Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 158-ПВР/НС
Пазарджик, 08.11.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Септември по предложение на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г.

Постъпило е предложение регистрирано с вх. № 290/08.11.2021 г. от Иванка Кърджийска,  представляващ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  Септември, относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Септември.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 66-ПВР/НС/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Извършва следната замяна, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

НАЗНАЧЕН

ЗАМЕСТНИК

132900002

председател

Лазар Илиев Гергененов

Борислава Иванова Григорова

132900002

член

Теодор Любомиров Киприн

Лазар Илиев Гергененов

132900007

зам.председател

Трифон Петров Трифонов

Пенка Василева Благолажова

132900007

член

Йордан Васков Чучков

Добромир Стефанов Стоицов

132900008

член

Петър Янков Карачоров

Веника Спасова Боерикова

132900008

член

Стоян Борисов Котев

Василен Крумов Каравеликов

132900013

зам.председател

Чавдар Димитров Халачев

Таня Димитрова Гиджова

132900013

член

Иво Йорданов Чолев

Мария Александрова Генчина

132900019

член

Стефан Атанасов Гущеров

Ивелина Иванова Чобалигова

132900019

член

Иво Бойков Крушаров

Пенка Стефанова Мишева

132900023

председател

Милан Трифонов Добрев

Петя Йорданова Щерева

132900026

член

Веника Спасова Боерикова

Антонио Стефанов Анев

132900026

член

Василен Крумов Каравеликов

Мими Костадинова Павлова

132900029

член

Борислава Иванова Григорова

Димитър Георгиев Манчев

132900029

член

Методи Димитров Фьодоров

Стефка Величкова Благова

132900029

член

Фердинанд Георгиев Кърджийски

Ивелина Петрова Веселинова

 

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 08.11.2021 в 19:20 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения