Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 84-НС
Пазарджик, 15.03.2023

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Септември по предложение на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

Постъпило е предложение, регистрирано с вх. № 159/14.03.2023  г. от  Иво Бойков Крушаров, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘, относно извършване на замяна на членове в състава на СИК на територията на община Септември .

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 71-НС/07.03.2023г. на РИК-Пазарджик, РИК – Пазарджик,

 

 

РЕШИ:

 

 

 1. Извършва следните замени, съгласно предложението, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име, презиме и фамилия на НАЗНАЧЕН

Име, презиме и фамилия на ЗАМЕСТНИК

132900001

член

Ангелина Благова Местанова

Иванка Георгиева Фьодорова

132900002

член

Иванка Георгиева Фьодорова

Антоан Демиров Тронов

132900003

Зам.председател

Илиан Ангелов Попов

Грозденка Димитрова Трифонова

132900005

член

Станислав Иванов Поплювков

Илиан Ангелов Попов

132900008

член

Стоян Иванов Стоянов

Надежда Драгомирова Кръстева

132900010

член

Добромир Стефанов Стоицов

Стоимена Стефанова Божкова

132900011

 член

Грозденка Димитрова Трифонова

Петър Георгиев Янчев

132900014

 член

Рени Иванова Стоянова

Стефан Боянов Стоичков

132900016

член

Стефан Боянов Стоичков

Рени Иванова Стоянова

132900019

секретар

Ивелина Иванова Чобалигова

Невена Троянова Влайкова

132900023

член

Мария Венкова Стойчева

Цветанка Ангелова Минчева

132900025

член

Борислав Димитров Бончев

Ангелина Благова Местанова

132900027

член

Стоимена Стефанова Божкова

Данка Георгиева Вощанска

132900028

член

Стефан Георгиев Байдов

Ангел Йорданов Вощански

132900029

 член

Грозденка Ангелова Недина

Борислава Иванова Григорова

 

 

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Зам. председател: Иванка Василева Гатина

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 15.03.2023 в 19:40 часа

Календар

Решения

 • № 104-НС / 19.03.2023

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 103-НС / 19.03.2023

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 102-НС / 19.03.2023

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

всички решения