Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 156-ПВР/НС
Пазарджик, 08.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда за получаване на формуляр на секционен протокол - (Приложение № 111-НС – кр ) и формуляр секционен протокол - (Приложение № 110-НС –хм ) от Областна администрация – Пазарджик на РИК Пазарджик и от РИК Пазарджик на определено лице на съответните общини в хипотезите на Част V т.1 и т.2 от методическите указания на ЦИК

Съгласно методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825 –ПВР/НС от 29 октомври 2021г, когато машината за гласуване е преустановила работа или не е разпечатала протокол от машинното гласуване, но не е гласувано с хартиени бюлетини, както и когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, и получено уведомление, СИК следва да получи формуляр от секционен протокол (Приложение № 111-НС-кр) първия случай и формуляри от секционен протокол (Приложение № 110-НС-хм) и секционен протокол (Приложение № 111-НС-кр) – във втория случай по ред, определен с отделно решение на РИК.

С оглед на осигуряване непрекъснатост на изборния процес, посочените секционни протоколи (Приложение № 111-НС-кр) и (Приложение № 110-НС-хм) следва да бъдат предоставени в изборния ден от съответните общински администрации на съответните секционни избирателни комисии, при наличие на предпоставки по Част V т.1 и т.2 от методическите указания .

С оглед на горното и в изпълнение на методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825 –ПВР/НС от 29 октомври 2021г . и във връзка с чл. 72,ал.1, т.1 от ИК

 

РЕШИ:

           

 1. Формуляри на секционен протокол (Приложение № 111-НС-кр) и секционен протокол (Приложение № 110-НС-хм) се предават от представител на РИК на секретарите а Общински администрации най-късно на 11.11.2021г.
 2. При наличие на условията по част V т.1 от Методическите указания , а именно:

- машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина;

- машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол,

представител на съответната общинска администрация, след писмено потвърждание от РИК незабавно предава Формуляр на секционен протокол (Приложение № 111-НС-кр) на посочената  в уведомлението секционна избирателна комисия, като едновременно с това получава от СИК  формуляр от секционен протокол (Приложение № 109-НС-м)

 

 1. 2. При наличие на условията по част V т.2 от Методическите указания, а именно:

- машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини.

Секретарят на съответната общинска администрация, след писмено потвърждение от РИК незабавно предава формуляр от секционен протокол (Приложение № 110-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 111-НС-кр) на посочената в уведомлението секционна избирателна комисия, като едновременно с това получава от СИК  формуляр от секционен протокол (Приложение № 109-НС-м)

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 08.11.2021 в 19:20 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения