангелиев

1097

131900180

Председател

Ивелина Трендафилова Трифонова

1098

131900180

Зам.председател

Благовеса Владимирова Коцева

1099

131900180

секретар

Снежанка Стоянова Гунчева

1100

131900180

Член

Райна Димитрова Грозданова

1101

131900180

член

Десислава Тошкова  Димитрова

1102

131900180

Член

Никол Николаева Иванчева

1103

131900180

член

Кристиян Лъчезарев Добрев

1104

131900180

член

Стоянка Петрова Трифонова

1105

131900180

Член

Лили Николаева Младенова

1106

131900181

Председател

Румяна Петрова Пеева

1107

131900181

Зам.председател

Катерина Иванова Пеева

1108

131900181

Секретар

Анна Теодорова Георгиева

1109

131900181

член

Нина Анатолиевна Тодорова

1110

131900181

член

Румяна Асенова Мичева

1111

131900181

член

Гинка Иванова Джиджева

1112

131900181

член

Ели Димитрова Симидарова

1113

131900182

председател

Галя Василева Халачева

1114

131900182

Зам.председател

Райна Костадинова Пеева

1115

131900182

Секретар

Теодор Стефанов Нешков

1116

131900182

член

Славка Тодорова Христева

1117

131900182

член

Живка Петрова Пенчева

1118

131900182

член

Васка Димитрова Адамова

1119

131900182

Член

Даниел Атанасов Ангелов

1120

131900183

Председател

Димитрийка Благова Цокинова

1121

131900183

Зам.председател

Радка Трендафилова Биволарова

1122

131900183

секретар

Петко Илиев Дойчев

1123

131900183

Член

Тинка Иванова Дафинова

1124

131900183

член

Сергей Венелинов Юруков

1125

131900183

Член

Веселка Благоева Цокинова

1126

131900183

член

Йордан Георгиев Атанасов

1127

131900184

Председател

Йорданка Петрова Андреева

1128

131900184

Зам.председател

Иван Елинов Рашков

1129

131900184

Секретар

Камен Ангелов Панков

1130

131900184

член

Нина Тенева Бегова

1131

131900184

член

Янко Георгиев Киев

1132

131900184

член

Радослав Стоянов Стойковски

1133

131900184

Член

Стефан Стефанов Димитров

1134

131900185

Председател

Йорданка Василева Чамова

1135

131900185

Зам.председател

Динко Валентинов Георгиев

1136

131900185

секретар

Елена Ангелова Гергова

1137

131900185

Член

Мариета Василева Николова

1138

131900185

Член

Асен Мирчев Захариев

1139

131900185

Член

Десислава Георгиева Василева

1140

131900185

Член

Радка Стоянова Стефанова

1141

131900185

Член

Цветанка Иванова Ангелова

1142

131900185

Член

Екатерина Иванова Джомпалова

1143

131900186

Председател

Атанаска Георгиева Стойкова

1144

131900186

зам.председател

Зоя Николаева Стоянова

1145

131900186

Секретар

Николина Димитрова Нешева

1146

131900186

член

Кристина Спасова Илиева

1147

131900186

Член

Асен Йорданов Тодоров

1148

131900186

Член

Мария Янкова Веселинова

1149

131900186

член

Милена Видова Бозакова

1150

131900186

член

Елена Красимирова Кръстанова

1151

131900186

Член

Николина Ангелова Енчева

1152

131900187

Председател

Василка Крумова Костова

1153

131900187

Зам.председател

Иванка Кирова Дуралийска

1154

131900187

Секретар

Данаил Трифонов Манов

1155

131900187

Член

Цонка Николаева Ганчева

1156

131900187

Член

Атанас Стоянов Гаралов

1157

131900187

Член

Мария Георгиева Ваклинова

1158

131900187

член

Луиза Димитрова Благова

1159

131900187

член

Стоил Благов Димов

1160

131900187

Член

Маргарита Николова Лазарова

1161

131900188

Председател

Теодора Стоянова Маджарова

1162

131900188

зам.председател

Стоянка Иванова Йорданова

1163

131900188

секретар

Вера Георгиева Цинцарова

1164

131900188

Член

Георги Ангелов Груйчев

1165

131900188

Член

Гергана Василева Арнаудова

1166

131900188

член

Димитър Стоичков Кавлаков

1167

131900188

член

Стоил Василев Маджаров

1168

131900189

Председател

Пенка Александрова Стойчева

1169

131900189

зам.председател

Христо Стоянов Калеев

1170

131900189

Секретар

Илия Георгиев Шопов

1171

131900189

Член

Румяна Петрова Зяпкова

1172

131900189

Член

Йорданка Георгиева Георгиева

1173

131900189

член

Николай Атанасов Тонков

1174

131900189

член

Кристиян Атанасов Атанасов

1175

131900189

член

Павлина Стоянова Велчева

1176

131900189

Член

Трайко Станков Димитров

1177

131900190

Председател

Иванка Атанасова Пашова

1178

131900190

Зам.председател

Васил Бойков Такев

1179

131900190

Секретар

Гергана Димитрова Пешлова

1180

131900190

Член

Ася Николаева Лазарова

1181

131900190

член

Благовест Лъчезаров Войводов

1182

131900190

Член

Мария Иванова Атанасова

1183

131900190

член

Веско Христосков Цанков

1184

131900190

член

Маргарита Димитрова Шопова

1185

131900190

Член

Гергана Панчева Стаменова

1186

131900191

Председател

Светла Петрова Семова

1187

131900191

Зам.председател

Запринка Светославова Папазова

1188

131900191

секретар

Зоя Лазарова Бозева

1189

131900191

Член

Лазар Лилев Бозев

1190

131900191

Член

Валери Велчев Рибаров

1191

131900191

член

Владимир Найденов Хаджийски

1192

131900191

член

Георги Стефанов Бозев

1193

131900191

член

Димитър Борисов Дивеков

1194

131900191

член

Величка Темелкова Георгиева

1195

131900192

Председател

Димитрийка Цвяткова Дончева

1196

131900192

Зам.председател

Иван Йорданов Маврудов

1197

131900192

Секретар

Стоилка Трендафилова Туйкова

1198

131900192

Член

Зоя Иванова Бозева

1199

131900192

член

Траян Георгиев Траянов

1200

131900192

член

Добрияна Неделчева Бозева

1201

131900192

член

Борис Димитров Дивеков

1202

131900192

член

Атанас Стоянов Димов

1203

131900192

Член

Теодора Димитрова Георгиева

1204

131900193

председател

Дечо Илиев Площаков

1205

131900193

Зам.председател

Жулиета Симеонова Нашева

1206

131900193

Секретар

Димитрийка Георгиева Шопова

1207

131900193

член

Цветелина Илиева Алваджиева

1208

131900193

Член

Теодора Иванова Дачева

1209

131900193

Член

Тодорка Иванова Семова

1210

131900193

Член

Иван Костадинов Карабончев

1211

131900193

член

Стоянка Велкова Панова

1212

131900193

Член

Петранка Динкова Гулева

1213

131900194

Председател

Иванка Николова Парова

1214

131900194

Зам.председател

Кристиян Димитров Петров

1215

131900194

Секретар

Ненка Стоименова Атанасова

1216

131900194

член

Иванка Иванова Хършева

1217

131900194

член

Алексей Георгиев Николов

1218

131900194

член

Стоян Иванов Кестенов

1219

131900194

член

Димитър Станев Димитров

1220

131900195

Председател

Евгения Цвяткова Тодоринова

1221

131900195

Зам.председател

Мария Йорданова Георгиева

1222

131900195

секретар

Даниела Димитрова Минчева

1223

131900195

член

Владимир Гаврилов Тодоров

1224

131900195

член

Атанас Георгиев Николов

1225

131900195

член

Димитър Николаев Петков

1226

131900195

член

Кирил Георгиев Вълков

1227

131900196

Председател

Надка Асенова Ланкова

1228

131900196

Зам.председател

Марин Георгиев Радков

1229

131900196

Секретар

Елеонора Стоянова Джумайска

1230

131900196

Член

Георги Ганчев Тричков

1231

131900196

член

Петя Иванова Ганина

1232

131900196

член

Мария Наскова Костадинова

1233

131900196

член

Петя Борисова Тонева-Хавтева

1234

131900197

Председател

Любомир Георгиев Маринов

1235

131900197

Зам.председател

Наташа Томова Петрова

1236

131900197

Секретар

Янка Димитрова Рибарова  

1237

131900197

Член

Красимир Димитров Димитров

1238

131900197

член

Иван Жоров Панчев

1239

131900197

Член

Диана Николова Сърнова

1240

131900197

член

Магнита Илиева Гигова

1241

131900197

член

Иван Борисов Дивеков

1242

131900197

член

Валентина  Атанасова Тунчева

1243

131900198

Председател

Петър Запринов Симонов

1244

131900198

Зам.председател

Василка Йорданова Милошева

1245

131900198

Секретар

Боряна Ангелова Танкова

1246

131900198

член

Тодор Димитров Танков

1247

131900198

член

Румяна Иванова Левичарова

1248

131900198

член

Цветелин Славчев Мурджев

1249

131900198

член

Валери Костадинов Апостолов

1250

131900200

Председател

Любомир Стефанов Миларов

1251

131900200

Зам.председател

Димитрийка Йорданова Рангелова

1252

131900200

секретар

Нонка Тодорова Спасова

1253

131900200

член

Радка Стоянова Шикерова

1254

131900200

член

Митко Митков Бончев

1255

131900200

член

Тодор Николаев Бончев

1256

131900200

член

Цветелина Огнянова Андонова

1257

131900200

член

Виолета Николова Генова

1258

131900200

Член

Стоянка Ангелова Александрова

1259

131900201

Председател

Мария Стоянова Вукадинова

1260

131900201

Зам.председател

Лилия Стойкова Благова

1261

131900201

секретар

Стоян Тодоров Стоянов

1262

131900201

Член

Василка Иванова Дулчева

1263

131900201

член

Антим Матеев Налбантов

1264

131900201

Член

Марина Матева Николова

1265

131900201

член

Данимира Иванова Маркова

1266

131900201

Член

Марек Спасов Биволаров

1267

131900201

Член

Иванка Тодорова Вукева

1268

131900202

Председател

Пенка Иванова Курекова

1269

131900202

Зам.председател

Мария Събева Кичукова

1270

131900202

Секретар

Весела Атанасова Йорданова

1271

131900202

член

Кристалина Георгиева Дойчинова

1272

131900202

член

Тунка Иванова Кавлакова

1273

131900202

член

Василка Димитрова Попова

1274

131900202

Член

Спас Стоянов Маджаров

1275

131900203

Председател

Божидар Николаев Младенов

1276

131900203

Зам.председател

Любчо Асенов Панчев

1277

131900203

Секретар

Румен Иванов Нейков

1278

131900203

Член

Трифон Димитров Трифонов

1279

131900203

член

Дияна Младенова Кушева

1280

131900203

член

Пенка Василева Попчева

1281

131900203

член

Светла Димитрова Дардаганова

1282

131900203

член

Стела Василева Велева

1283

131900203

Член

Ангел Атанасов Ангелиев

1284

131900204

Председател

Димитрийка Христова Кацарова

1285

131900204

Зам.председател

Аристакес Хайрабед Хайрабедян

1286

131900204

Секретар

Йорданка Стефанова Коцева

1287

131900204

Член

Мария Александрова Павлова

1288

131900204

член

Невена Георгиева Георгиева

1289

131900204

Член

Митка Атанасова Качакова

1290

131900204

член

Ани Николова Мишева

1291

131900204

член

Атанас Николов Атанасов

1292

131900204

Член

Пенка Николаева Лазарова

1293

131900205

Председател

Николина Темелкова Гълъбова

1294

131900205

Зам.председател

Асен Димитров Чавдаров

1295

131900205

секретар

Димитрийка Николаева  Горанова

1296

131900205

Член

Лиляна Петрова Шутарова

1297

131900205

член

Петър Василев Комсийски

1298

131900205

Член

Кирил Митков Кръстев

1299

131900205

член

Китка Николова Парова

1300

131900205

член

Цветана Илиева Дивитлиева

1301

131900205

Член

Стоян Стефанов Величков

 

 1. 2. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

Име

1

Фанка Стойкова Минова

2

Анета Илиева Кочева

3

Атанаска Стефанова Иванова

4

Олга Алексеевна Даскалова

5

Евелина Милкова Христоскова

6

Гергана Христова Михайлова

7

Цветана Лукова Михайлова

8

Радка Иванова Радева

9

Татяна Георгиева Манева

10

Анастасия Стефанова Георгиева

11

Лиляна Илиева Велкова

12

Ангелина Панкова Гунчева

13

Йорданка Иванова Петракова

14

Пламена Благоева Андреева

15

Димитрийка Иванова Делова

16

Таня Спасова Тошкина

17

Рангел Гаврилов Рангелов

18

Мария Малинова  Дзънгова

19

Весела Стоянова Такева

20

Лиляна Василева Димитрова

21

Спаска Василева Кочева

22

Надка Василева Кочева

23

Нонка Маринова Кавръкова

24

Десислава Красимирова Славова

25

Марин Петров Узунов

26

Искра Петрова Минчева

27

Митко Пеков Христов

28

Велизар Костадинов Тъпчаров

29

Иван Трендафилов Трендафилов

30

Димка Кръстева Коцева

31

Милина Любенова Йорданова

32

Йорданка Георгиева Кьосева

33

Иван Стоянов Кузманов

34

Петя Йорданова Николова

35

Ева Сашова Гълъбова

36

Маргарита Стоянова Велева

37

Запряна Иванова Ганчева

38

Славчо Ангелов Мърдев

39

Димитрийка Трендафилова Шопова

40

Стоян Василев Дзънгов

41

Иван Стоичков Вълчев

42

Стефка Генчова Богданова

43

Сашка Ангелова Христова

44

Георги Коцев Шахънов

45

Жанет Иванова Пиндева

46

Николай Василев Лазаров

47

Боне Ангелинов Смиленов

48

Ваня Иваноава Смиленова

49

Ива Тодорова Боева

50

Иванка Йорданова Стоилова

51

Даниела Лазарова Атанасова

52

Калин Слави Генов

53

Албена Иванова Димитрова

54

Петя Иванова Ганина

55

Захарина Димитрова Йосифова

56

Елка Илиева Тодорова

57

Стойка Иванова Янъкова

58

Мария Георгиева Станкова

59

Иванка Стефанова Янева

60

Елена Иванова Станкова

61

Стоянка Димитрова Дишкова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения