Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 326-ПВР
Пазарджик, 19.11.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на член в СИК на територията на община Велинград по предложение на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

Постъпило е предложение регистрирано с вх. № 518/13.11.2021 г. от Александър Шарков,  упълномощен представител на  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  Велинград, относно извършване на замяна на член в състав на СИК на територията на община Велинград.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 34-ПВР/НС/08.10.2021 г., РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 1. Извършва следните замени в съставите на СИК, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

НАЗНАЧЕН

ЗАМЕСТНИК

 

130800005

член

Божидар Антонов Узунов

Ваня Янкова Гърева

 

130800006

член

Лидия Лилкова Кадьова

Димитрия Иванова Узунова

 

130800013

член

Симон Стоянова Петкова

Антоанета Борисова Белухова

 

130800024

зам. председател

Милен Алдинов Джиханов

Алиш Салих Синап

 

130800045

член

Емилия Бисерова Джиханова

Айше Салих Синапова

 

130800041

член

Николай Малинов Синапов

Ибрахим Мусов Орцев

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободеното лице, на новоназначеното да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:21 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения