Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 150-ПВР/НС
Пазарджик, 07.11.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на вид, форма и размер на прозрачни и непрозрачни пликове, съгласно раздел III т.11 от Методическите указания по прилагане на ИК за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г. при гласуване със СУЕМГ, приети с Решение №825–ПВР/НС от 29.10.2021г.на ЦИК

На основание чл.72 ал.1 т.1 от ИК, във връзка с раздел III т.11 от Методическите указания приети с Решение №825–ПВР/НС от 29.10.2021г.на ЦИК, РИК Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Утвърждава следния вид, форма и размер на прозрачните пликове, в които след приключване на изборния ден ще се прибират и съхраняват от СИК двете флаш памети от СУЕМГ със съответния идентификационен номер, както и смарт картите от всяка машина. Когато в избирателни секции са поставени две машини за гласуване флаш паметите от всяка машина се поставят в отделен прозрачен плик с надпис „Флаш памет от машина с идент. номер……… на СИК №…………….“, а смарт картите от всяка машина се поставят в отделен плик с надпис „Смарт карти от машина с идент. №……………..на СИК №…………….“

Размерите на пликовете са 17 см ширина на 23 см височина и с дебелина 35 микрона. Пликовете са с цип ,изработени от прозрачен рециклируем полиетилен и могат многократно да се отварят и затварят с лек натиск. 

Прозрачните пликове, посочени по-горе, ще се затварят/залепват/ със самозалепващи се етикети А4, прорязани на две половини, а именно с формат А5, върху който самозалепващ се етикет членовете на СИК се подписват и се поставя печата на СИК.

 1. Утвърждава следния вид, форма и размер на непрозрачния плик, в който след приключване на тестването на машината в предизборния ден се поставя разписката, петте карти и ПИН-кодът, запечатва се и се подписва от присъстващите членове на СИК.         

Размерите на пликовете са С6, 11,4 см х 16,2 см, бял с лента.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 07.11.2021 в 17:55 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения