Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Пазарджик, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Брацигово, регистрирано с вх. № 81/01.03.2023 г., по реда на чл. 91, ал. 7 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ИК документи, при непостигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Брацигово.

            Видно от приложените по преписката документи и протокола за така проведените консултации е постигнато съгласие между присъстващите представители на партии и коалиции за всички секции в община Брацигово, но протоколът от консултациите не е подписан от представителя на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - Костадин Цанков. По споразумение между участвалите в консултациите представители на парламентарно представените партии и коалиции, за местата от квота на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  е предоставена възможност на политическата сила да представи поименно предложение. Постигнато е споразумение едно от ръководните места на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в с. Жребичко – секретар, да бъде дадено на ПП „Възраждане“.

            РИК Пазарджик, при съобразяване на т.9, изр. II от Решение № 1683 – НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, както и утвърдената практика на ЦИК в Решение № 1105 – МИ от 15.02.2022 г. на ЦИК в аналогична хипотеза, приема, че в настоящия случай е налице непостигане на съгласие, поради което Районната избирателна комисия следва да назначи секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите, като съобрази и изразеното в протокола.

            РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, във връзка с направените предложения за съставите на СИК в община Брацигово от участващите в консултациите партии и коалиции, РИК Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава членове на СИК на територията на Община Брацигово, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

1

130600001

Председател

Теодора Георгиева Борисова

2

130600001

Зам.председател

Мария Тодорова Узунова

3

130600001

Секретар

Ивайло Ангелов Мирчев

4

130600001

Член

Нуртен Сейфи Ашикова

5

130600001

Член

Надя Тодорова Чобанова

6

130600001

Член

Стойка Стоянова Гемиева

7

130600001

Член

Васил Йорданов Тошков

8

130600001

Член

Денка Йорданова Велкова

9

130600001

Член

Серкиз Бохос Копаранян

10

130600002

Председател

Атанаска Тодорова Сендрева

11

130600002

Зам.председател

Галина Петрова Пенева

12

130600002

Секретар

Цветанка Данаилова Филева

13

130600002

Член

Мария Иванова Ташева

14

130600002

Член

Петър Нейчев Казаков

15

130600002

Член

Таня Йорданова Троянова

16

130600002

Член

Денка Миленкова Янева

17

130600002

Член

Любен Борисов Гюров

18

130600002

Член

Валентина Иванова Трифонова

19

130600003

Председател

Донка Петрова Мицова

20

130600003

Зам.председател

Атанас Костадинов Шишков

21

130600003

Секретар

Кенан Хюсеин Дурмуш

22

130600003

Член

Мария Илиева Тошкова

23

130600003

Член

Стоянка Иванова Власева

24

130600003

Член

Ана Тодорова Тодориева

25

130600003

Член

Севделина Андреева Димитрова

26

130600004

Председател

Евелина Петрова Демирова

27

130600004

Зам.председател

Мария Тодорова Георгиева

28

130600004

Секретар

София Гаврилова Лазарова

29

130600004

Член

Таня Атанасова Костадинова

30

130600004

Член

Дафинка Добрева Костадинова

31

130600004

Член

Бистра Миркова Стоицева

32

130600004

Член

Красимира Йорданова Миярева

33

130600004

Член

Димитрина Стоянова Чанакчиварова

34

130600004

Член

Гинка Петкова Кузева

35

130600005

Председател

Костадин Атанасов Шишков

36

130600005

Зам.председател

Оксана Генадиевна Аврамова

37

130600005

Секретар

Любляна Милчева Паунова

38

130600005

Член

Елена Викторио Младенова

39

130600005

Член

Елена Илиева Гемиева

40

130600005

Член

Бисерка Василева Деянова

41

130600005

Член

Салиха Мустафа Сарова

42

130600005

Член

Боряна Георгиева Василева

43

130600005

Член

Стефания Стефанова Нушева

44

130600006

Председател

Ангелина Василева Калинова

45

130600006

Зам.председател

Нергис Ергинова Моллова

46

130600006

Секретар

Жулиета Николова Денчева

47

130600006

Член

Ангелина Асенова Кузева

48

130600006

Член

Ани Петрова Филева

49

130600006

Член

Величка Тодорова Вътева

50

130600006

Член

Кирил Стефанов Пилев

51

130600007

Председател

Ива Василева Цикалова

52

130600007

Зам.председател

Мария Александрова Сербезова

53

130600007

Секретар

Христина Георгиева Дечева

54

130600007

Член

Теодор Стоилов Тодоров

55

130600007

Член

Елена Стоилова Кисова

56

130600007

Член

Юлия Благовестова Денчева

57

130600007

Член

Иванка Веселинова Велева

58

130600008

Председател

Цонка Стефанова Паликарова

59

130600008

Зам.председател

Тодор Ангелов Керенчев

60

130600008

Секретар

Мариана Стоичкова Шкортова

61

130600008

Член

Дафинка Костадинова Костадинова

62

130600008

Член

Васка Крумова Спасова

63

130600008

Член

Стоян Иванов Мирчев

64

130600008

Член

Мария Кънчева Велчева

65

130600009

Председател

Радка Георгиева Дечева

66

130600009

Зам.председател

Анелия Николаева Стоянова

67

130600009

Секретар

Людмил Енев Стоичков

68

130600009

Член

Аделина Василева Вълканова

69

130600009

Член

Николина Руменова Илиева-Смиленова

70

130600009

Член

Величка Георгиева Михайлова

71

130600009

Член

Данаил Иванов Ангелиев

72

130600009

Член

Димитър Пламенов Митков

73

130600009

Член

Евелин Тенев Петков

74

130600010

Председател

Рангел Тодоров Тасков

75

130600010

Зам.председател

Невена Василева Илиева

76

130600010

Секретар

Валентина Невенова Бояджиева

77

130600010

Член

Мария Петрова Петрова

78

130600010

Член

Десислава Иванова Еленкова

79

130600010

Член

Христина Петрова Казакова

80

130600010

Член

Николай Петров Стоянов

81

130600010

Член

Гергана Петрова Кайнарова

82

130600010

Член

Марио Димитъриев Масларов

83

130600011

Председател

Жулиета Георгиева Сербезова

84

130600011

Зам.председател

Ангелина Христова Неделчева

85

130600011

Секретар

Райна Стоилова Терзиева

86

130600011

Член

Грозденка Атанасова Великова

87

130600011

Член

Георги Иванов Пагурев

88

130600011

Член

Йорданка Георгиева Илиева

89

130600011

Член

Иванка Георгиева Георгиева

90

130600012

Председател

Александър Данаилов Данаилов

91

130600012

Зам.председател

Емил Антонов Ангелов

92

130600012

Секретар

Атанас Атанасов Тошев

93

130600012

Член

Георги Георгиев Гемишев

94

130600012

Член

Славка Илиева Николова

95

130600012

Член

Васил Петров Симитчиев

96

130600012

Член

Розалина Иванова Георгиева

97

130600012

Член

Тайбе Алиева Гавазова

98

130600012

Член

Ангел Стоянов Кузев

99

130600013

Председател

Димитър Ангелов Киров

100

130600013

Зам.председател

Реджеп Юсеинов Гавазов

101

130600013

Секретар

Христина Димитрова Зяпкова

102

130600013

Член

Емилия Николаева Димова

103

130600013

Член

Георги Стоянов Стоилов

104

130600013

Член

Ангел Димитров Вълков

105

130600013

Член

Борис Петков Тодовичин

106

130600013

Член

Диана Валентинова Хаджиева

107

130600013

Член

Абедин Ахмедов Гавазов

108

130600014

Председател

Елена Ангелова Лабова

109

130600014

Зам.председател

Мима Василева Гьошева

110

130600014

Секретар

Васко Живков Томов

111

130600014

Член

Василка Стоянова Иванова

112

130600014

Член

Елеонора Георгис Керамарис

113

130600014

Член

Дафинка Георгиева Гигова

114

130600014

Член

Гинка Николова Ангелова

115

130600015

Председател

Търпена Ангелова Лабова

116

130600015

Зам.председател

Станислава Петрова Гьошева

117

130600015

Секретар

Никола Лазаров Лазаров

118

130600015

Член

Мими Ангелова Пеева

119

130600015

Член

Мария Стоянова Паева

120

130600015

Член

Надежда Иванова Томова

121

130600015

Член

Любослав Николаев Псалтов

122

130600016

Председател

Таня Василева Христодорова

123

130600016

Зам.председател

Елисавета Василева Чепенкова

124

130600016

Секретар

Теменужка Антонова Кузева

125

130600016

Член

Николай Георгиев Бояджиев

126

130600016

Член

Лилия Димитрова Ганева

127

130600016

Член

Мария Костадинова Манолчева

128

130600016

Член

Георги Николаев Мишев

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

Име

1

Красимира Стефанова Мишева

2

Калинка Груева Зънгарова

3

Стефана Борисова Тошкова

4

Антоанета Иванова Ценова

5

Марениела Йорданова Зънгарова

6

Елена Маринова Попова

7

Лиляна Ангелова Банкова

8

Цветанка Петрова Сендрева

9

Димитрия Борисова Ламбрева

10

Любка Ангелова Сербезова

11

Симеонка Ангелова Андонова

12

Димитрийка Георгиева Гемишева

13

Екатерина Борисова Атанасова

14

Иван Спиров Райков

15

Стоянка Василева Райкова

16

Елена Викторио Младенова

17

Елена Атанасова Кацарова

18

Йорданка Георгиева Тодорова

19

Пенка Георгиева Тодорова

20

Борянка Георгиева Траянова

21

Мария Иванова Мишева

22

Дафинка Крумова Василева

23

Мария Благоева Хаджиева

24

Марийка Николова Млечкова

25

Огнян Рангелов Пейков

26

Катерина Илиева Димитрова

27

Десислава Йосипова Трънгаловска

28

Юлия Иванова Петрова

29

Елена Костадинова Георгиева

30

Ангел Христев Ангелов

31

Петър Костадинов Гьошев

32

Мария Николова Сакалова

33

Габриела Томова Дамянова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения