Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 141-ПВР/НС
Пазарджик, 05.11.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г.

Постъпило е предложение регистрирано с вх.№ 279/05.11.2021 г. от Венко Бозев,  упълномощен представител на  КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ Велинград, относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Велинград.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 34-ПВР/НС/08.10.2021 г., РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Извършва следните замени в съставите на СИК, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

НАЗНАЧЕН

ЗАМЕСТНИК

130800007

член

Димитрийка Рускова Якимова

Йорданка Димитрова Димитрова

130800045

член

Муса Мустафа Ибрахим

Гинка Стефанова Проданова

130800051

зам.председател

Мустафа Мехмедов Терзиев

Юри Райчов Чулев

130800054

член

Юри Райчов Чулев

Мария Тонкова Динчева

130800056

член

Валентина Великова Павлова

Николай Атанасов Гълев

130800058

председател

Владимир Сашев Хаджиев

Валентина Великова Павлова

130800009

член

Елена Асенова Лулина

Катя Георгиева Буева

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения