Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Пазарджик, 15.03.2023

ОТНОСНО: Вземане на решение за обжалване на Определение №379/15.03.2023г. по адм.дело №276/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик.

РИК Пазарджик се запозна с Определение №379/15.03.2023г. по адм.дело №276/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено разпореждането по т.8 от № 83-НС/13.03.2023 г. на РИК Пазарджик за допускане на предварително изпълнение на решението в частта по т.7 относно премахването на агитационните материали.

РИК – Пазарджик констатира, че Определение №379/15.03.2023г. по адм.дело №276/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик в тази част подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ьл.1, т1 и т.20 от ИК

РЕШИ:

Да се изготви, подпише и изпрати частна жалба против Определение №379/15.03.2023г. по адм.дело №276/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик в частта, с която е отменено разпореждането по т.8 от Решение № 83-НС/13.03.2023 г. на РИК Пазарджик за допускане на предварително изпълнение на решението в частта по т.7 относно премахването на агитационните материали.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Зам. председател: Иванка Василева Гатина

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 15.03.2023 в 19:50 часа

Календар

Решения

  • № 104-НС / 19.03.2023

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 103-НС / 19.03.2023

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 102-НС / 19.03.2023

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

всички решения