Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 331-ПВР
Пазарджик, 19.11.2021

ОТНОСНО: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

Постъпило е предложение регистрирано с вх.№ 523/19.11.2021 г. от Мария Гагова,  упълномощен представител на  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ Пазарджик, относно извършване на замяна на членове в съставите на СИК на територията на община Пазарджик.

 

На основание чл.72, ал.1, т.5, чл. 91, ал.5, чл.51 ал.2 т.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 71-ПВР/НС/18.10.2021 г., РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

 1. Извършва следните замени в съставите на СИК, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

НАЗНАЧЕН

ЗАМЕСТНИК

131900003

член

Наталия Георгиева Маринска

Любомира Любенова Кръстева

131900016

секретар

Георги Атанасов Георгиев

Йорданка Георгиева Танева

131900031

член

Любомира Любенова Кръстева

Иван Атанасов Попов

131900036

член

Жулиета Николова Денчева

Румяна Тодорова Христоскова

131900041

председател

Ангел Пламенов Панчев

Елена Ангелова Мишева

131900055

зам.председател

Светлин Илиев Петров

Камен Ангелов Цоклинов

131900055

член

Камен Ангелов Цоклинов

Светлин Илиев Петров

131900056

член

Таня Златкова Попова

Гергана Димитрова Тодоринова

131900075

член

Трендафилка Атанасова Костова

Найда Атанасова Мацева

131900159

член

Радостин Петров Гунчев

Димитър Тодоров Шаранков

131900168

член

Траяна Николаева Герова

Трендафилка Атанасова Костова

131900188

член

Емил Стойков Гунчев

Славка Николаева Коева

131900191

член

Ева Георгиева Божкова

Лазар Лилев Бозев

131900192

член

Лазар Лилев Бозев

Ева Георгиева Божкова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените лица, на новоназначените да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:21 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения