Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 14-ПВР/НС
Пазарджик, 29.09.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Пазарджик, численият им състав, както и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от ИК и чл.92 ал.4 от ИК и чл.72, ал.1 т.13, предложение 1 от ИК и Решение № 564-ПВР НС/ 21.09.2021 г. на ЦИК, РИК- ПАЗАРДЖИК

 

РЕШИ:

 

   1.На основание Заповед №1843/24.09.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на Община Пазарджик, както и съответния брой членове на секционните комисии  за произвеждане изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г.

13 19 00 001 –  СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик ;

13 19 00 002 –  СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 003 –  СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 004 –  СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 005 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 006 –  СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 007  – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 008 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 009 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 010 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 011 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 012 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 013 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 014 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 015 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00 016 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00017 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00018 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00019 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00020 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00021 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00022 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00023 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00024 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00025 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00026 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00027 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00028 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00029 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00030 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00031 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00032 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00033 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00034 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00035 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00036 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00037 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00038 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00039 – СИК в състав от 7 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00040 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00041 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00042 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00043 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00044 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00045 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00046 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00047 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00048 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00049 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00050 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00051 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00052 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00053 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00054 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00055 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00056 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00057 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00058 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00059 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00060 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00061 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00062 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00063 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00064 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00065 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00066 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00067 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00068 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00069 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00070 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00071 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00072 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00073 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00074 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00075 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00076 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00077 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00078 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00079 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00080 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00081 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00082 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00083 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00084 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00085 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00086 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00087 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00088 – СИК в състав от 7 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00089 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00090 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00091 – СИК в състав от 9 членове- гр. Пазарджик;

13 19 00092 – СИК в състав от 7 членове– „МБАЛ – Пазарджик“ АД

13 19 00093 – СИК в състав от 7 членове– ДПБ Пазарджик

13 19 00094 – СИК в състав от 7 членове– Затвор Пазарджик

13 19 00095 – СИК в състав от 7 членове– ДСХ Гаврил Къстевич Пазарджик

13 19 00096 – СИК в състав от 7 членове– СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев“ ЕООД

13 19 00206 – СИК в състав от 7 членове– ДСХ село Главиница

13 19 00151 – СИК в състав от 9 членове- с. Алеко Константиново;

13 19 00152 – СИК в състав от 9 членове- с. Алеко Константиново;

13 19 00153 – СИК в състав от 9 членове- с. Алеко Константиново;

13 19 00154 – СИК в състав от 7 членове– с. Априлци;

13 19 00155 – СИК в състав от 9 членове– с. Братаница;

13 19 00156 – СИК в състав от 9 членове– с. Братаница;

13 19 00157 – СИК в състав от 9 членове– с. Величково;

13 19 00158 – СИК в състав от 9 членове– с. Гелеменово;

13 19 00159 – СИК в състав от 9 членове– с. Главиница;

13 19 00160 – СИК в състав от 9 членове– с. Главиница;

13 19 00161 – СИК в състав от 7 членове– с. Говедаре;

13 19 00162 – СИК в състав от 9 членове– с. Говедаре;

13 19 00163 – СИК в състав от 9 членове– с. Дебръщица;

13 19 00164 – СИК в състав от 9 членове– с. Добровница;

13 19 00165 – СИК в състав от 7 членове– с. Драгор;

13 19 00166 – СИК в състав от 9 членове– с. Звъничево;

13 19 00167 – СИК в състав от 9 членове– с. Звъничево;

13 19 00168 – СИК в състав от 9 членове- с. Ивайло;

13 19 00169 – СИК в състав от 9 членове- с. Ивайло;

13 19 00170 – СИК в състав от 9 членове- с. Ивайло;

13 19 00171 – СИК в състав от 7 членове– с. Ляхово;

13 19 00172 – СИК в състав от 9 членове– с. Мало Конаре;

13 19 00173 – СИК в състав от 9 членове– с. Мало Конаре;

13 19 00174 – СИК в състав от 9 членове– с. Мало Конаре;

13 19 00175 – СИК в състав от 9 членове– с. Мало Конаре;

13 19 00176 – СИК в състав от 7 членове– с. Мирянци;

13 19 00177 – СИК в състав от 9 членове– с. Мокрище;

13 19 00178 – СИК в състав от 9 членове- с. Мокрище;

13 19 00179 – СИК в състав от 9 членове– с. Огняново;

13 19 00180 – СИК в състав от 9 членове– с. Огняново;

13 19 00181 – СИК в състав от 7 членове– с. Паталеница;

13 19 00182 – СИК в състав от 7 членове– с. Паталеница ;

13 19 00183 – СИК в състав от 7 членове– с. Сарая;

13 19 00184 – СИК в състав от 7 членове– с. Сбор;

13 19 00185 – СИК в състав от 9 членове– с. Синитово;

13 19 00186 – СИК в състав от 9 членове– с. Синитово;

13 19 00187 – СИК в състав от 9 членове– с. Хаджиево;

13 19 00188 – СИК в състав от 7 членове– с. Црънча;

13 19 00189 – СИК в състав от 9 членове- с. Юнаците;

13 19 00190 – СИК в състав от 9 членове– с. Юнаците;

13 19 00191 – СИК в състав от 9 членове– с. Черногорово;

13 19 00192 – СИК в състав от 9 членове-  с. Черногорово;

13 19 00193 – СИК в състав от 9 членове– с. Овчеполци;

13 19 00194 – СИК в състав от 7 членове– с. Тополи дол;

13 19 00195 – СИК в състав от 7 членове– с. Росен;

13 19 00196 – СИК в състав от 7 членове– с.Цар Асен;

13 19 00197 – СИК в състав от 9 членове– с. Пищигово;

13 19 00198 – СИК в състав от 7 членове– с. Крали Марко;

13 19 00200 – СИК в състав от 9 членове– с.Добровница;

13 19 00201 – СИК в състав от 9 членове– с. Сарая;

13 19 00202 – СИК в състав от 7 членове– с. Црънча;

13 19 00203 – СИК в състав от 9 членове– с. Огняново;

13 19 00204 – СИК в състав от 9 членове– с. Главиница;

13 19 00205 – СИК в състав от 9 членове– с. Драгор.

 

Общ брой на секциите -151, от които 23  СИК - 7-членни и 128 СИК- 9-членни. Общ брой на членовете на СИК 1313 души.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 29.09.2021 в 18:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения