Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 337-ПВР
Пазарджик, 19.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова, за провеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници, подадено от
упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова – Зоя Христова Христоскова, за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г. с вх. № 3-2 ЗС /19.11.2021 г. в регистъра за застъпниците.

След извършена проверка дали лицата отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, на основание чл.72, ал.1, т.15 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 664 - ПВР/01.10.2021 г.  и Решение № 711 - ПВР/11.10.2021 г.  на ЦИК, РИК – Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова, за провеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ШОТЕВ

2

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КУЛЕНСКИ

3

ВИКТОРИЯ СПАСОВА ДИМИТРОВА

4

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ЛУЛОВА

5

ЗОЯ ХРИСТОВА ХРИСТОСКОВА

 

 1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

        Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:20 часа

Календар

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения