Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
Пазарджик, 15.03.2023

ОТНОСНО: Произнасяне по жалба с вх. № 3-ЖС/15.03.2023 г. на РИК-Пазарджик, подадена от Борислав Валентинов Лазаров.

Постъпила е жалба с вх. № 3-ЖС/15.03.2023 г., в 09,10 ч., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, ул. „Обект Елшица“, бл. 12 на имейл на РИК – Пазарджик в 17,56 ч. на 14.03.2023 г.

В жалбата се твърди, че има нарушаване на изборния кодекс от страна на лицата Васка Рачева и Стефан Мирев, които са на няколко билборда заедно, като Васка Рачева сочи с пръст номера в бюлетината на ПП ГЕРБ – СДС, Мирев и преференцията му.

В жалбата са посочени местоположения на поставените, твърдени като незаконосъобразни агитационни материали в населени места, находящи се на територията на община Септември – гр. Септември, на входа от с. Варвара, гр. Септември, кръстовището на бул. България с ул. Калина, гр. Септември, кръстовището на бул. България с ул. Александър Стамболийски, гр. Септември, кръстовището на бул. България с ул. Иван Вазов и гр. Септември, на входа от с. Злокучене.

Към жалбата са приложени 5 броя снимков материал.

РИК – Пазарджик констатира, че със свое решение № 83-НС/13.03.2023 г. е установила нарушение на чл.183, ал.4 от ИК от страна на Васка Йорданова Рачева и Стефан Неделчев Мирев и е указано на Кмета на Община Септември незабавно да премахне агитационните материали, изготвени в нарушение на чл. 3, ал. 1, чл. 182, ал. 1 и чл. 183, ал.4 от ИК в горния смисъл, находящи се на територията на община Септември, касателно посочените в сигнала агитационни материали.

Произнасянето по настоящия сигнал и допълнителното указание към кмета на община Септември за премахване на посочените от подателя на сигнала агитационни материали ще се яви недопустимо, тъй като такова вече е дадено и същото подлежи на изпълнение.

Жалбата следва бъде оставена без разглеждане, поради което и водена от горното, и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК, РИК-Пазарджик,

РЕШИ:

Оставя без разглеждане  жалба с вх. № 3-ЖС/15.03.2023 г. на РИК-Пазарджик, подадена от Борислав Валентинов Лазаров.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Зам. председател: Иванка Василева Гатина

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 15.03.2023 в 19:40 часа

Календар

Решения

  • № 104-НС / 19.03.2023

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 103-НС / 19.03.2023

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 102-НС / 19.03.2023

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

всички решения