Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 151-ПВР/НС
Пазарджик, 07.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от
упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – Юмер Хамза , за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г. с вх. № 1-ЗС /06.11.2021 г. в регистъра за застъпниците.

 

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 707 - ПВР/НС/11.10.2021 г. на ЦИК, РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Иван Петров Янев

2

Димитър Красимиров Стоянов

3

Иванка Георгиева Балинова

4

Цветана Иванова Колунчева

5

Гинка Петрова Пенчева

6

Исмаил Махмуд Ахмед

7

Айтен Гюрай Саатчъ

8

Арзу Али Шериф

9

Сали Азизов Асанов

10

Райко Йорданов Запринов

11

Атанас Николов Карагеоргиев

12

Айше Абединова Гавазова

13

Роза Атанасова Георгиева

14

Айдън Джамалов Нуриев

15

Незват Айдън Нуриев

16

Надка Атанасова Георгиева

17

Абедин Ахмедов Гавазов

18

Ариф Мехмед Синап

19

Емине Муса Купен

20

Фатима Юсуф Дъбева

21

Ибрахим Юмер Алендар

22

Али Рашид Джихан

23

Фатима Мустафа Чауш

24

Салих Верхад Салих

25

Светлин Арсенов Мечов

26

Мустафа Мехмед Мустафа

27

Мустафа Мехмед Еюпов

28

Айше Меджид Муса-Калъч

29

Атидже Мустафа Кехайова

30

Мустафа Ибрахим Кандьов

31

Атина Салихова Алилова

32

Ресим Мехмед Рубски

33

Миглена Ивайлова Джиханова

34

Силвия Асанова Чаушова

35

Хасан Асан Мичов

36

Али Ахмед Манушов

37

Юсуф Муса Кюлюмов

38

Шабан Муса Бирков

39

Махмуд Юсуф Махмудов

40

Атидже Хюсеин Гюнай

41

Райна Бисерова Мечова

42

Анета Иванова Медева

43

Янко Митков Йосифов

44

Мирем Юмерова Мечова

45

Мая Асенова Георгиева

46

Анушка Радкова Георгиева

47

Христо Страхилов Йончев

48

Стефан Александров Атанасов

49

Янко Георгиев Янков

50

Лиляна Димитрова Радева

51

Десислава Иванова Предьова

52

Никола Петров Кеков

53

Сандра Емилова Ганчева

54

Георги Стоянов Капитански

55

Снежа Стоянова Лалова

56

Стоян Стойнов Бътовски

57

Ненка Костова Людова

58

Кирил Йорданов Томов

59

Георги Спасов Кръстанов

60

Цвятко Луков Чардаков

61

Стефан Стоянов Кеков

62

Пана Георгиева Радева

63

Пламен Димитров Чернирадев

64

Георги Петков Радев

65

Георги Петков Радев

66

Събин Димитров Донов

67

Анка Методиева Караджова

68

Борислав Ангелов Ангелов

69

Кръстинка Стоянова Цветкова-Маджова

70

Валентин Иванов Добрев

71

Радко Стоянов Лалов

72

Кирил Стефанов Кирилов

73

Марин Ганчов Сапункьов

74

Марийка Петрова Бътовска

75

Марин Луков Варадинов

76

Петко Георгиев Радев

77

Али Ахмедов Билялов

78

Али Исмаилов Алишев

79

Мария Николова Сакалова

80

Севги Невзат Мастъкова

81

Рафет Ахмедов Ахмедов

82

Салиха Касим Дурмуш

83

Сафие Биролова Фандъкова

84

Васви Мехмедов Абдиалиев

85

Кибире Османова Юрукова

86

Вейсал Кязимов Халибрямов

87

Снежана Александрова Желязкова

88

Живко Асенов Герджиков

89

Мелекпер Мюмюнова Алишева

90

Игнат Янков Топалов

91

Иван Ангелов Димов

92

Михаил Иванов Димов

93

Мария Райчева Топалова

94

Гергана Ангелова Паунова

95

Исмаил Мюмюн Халил

96

Кадрие Юсеин Идриз

97

Сезгин Рамадан Мюмюн

98

Тансу Ниязи Мехмед

99

Дургадън Ниязи Мехмед-Мюмюн

100

Мюмюн Сали Халил

101

Юсеин Салиев Юруков

102

Сагуре Исмаил Туко

103

Ирена Исмаилова Карталова

104

Силвия Цанкова Медова

105

Емилия Ценкова Карамоллова

106

Джемиле Халил Дрикова

107

Джемал Витанов Тронов

108

Венета Цветанова Тронова

109

Айше Ахмедова Къркелова

110

Къзие Муса Чукалова

111

Биляна Алекова Бешева

112

Саня Асанова Топчиева

113

Ивелина Бисерова Балиева

114

Мартин Мильов Балиев

115

Кевин Илков Балиев

116

Венцислав Ясенов Горумов

117

Пламен Ясенов Горумов

118

Емилиян Недков Мастравчиев

119

Малчо Ахмед Яшар

120

Филип Запринов Велев

121

Стефан Сашов Нонов

122

Заприн Ангелов Пазарев

123

Васко Стойчев Велчев

124

Васил Запринов Бойков

125

Илко Асенов Петров

126

Сара Снежанова Атанасова

127

Снежана Страхилова Петрова

128

Гина Димитрова Николова

129

Асен Стоянов Асенов

130

Георги Пламенов Темелков

131

Лучко Живков Михайлов

132

Ангел Асенов Ангелов

133

Васил Стефчов Кирилов

134

Йордан Георгиев Радков

135

Асен Василев Велев

136

Нейко Василев Смиленов

137

Митко Ангелов Пазаров

138

Румен Стоянов Лилов

139

Илия Бонев Михайлов

140

Борис Митков Митев

141

Кирил Стоянов Лилов

142

Петър Кирилов Ангелов

143

Кирил Бонев Михайлов

144

Сашко Райчев Димов

145

Георги Венцеславов Гончев

146

Владо Ботев Костов

147

Венцислав Георгиев Гончев

148

Йорданка Йорданова Галилеева

149

Атанас Методиев Колев

150

Николай Танев Иванов

151

Асен Минков Цветанов

152

Николина Петрова Трифонова-Илиева

153

Илина Тодорова Йотова

154

Пенка Асенова Ченчева

155

Елка Елкова Огнянова

156

Марин Асенов Маринов

157

Салих Салихов Османджиков

158

Сюлейман Салих Байрактар

159

Саит Халил Мехмед

160

Антон Николов Мехов

161

Муса Мустафа Муса

 

 1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

        Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 07.11.2021 в 17:55 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения