Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 379-ПВР/НС
Пазарджик, 26.11.2021

ОТНОСНО: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и във връзка с Решение № 305-ПВР/ 17.11.2021 г., взето с Протокол № 35 – ПВР/ 17.11.2021 г. на РИК – ПАЗАРДЖИК, Решение № 542 – ПВР/НС/16.09.2021 г. , Решение № 798 – ПВР/НС/25.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 

Увеличава размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалистите – технически сътрудници към РИК Пазарджик, като предвидения размер на средствата за месеца не се надвишава,  считано от 15.11.2021 г.

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 26.11.2021 в 14:56 часа

Календар

Решения

  • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

    относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

  • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

    относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 378 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения