Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 76-НС
Пазарджик, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Пещера, регистрирано с вх. № 95/02.03.2023 г., по реда на чл. 91, ал. 7 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ИК документи, при непостигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Пещера.

Видно от приложените по преписката документи и протокола за така проведените консултации е постигнато съгласие за всички секции в община Пещера с изключение на СИК № 132100008. Направени са две предложения за председател на СИК № 132100008 – от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“. По отношение на СИК № 132100023 не е направено предложение за зам. председател от нито една от участвалите в консултациите партии и коалиции.

            В случаите, когато не е постигнато съгласие районната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите.

            РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, във връзка с направените предложения за съставите на СИК в община Пещера от участващите в консултациите партии и коалиции,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава членове на СИК на територията на Община Пещера, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

1

132100001

Председател

Екатерина Милкова Титова

2

132100001

Зам.председател

Инна Младенова Благова

3

132100001

Секретар

Екатерина Димитрова Балабанова

4

132100001

Член

Милена Николаева Недкова

5

132100001

Член

Димитър Иванов Такев

6

132100001

Член

Георги Димитров Пасков

7

132100001

Член

Валерия Андреева Пройчева

8

132100001

Член

Ангел Димитров Лазаров

9

132100001

Член

Добринка Стоянова Илиева

10

132100002

Председател

Росица Костадинова Кисьова

11

132100002

Зам.председател

Софка Николова Фиркова

12

132100002

Секретар

Ирена Валентинова Василева

13

132100002

Член

Надка Йорданова Козарева

14

132100002

Член

Фанка Тодорова Гаджева

15

132100002

Член

Атанас Неделчев Рядков

16

132100002

Член

Елина Любенова Иванова

17

132100002

Член

Димитър Ангелов Лазаров

18

132100002

Член

Галина Николова Смилянова

19

132100003

Председател

Соня Методиева Аврамова - Миразчиева

20

132100003

Зам.председател

Мария Стефанова Маргарова

21

132100003

Секретар

Хъкмет Наим Идриз

22

132100003

Член

Стела Петрова Батаклиева

23

132100003

Член

Никола Иванов Стоилов

24

132100003

Член

Ангел Томов Иванов

25

132100003

Член

Дафинка Ангелова Щерева

26

132100004

Председател

Иван Костадинов Костадинов

27

132100004

Зам.председател

Благовеста Петрова Костадинова

28

132100004

Секретар

Елена Костадинова Фолева

29

132100004

Член

Величка Благова Учкунова

30

132100004

Член

Костадин Йорданов Кушлев

31

132100004

Член

Мехмед Шукриев Юсеинов

32

132100004

Член

Севинч Юсеин Пехливанова

33

132100004

Член

Северина Борисова Доспатлиева

34

132100004

Член

Кристияна Лъчезарова Коцева

35

132100005

Председател

Методи Асенов Аврамов

36

132100005

Зам.председател

Гинка Тодорова Милчева

37

132100005

Секретар

Верка Георгиева Узунова

38

132100005

Член

Йорданка Кръстева Батаклиева

39

132100005

Член

Камелия Димитрова Петрова

40

132100005

Член

Гюлджан Мюмюнова Жребичкалиева

41

132100005

Член

Ангел Кръстев Начков

42

132100005

Член

Сийка Тодорова Баева

43

132100005

Член

Елена Дамянова Копрившка

44

132100006

Председател

Гюлюмсер Мехмедова Идриз

45

132100006

Зам.председател

Димитър Тодоров Фирков

46

132100006

Секретар

Райна Костадинова Кушлева

47

132100006

Член

Маргарита Борисова Фолева

48

132100006

Член

Петя Димитрова Миразчиева

49

132100006

Член

Мария Сотирова Малинова

50

132100006

Член

Надя Георгиева Костадинова

51

132100006

Член

Мария Ламбрева Щерева

52

132100006

Член

Иванка Банова Танева

53

132100007

Председател

Софка Ценкова Бояджиева

54

132100007

Зам.председател

Антоанета Кирилова Сотирова

55

132100007

Секретар

Кристина Георгиева Диманина

56

132100007

Член

Бахар Ремзиева Пехливан

57

132100007

Член

Камелия Георгиева Комитова

58

132100007

Член

Бояна Василева Бандева

59

132100007

Член

Славка Стефанова Чанакчалиева

60

132100007

Член

Христо Александров Хълчев

61

132100007

Член

Любомир Георгиев Пасков

62

132100008

Председател

Фейзи Ахмед Алиш

63

132100008

Зам.председател

Емин Руфат Мустафа

64

132100008

Секретар

Цвета Георгиева Башкехайова

65

132100008

Член

Таня Тодорова Андреева

66

132100008

Член

Шермин Ремзиева Радева

67

132100008

Член

Назире Исмаилова Алишева

68

132100008

Член

Анета Стоянова Димитрова

69

132100008

Член

Айрие Нуреттин Пехливан

70

132100008

Член

Павлина Цветанова Иванова

71

132100009

Председател

Екатерина Йорданова Джалова

72

132100009

Зам.председател

Елена Георгиева Дузова

73

132100009

Секретар

Ремзие Юсеинова Джан

74

132100009

Член

Надежда Димитрова Батаклиева

75

132100009

Член

Надежда Тодорова Македонска

76

132100009

Член

Сейда Мюмюннеджатинова Ахмедова

77

132100009

Член

Невенка Георгиева Маргинова

78

132100009

Член

Василка Димитрова Арабаджиева

79

132100009

Член

Николай Владимиров Пройчев

80

132100010

Председател

Архангел Димитров Павлов

81

132100010

Зам.председател

Антоанета Иванова Паунова

82

132100010

Секретар

Ангелина Янкова Щерева

83

132100010

Член

Невена Зафирова Хамамджиева

84

132100010

Член

Елена Асенова Маринкова

85

132100010

Член

Надежда Стоянова Атанасова

86

132100010

Член

Жанета Щерева Начева

87

132100010

Член

Цонка Димитрова Славова - Цонева

88

132100010

Член

Ангелина Костова Кръстанова

89

132100011

Председател

Надка Кръстева Щерева

90

132100011

Зам.председател

Мария Венелинова Христева

91

132100011

Секретар

Стефка Петрова Якофова

92

132100011

Член

Антоанета Ангелова Манчева

93

132100011

Член

Светла Александрова Паунова

94

132100011

Член

Нергиз Елмазиева Асанова

95

132100011

Член

Ваня Тодорова Велева

96

132100011

Член

Алие Шерифова Кехайова

97

132100011

Член

Маргарита Василева Танева

98

132100012

Председател

Мария Владимирова Коева

99

132100012

Зам.председател

Гюлюмсер Байрамалиева Чаушева

100

132100012

Секретар

Мария Петрова Цветанова

101

132100012

Член

Веселин Василев Ройдов

102

132100012

Член

Красимира Ангелова Динкова

103

132100012

Член

Снежана Георгиева Ганева

104

132100012

Член

Райна Петрова Гюзелева

105

132100012

Член

Руска Николова Маджарова

106

132100012

Член

Теменужка Стойчева Попова

107

132100013

Председател

Христина Николова Стайкова

108

132100013

Зам.председател

Евросина Христова Костадинова

109

132100013

Секретар

Дафинка Стефанова Тончева

110

132100013

Член

Ваня Димитрова Гривова - Костова

111

132100013

Член

Диман Иванов Николов

112

132100013

Член

Зейра Мустафа Чакър

113

132100013

Член

Елена Спасова Паскалева

114

132100014

Председател

Димитър Костадинов Костов

115

132100014

Зам.председател

Салиха Касим Дурмуш

116

132100014

Секретар

Боян Цветанов Ахчийски

117

132100014

Член

Ангел Емилов Лазаров

118

132100014

Член

Антон Крумов Киров

119

132100014

Член

Митко Иванов Иванов

120

132100014

Член

Цветелина Щерева Ибришимова

121

132100014

Член

Катя Запрянова Тилева

122

132100014

Член

Стефка Георгиева Василева

123

132100015

Председател

Елена Петрова Стоилова

124

132100015

Зам.председател

Мария Христова Атанасова

125

132100015

Секретар

Костадин Димитров Костов

126

132100015

Член

Росица Димитрова Георгиева

127

132100015

Член

Милена Василева Динкова

128

132100015

Член

Джаватен Махремова Ристемова

129

132100015

Член

Росен Атанасов Плачков

130

132100016

Председател

Нели Костадинова Каврошилова

131

132100016

Зам.председател

Мария Иванова Николова

132

132100016

Секретар

Мариана Димитрова Хамамджиева

133

132100016

Член

Николай Александров Кавръков

134

132100016

Член

Силвия Георгиева Христова - Гривова

135

132100016

Член

Исмаил Ахмедов Сираков

136

132100016

Член

Вера Георгиева Паскова

137

132100016

Член

Живка Николова Афенлиева

138

132100016

Член

Петя Димитрова Паликарова

139

132100017

Председател

Соня Веселинова Бурова

140

132100017

Зам.председател

Антония Аргирова Лазарова

141

132100017

Секретар

Росица Ангелова Ибишева

142

132100017

Член

Невена Василева Спасова

143

132100017

Член

Христина Николаева Нинова

144

132100017

Член

Гюлтен Фехимова Чаушева

145

132100017

Член

Виктория Георгиева Смилянова

146

132100017

Член

Снежана Петрова Бозова

147

132100017

Член

Галя Иванова Пенова

148

132100018

Председател

Мария Ангелова Цанкова

149

132100018

Зам.председател

Ева Борисова Исаева

150

132100018

Секретар

Вера Димитрова Василева

151

132100018

Член

Мария Колева Павлова

152

132100018

Член

Галина Ангелова Вълчинова

153

132100018

Член

Тюркян Мустафова Авджибашиева

154

132100018

Член

Еджем Емин Мустафа

155

132100018

Член

Надежда Спирова Батаклиева

156

132100018

Член

Стефка Савова Попова

157

132100019

Председател

Олга Славова Михайлова

158

132100019

Зам.председател

Катя Василева Атанасова

159

132100019

Секретар

Мария Щерева Паева

160

132100019

Член

Искра Янкова Костадинова

161

132100019

Член

Фатма Мустафова Келешева

162

132100019

Член

Станимира Георгиева Ахчийска

163

132100019

Член

Маруся Христова Димова

164

132100019

Член

Невенка Димитрова Личева

165

132100019

Член

Иван Костадинов Цанков

166

132100020

Председател

Златка Филипова Златанова

167

132100020

Зам.председател

Толина Начева Цанкова

168

132100020

Секретар

Николай Валериев Стоянов

169

132100020

Член

Йордан Ангелов Костадинов

170

132100020

Член

Мюмюн Хюсеин Дурмуш

171

132100020

Член

Фикрие Васвиева Мехмедова

172

132100020

Член

Петър Димитров Харизанов

173

132100020

Член

Цветана Спасова Йовчева

174

132100020

Член

Добринка Христова Смилянова

175

132100021

Председател

Бетина Борисова Коева

176

132100021

Зам.председател

Божанка Костадинова Георгиева

177

132100021

Секретар

Затие Ахмедова Садулова

178

132100021

Член

Веселина Костадинова Стоилова

179

132100021

Член

Павлинка Богданова Вангелова

180

132100021

Член

Мария Николова Елинова

181

132100021

Член

Йорданка Христова Трифонова

182

132100021

Член

Анче Димитрова Терзиева

183

132100021

Член

Селин Султанова Арнаудова

184

132100022

Председател

Екатерина Янкова Цоцева

185

132100022

Зам.председател

Петя Димитрова Манушева

186

132100022

Секретар

Василка Георгиева Димитрова

187

132100022

Член

Айдан Мехмедова Садулова

188

132100022

Член

Добринка Колева Петрова

189

132100022

Член

Анастасия Петрова Пенчева

190

132100022

Член

Ботьо Василев Стоименов

191

132100023

Председател

Стоянка Георгиева Делиева

192

132100023

Зам.председател

Иван Атанасов Стоилов

193

132100023

Секретар

Ангел Асенов Манолов

194

132100023

Член

Диана Никифорова Илиева

195

132100023

Член

Шахин Яшаров Смаилов

196

132100023

Член

Иванка Костадинова Климучкова

197

132100023

Член

Димитър Георгиев Дуров

198

132100023

Член

Фехим Асанов Чаушев

199

132100023

Член

Росица Борисова Деспотова

200

132100026

Председател

Мария Димитрова Кандева

201

132100026

Зам.председател

Петрунка Боянова Кандева

202

132100026

Секретар

Севил Ергин Шакир

203

132100026

Член

Анелия Стефанова Кинчева

204

132100026

Член

Шефкет Исмаилов Чаушев

205

132100026

Член

Мая Ясенова Пашомова

206

132100026

Член

Севдалина Василева Пройчева

207

132100026

Член

Елена Йорданова Трошанова

208

132100026

Член

Щерьо Илиев Бозов

209

132100027

Председател

Николай Димитров Караджов

210

132100027

Зам.председател

Деяна Димитрова Христоскова

211

132100027

Секретар

Благовеста Тодорова Янева

212

132100027

Член

Димитър Димитров Милиев

213

132100027

Член

Татяна Евгениева Костадинова

214

132100027

Член

Доротея Бориславова Попова

215

132100027

Член

Верка Тодорова Тянева

216

132100027

Член

Васка Любенова Трифонова

217

132100027

Член

Биляна Димитрова Ташева

218

132100028

Председател

Петя Георгиева Стамболис

219

132100028

Зам.председател

Мария Георгиева Попова

220

132100028

Секретар

Лилия Георгиева Гайдарова

221

132100028

Член

Ваня Владимирова Георгиева

222

132100028

Член

Йорданка Любенова Котарова

223

132100028

Член

Светла Антонова Келчева

224

132100028

Член

Антоанета Димитрова Котарова

225

132100028

Член

Елена Александрова Маджарова

226

132100028

Член

Нанси Добрева Тодорова

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

Име

1

Анна Тодорова Тянева

2

Таня Иванова Аргирова

3

Танчо Анчев Георгиев

4

Сафие Биролова Фандъкова

5

Неждет Фехимов Чаушев

6

Неврие Мехмед Садулова

7

Невин Исмаилова Саатчъ

8

Донка Гочева Радева

9

Даниела Ангелова Здравчева

10

Цветана Иванова Иванова

11

Цветанка Петрова Георгиева

12

Анатанс Сотиров Костадинов

13

Мариана Николова Костадинова

14

Анета Данаилова Джорова

15

Живка Димитрова Петрова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения