Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 148-ПВР/НС
Пазарджик, 07.11.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021г.

Постъпило е предложение регистрирано с вх. № 281/06.11.2021 г.  от Димитър Данчев, представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ Брацигово, относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Брацигово.

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 59-ПВР/НС/12.10.2021 г., РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Извършва следната замяна, както следва:

 

Секция №

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

130600002

член

Георги Руменов Тодовичин

Павлина Иванова Тричкова

130600004

член

Илиян Емилов Шалев

Росица Енчева Костадинова

130600006

секретар

Росица Николаева Хаджиева

Поля Василева Драгнева

130600007

член

Христина Петрова Казакова

Габриела Йорданова Апостолова

130600009

зам. председател

Ива Николаева Пильова

Росица Стоянова Ненова

130600009

член

Софи Стилиянова Александрова

Иван Димитров Кайнаров

130600010

член

Росица Стоянова Ненова

Ива Николаева Пильова

130600010

член

Иван Димитров Кайнаров

Софи Стилиянова Александрова

130600011

председател

Атанас Георгиев Синапов

Жулиета Георгиева Сербезова

130600012

председател

Христинка Димитрова Полякова

Теодора Костадинова Коцаранова

130600013

секретар

Денка Миленкова Янева

Мария Александрова Сербезова

130600013

член

Петър Михайлов Марков

Иванка Йорданова Влахова

130600014

председател

Росица Енчева Костадинова

Цветелина Дамянова Полякова

130600014

член

Цветелина Дамянова Полякова

Мариана Петкова Динева

130600015

председател

Мариана Петкова Динева

Елисавета Василева Чепенкова

130600016

председател

Донка Петрова Хаджиева

София Христова Пърчева

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 07.11.2021 в 17:55 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения