Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 325-ПВР
Пазарджик, 19.11.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на КП „ГЕРБ-СДС“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021г.

Постъпило е предложение регистрирано с вх. № 513/18.11.2021 г. от Людмила Йончева, представител на КП „ГЕРБ-СДС“, Пазарджик, относно извършване на замяна на членове в състав на СИК на територията на община Пазарджик.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 71-ПВР/НС/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Извършва следните замени, както следва:

СИК

Длъжност

Освобождава:

Назначава:

131900045

член

Василка Георгиева Чанева

Кристина Любомирова Асенова

131900081

член

Никола Асенов Гюлеметов

Игнат Василев Пампов

131900195

член

Лазаринка Димитрова Пецанова

Мирела Радославова Шаркова

131900167

член

Емилия Николова Сербезова

Богдана Димитрова Ангелова

131900091

член

Илияна Василева Василева

Златина Иванова Кочева

131900058

зам.-председател

Николай Кънев  Стоянов

Димитрия Николова Гърдева

131900025

член

Кристина Любомирова Асенова

Марияна Ангелова Иванова

131900044

член

Диана Георгиева Бекярова

Атанаска Лесова Владова

131900156

член

Георги Димитров Караджов

Янка Георгиева Щерева

131900159

член

Валентина Димитрова Величкова

Атанас Ангелов Атанасов

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:21 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения