Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 78-НС
Пазарджик, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Панагюрище, регистрирано с вх. № 90/01.03.2023 г., по реда на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Панагюрище.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г.  на ЦИК, РИК Пазарджик

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава членове на СИК на територията на Община Панагюрище, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

1

132000001

Председател

Георги Димитров Рупов

2

132000001

Зам.председател

Цветана Тодорова Табанджова

3

132000001

Секретар

Виолета Светлозарова Савова

4

132000001

ЧЛЕН

Събко Евтимов Стрелешки

5

132000001

Член

Анна Ангелова Гойчилова

6

132000001

Член

Павлина Станчева Воденичарова

7

132000001

Член

Матей Николаев Джунов

8

132000001

Член

Мария Нешева Влаева

9

132000001

Член

Валери Лазаров Станков

10

132000002

Председател

Христо Стефанов Роглев

11

132000002

Зам.председател

София Николаева Пашова

12

132000002

Секретар

Мария Красимирова Узунова

13

132000002

Член

Мария Георгиева Дерменджиева

14

132000002

Член

Параскева Матеева Златанова

15

132000002

Член

Стоянка Атанасова Коруджиева

16

132000002

Член

Петър Добрев Шопов

17

132000002

Член

Борислав Савчов Стоичков

18

132000002

Член

Даниела Петьова Петкова

19

132000003

Председател

Мария Маринова Христева

20

132000003

Зам.председател

Пенка Асенова Димитрова

21

132000003

Секретар

Стефка Славева Цветанкова

22

132000003

Член

Пламен Владимиров Кузмов

23

132000003

Член

Гинка Ангелова Костуркова

24

132000003

Член

Танка Цвяткова Чардакова

25

132000003

Член

Наталия Иванова Дишкова

26

132000003

Член

Мария Димитрова Нонова

27

132000003

Член

Донка Тодорова Муховска

28

132000004

Председател

Костадинка Иванова Сурлекова

29

132000004

Зам.председател

Христина Валентинова Савова

30

132000004

Секретар

Нонка Георгиева Вранчева

31

132000004

Член

Нонка Христова Джевелекова

32

132000004

Член

Иван Петков Иванов

33

132000004

Член

Павлина Иванова Скачкова

34

132000004

Член

Габриела Методиева Асенова

35

132000004

Член

Анелия Христова Драгнева

36

132000004

Член

Мария Рангелова Нейкова

37

132000005

Председател

Недялка Стефанова Игнатова

38

132000005

Зам.председател

Павлина Василева Кърпарова

39

132000005

Секретар

Костадин Недялков Костадинов

40

132000005

Член

Кунка Цветанова Велчева

41

132000005

Член

Марин Иванов Хитрев

42

132000005

Член

Надежда Борисова Борисова

43

132000005

Член

Лушка Панчева Славчева

44

132000005

Член

Радка Панчева Карбанова

45

132000005

Член

Николай Луков Карайлев

46

132000006

Председател

Цеца Петрова Плачкова

47

132000006

Зам.председател

Добринка Ангелова Сиракова

48

132000006

Секретар

Ненка Панчова Савлекова

49

132000006

Член

Георги Петков Кръстев

50

132000006

Член

Рени Георгиева Чамова

51

132000006

Член

Дидка Стефанова Маслева-Шопова

52

132000006

Член

Запринка Запринова Дишкова

53

132000006

Член

Ангел Василев Сираков

54

132000006

Член

Магдалена Йорданова Наплатанова

55

132000007

Председател

Неделка Николова Шопова

56

132000007

Зам.председател

Анета Иванова Пелтекова - Хитова

57

132000007

Секретар

Вера Верьова Богоева-Попова

58

132000007

Член

Стоянка Георгиева Гарчева

59

132000007

Член

Костадинка Илиева Домузова

60

132000007

Член

Стойна Димитрова Помакова

61

132000007

Член

Ненка Михайлова Лалова

62

132000007

Член

Надя Ангелова Иванова

63

132000007

Член

Димитър Ангелов Гугов

64

132000008

Председател

Атанас Любомиров Хитов

65

132000008

Зам.председател

Добринка Георгиева Чобанова

66

132000008

Секретар

Мариана Андонова Шопова

67

132000008

Член

Анна Ванева Цветкова

68

132000008

Член

Цветелина Антонова Иванова

69

132000008

Член

Петранка Маринова Коруджиева

70

132000008

Член

Ралица Атанасова Лалова

71

132000008

Член

Мая Йорданова Ватахова

72

132000008

Член

Йорданка Петрова Цветанкова

73

132000009

Председател

Донка Койчева Сребрекова

74

132000009

Зам.председател

Тинка Панчова Бояджиева

75

132000009

Секретар

Николина Миркова Захариева

76

132000009

Член

Пенка Любенова Гарчева

77

132000009

Член

Магдалена Стефанова Чобанова

78

132000009

Член

Недялка Григорова Нейкова

79

132000009

Член

Цветелина Димитрова Търкаланова

80

132000009

Член

Деница Ангелова Панчовска

81

132000009

Член

Цветана Васкова Белишка

82

132000010

Председател

Петя Банчова Зяпкова

83

132000010

Зам.председател

Стоян Иванов Кузманов

84

132000010

Секретар

Неделка Димитрова Гоцева

85

132000010

Член

Стоян Иванов Шишков

86

132000010

Член

Делка Стойкова Мангова

87

132000010

Член

Сабина Стайкова Барзекова

88

132000010

Член

Нено Александров Найденов

89

132000010

Член

Мария Цветкова Цветанкова

90

132000010

Член

Лука Стефанов Бобеков

91

132000011

Председател

Лидия  Георгиева Георгиева

92

132000011

Зам.председател

Филка Маринова Янева

93

132000011

Секретар

Стоилка Иванова Панова

94

132000011

Член

Мария Маринова Христева

95

132000011

Член

Красимир Николов Янков

96

132000011

Член

Мина Петрова Немска

97

132000011

Член

Иван Неделев Шопов

98

132000011

Член

Елена Христова Велкова

99

132000011

Член

Цонка Георгиева Бабачева

100

132000012

Председател

Стоянка Георгиева Страхинова

101

132000012

Зам.председател

Събка Бочева Попниколова

102

132000012

Секретар

Пенка Димитрова Футекова

103

132000012

Член

Жана Николова Узунова-Шишкова

104

132000012

Член

Елена Илиева Шикерова

105

132000012

Член

Параскева Димитрова Ангелкова

106

132000012

Член

Атанаска Красимирова Добрева

107

132000012

Член

Катерина Савчова Стоичкова-Касабова

108

132000012

Член

Жана Димитрова Калоянова

109

132000013

Председател

Стоянка  Петрова Атмаджова

110

132000013

Зам.председател

Пенка Николова Наплатанова

111

132000013

Секретар

Костадин Иванов Свинаров

112

132000013

Член

Иван Петров Деризимов

113

132000013

Член

Калина Петкова Стоименова

114

132000013

Член

Ирина Пламенова Конова

115

132000013

Член

Иван Илиев Длъгнеков

116

132000013

Член

Мария Иванова Свинарова

117

132000013

Член

Радка Михайлова Христева

118

132000014

Председател

Росица Димитрова Делирадева

119

132000014

Зам.председател

Елена Кирилова Крайчева

120

132000014

Секретар

Емил Радков Лалов

121

132000014

Член

Мария Стойова Деризимова

122

132000014

Член

Йоана Георгиева Павлова

123

132000014

Член

Дора Тодорова Белишка

124

132000014

Член

Марийка Стойнова Чернирадева

125

132000014

Член

Недьо Панчов Панчовски

126

132000014

Член

Наталия Атанасовна Калайджиева

127

132000015

Председател

Силвия Николова Чопаринова

128

132000015

Зам.председател

Неделка Пенчева Ралчева

129

132000015

Секретар

Таска Георгиева Даулова

130

132000015

Член

Георги Петков Джевелеков

131

132000015

Член

Галина Николова Данкова

132

132000015

Член

Даниела Желева Желева

133

132000015

Член

Катя Иванова Савлекова

134

132000015

Член

Гинка Лукова Панчовска

135

132000015

Член

Стоянка Цвяткова Каракашева

136

132000016

Председател

Юлия Колева Николова

137

132000016

Зам.председател

Марин Димитров Барзеков

138

132000016

Секретар

Катя Николова Вакарелова

139

132000016

Член

Таня Цвяткова Ефтимова

140

132000016

Член

Спас Нешов Нейков

141

132000016

Член

Пенка Владимирова Ерова

142

132000016

Член

Куна Петкова Панчева

143

132000016

Член

Катя Христова Николова

144

132000016

Член

Панчо Савов Карбанов

145

132000017

Председател

Петя Минкова Гандурова

146

132000017

Зам.председател

Ани Василева Костуркова

147

132000017

Секретар

Георги Кръстев Тютюнджиев

148

132000017

Член

Радостин Петров Петров

149

132000017

Член

Радка Ненчова Бояджиева

150

132000017

Член

Галина Георгиева Левичарова

151

132000017

Член

Цветелина Кръстева Мангова

152

132000017

Член

Ненко Николов Ламбов

153

132000017

Член

Мария Ангелова Гочкова

154

132000018

Председател

Гергана Борисова Дончева

155

132000018

Зам.председател

Пенка Димитрова Игнатова

156

132000018

Секретар

Тодорка Иванова Ножделова

157

132000018

Член

Делка Стоянова Любенова

158

132000018

Член

Даниела Николаева Кочева

159

132000018

Член

Елеонора Георгиева Ралчева

160

132000018

Член

Тодор Красимиров Налбантов

161

132000018

Член

Анна Тодорова Милчева

162

132000018

Член

Русанка Николова Петришка

163

132000019

Председател

Атанас Кръстев Лалов

164

132000019

Зам.председател

Боряна Димитрова Машонова

165

132000019

Секретар

Стоян Иванов Спасов

166

132000019

Член

Таня Димитрова Ендарова

167

132000019

Член

Гергана Михайлова Рабухчиева

168

132000019

Член

Янка Маринова Дерменджиева

169

132000019

Член

Нора Иванова Павлова

170

132000019

Член

Михаил Атанасов Христев

171

132000019

Член

Илиан Йорданов Иванов

172

132000020

Председател

Борислав Валентинов Лазаров

173

132000020

Зам.председател

Недялко Красимиров Захариев

174

132000020

Секретар

Иван Стефанов Райков

175

132000020

Член

Ева Атанасова Иванова

176

132000020

Член

Ваня Миткова Ахмед

177

132000020

Член

Гергана Георгиева Николова

178

132000020

Член

Златка Божкова Кръстева

179

132000020

Член

Трендафил Георгиев Ричев

180

132000020

Член

Георги Атанасов Иванов

181

132000021

Председател

Стоянка Тодорова Маврова

182

132000021

Зам.председател

Стефан Кирилов Кирилов

183

132000021

Секретар

Лалчо Александров Дуков

184

132000021

Член

Митка Тодорова Узунова

185

132000021

Член

Цветан Димитров Иванов

186

132000021

Член

Недка Михаилова Кекова

187

132000021

Член

Цветанка Николова Маслева

188

132000021

Член

Стефан Младенов Киров

189

132000021

Член

Неда Стоянчова Ангелова

190

132000022

Председател

Соня Илиева Димитрова-Дуракова

191

132000022

Зам.председател

Ирина Иванова Муховска

192

132000022

Секретар

Иван Пенков Тушлеков

193

132000022

Член

Дечка Делчова Иванчева

194

132000022

Член

Цветана Йорданова Сапункова

195

132000022

Член

Стоянка Здравкова Брандийска

196

132000022

Член

Ненка Иванова Годжевъргова

197

132000022

Член

Петър Цветанов Цветанов

198

132000022

Член

Зойка Панчова Боекова

199

132000023

Председател

Даниела Василева Велчева

200

132000023

Зам.председател

Драгомир Андонов Иванов

201

132000023

Секретар

Цветана Бориславова Попова

202

132000023

Член

Даниела Василева Велчева

203

132000023

Член

Соня Сашева Чонкова

204

132000023

Член

Иван Димитров Стоянов

205

132000023

Член

Георги Бориславов Янков

206

132000024

Председател

Благовест Илиев Гоцев

207

132000024

Зам.председател

Стоян Николов Пандуров

208

132000024

Секретар

Димитър Кирилов Ферков

209

132000024

Член

Мария Петрова Златанова

210

132000024

Член

Стоянка Маринова Маринова

211

132000024

Член

Величка Йорданова Пандурова

212

132000024

Член

Иван Натов Дишков

213

132000024

Член

Иван Недельов Шиеков

214

132000024

Член

Теодор Георгиев Георгиев

215

132000025

Председател

Стоянка Тодорова Прасева

216

132000025

Зам.председател

Мария Петрова Златанова

217

132000025

Секретар

Ненка Андонова Загорска

218

132000025

Член

Георги Христов Бърдаров

219

132000025

Член

Мария Стойнова Вълнева

220

132000025

Член

Рита Василевна Галчева

221

132000025

Член

Мария Иванова Шопова

222

132000025

Член

Мария Иванова Загорска

223

132000025

Член

Петър Георгиев Карабойчев

224

132000026

Председател

Маргарита Георгиева Попгеоргиева

225

132000026

Зам.председател

Дела Иванова Чардакова

226

132000026

Секретар

Лушка Стоянова Терзийска

227

132000026

Член

Лушка Андонова Загорска

228

132000026

Член

Ирина Димитрова Галчева

229

132000026

Член

Петко Иванов Шангов

230

132000026

Член

Асен Красимиров Захариев

231

132000026

Член

Тодорка Иванова Златкова

232

132000026

Член

Захари Цонков Тодоров

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

Име

1

Петя Иванова Панова

2

Мария Петкова Ангелова

3

Мариян Атанасов Кържанов

4

Александър Бойков Бонев

5

Атанаска Радкова Лалова

6

Донка Симеонова Ненкова

7

Радка Иванова Пенчева

8

Захари Николов Захариев

9

Красимира Тодорова Найденова

10

Анна Илиева Ванева

11

Мария Илиева Цветанкова

12

Параскева Стойчева Димитрова

13

Ваня Павлова Найденова

14

Павлинка Николова Пенелова

15

Лушка Стойнова Джубелиева-Дерменджиева

16

Анка Георгиева Кроснарова

17

Павел Иванов Найденов

18

Йорданка Иванова Найденова

19

Силвиа Красимирова Янкова

20

Иванка Димитрова Милчева -Мутева

21

Боряна Димитрова Машонова

22

Петра Илиева Мухова

23

Марийка Иванова Петрова

24

Атанаска Кирилова Терзиева

25

Мария Кръстева Цинцарова

26

Стоянка Николова Василска

27

Лушка Стефанова Бодурова

28

Любомир Борисов Ралинов

29

Марийка Петрова Раленекова

30

Мария Георгиева Маслева

31

Цветанка Делчева Делчева

32

Спаска Петрова Лулчева

33

Донка Тодорова Муховска

34

Стойна Димитрова Помакова

35

Елена Костадинова Арбалиева

36

Катрин Иванова Чочева

37

Иван Петров Чамов

38

Стоян Николов Илиев

39

Дияна Иванова Караколева

40

Христо Николаев Николов

41

Иванка Кръстева Карайлева

42

Велина Николова Арнаудова

43

Пенка Георгиева Бончева

44

Соня Радкова Говедарова

45

Мариана Иванова Гаръпска

46

Гинка Василева Манчорова

47

Надка Петрова Калпакова

48

Станка Стоянова Чамова

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 305-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №20-ЖС/02.04.2023г., 22.42ч ., подаден от Димитър Колев Гочев за нарушения на ИК в СИК 131900156, 131900151, 132400008 и 130300009.

 • № 304-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №19-ЖС/02.04.2023г., 20.28ч ., подаден от адвокат Жулиета Мандаджиева, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 132400005

 • № 303-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по сигнал с вх. №18-ЖС/02.04.2023г., 20.26ч ., подаден от адвокат Венцислав Бенов, пълномощник на КП Продължаваме промяната-Демократична България за извършено нарушение на ИК в СИК 131900196

всички решения