Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 144-ПВР/НС
Пазарджик, 05.11.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г.

Постъпило е предложение регистрирано с вх.№ 275 /05.11.2021 г. от Любомир Стойков, представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ Пазарджик, относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Пазарджик.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 71-ПВР/НС/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Извършва следните замени, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900157

Член

Светлин Будинов Джиков

Миленка Николова Стойчева

131900158

секретар

Елена Николаева Златанова

Стефка Йорданова Тодорова

131900161

Председател

Христо Рангелов Шекеров

Валери Йорданов Бакърджиев

131900162

Член

Виолета Стоянова Шекерова

Маргарита Сашова Петрова

131900164

зам.председател

Бранимира Кирилова Георгиева

Величка Георгиева Палешникова

131900170

Член

Цветан Стоянов Тилев

Гергана Стойкова Николова

131900171

член

Димитър Иванов Димитров

Пенка Стойчева Илиева

131900176

Председател

Стефан Василев Николов

Васил Георгиев Гавраилов

131900181

член

Пламена Георгиева Костадинова

Иван Атанасов Пеев

131900182

член

Николай Костадинов Костадинов

Райна Костадинова Пеева

131900184

член

Илия Николаев Тодоров

Иван Елинов Рашков

131900188

член

Анна Тодорова Кулинова

Гергана Василева Арнаудова

131900189

секретар

София Владимирова Ангелова

Йорданка Георгиева Георгиева

131900190

Член

Красимир Филипов Кутев

Николинка Илиева Томева

131900193

член

Капка Димитрова Котова

Тодорка Иванова Семова

131900194

член

Боряна Костадинова Ранчева

Кристиян Димитров Петров

131900196

зам.председател

Ели Красимирова Златанова

Трепка Илиева Ненова

131900202

член

Митка Красимирова Ранчич

Пенка Иванова Курекова

131900203

Член

Таня Спасова Кънчева

Любчо Асенов Панчев

131900205

Член

Йордан Запринов Митев

Асен Димитров Чавдаров

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения