Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 147-ПВР/НС
Пазарджик, 05.11.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, както и избирателни секции в лечебни заведения с отделения за лечение на болни с КОВИД 19 в Тринадесети район – Пазарджик за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс  във връзка с чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Решение № 844- ПВР/НС от 02.11.2021 г. Районна избирателна комисия в Тринадесети район – Пазарджик (РИК 13)

Р Е Ш И:

   Броят на членовете на всяка от секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия (ПСИК), за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и  народни представители на 14 ноември 2021 г., които се откриват по реда, при условията и сроковете на Изборния кодекс и  Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, да бъде от 3 членове - включително председател, заместник-председател и секретар.

   Броят на членовете на избирателни секции в лечебни заведения с отделения за лечение на болни с КОВИД 19 да бъде от 3 членове - включително председател, заместник-председател и секретар.

    Съставът на всяка създадена подвижна секционна избирателна комисия за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, както и избирателни секции в лечебни заведения с отделения за лечение на болни с КОВИД 19, се назначава при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК.

 

            Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 05.11.2021 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

    относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

  • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

    относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 378 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения