Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 34-ПВР/НС
Пазарджик, 08.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Велинград за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Велинград, регистрирано с вх. № 65/08.10.2021 г., по реда на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл. 91, ал. 4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Велинград.

РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК.

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Велинград, както следва:

 

№ СИК

Длъжност

Име

130800001

председател

Мирослава Славчева Тошева

130800001

зам.председател

Теменужка Петрова Ушева

130800001

секретар

Тенка Бисерова Бошнаковска

130800001

Член

Вергиния Владимирова Паничарова

130800001

Член

Янка Костадинова Спасова

130800001

Член

Илияна Стефанова Узунова

130800001

Член

Ана Момчилова Кадьова

130800001

Член

Емилия Мойсеева Хаджиева

130800001

Член

Петя Пеева Лазарова

130800002

председател

Нели Иванова Кънева

130800002

зам.председател

Иванка Иванова Шеневска

130800002

секретар

Методи Анастасов Вълков

130800002

Член

Николай Георгиев Ласков

130800002

Член

Павлинка Ангелова Марова

130800002

Член

Елка Ангелова Бозаджиева

130800002

Член

Татяна Верчова Керина

130800002

Член

Стефан Илиев Бързаков

130800002

Член

Екатерина Методиева Кръстева

130800003

председател

Тодорка Василева Драева

130800003

зам.председател

Ирена Стефанова Шопова

130800003

секретар

Гергана Красимирова Керимова

130800003

Член

Мария Стоянова Пашова

130800003

Член

Дарина Малинова Чаушова

130800003

Член

Ивана Радева Бамбовска

130800003

Член

Георги Стойчев Петков

130800003

Член

Калина Янакиева Йорданова

130800003

Член

Живко Леонидов Диваков

130800004

председател

Христо Николов Нистеров

130800004

зам.председател

Боряна Василева Пендарова

130800004

секретар

Десислава Илиева Костянева-Ананова

130800004

Член

Евдокия Николова Гечева

130800004

Член

Анна Христова Пещерска

130800004

Член

Нина Бориславова Карова

130800004

Член

Риска Борисова Петкова

130800004

Член

Нели Альошова Кадьова

130800004

Член

Елена Благоева Папазова

130800005

председател

Ангелина Илиева Панайотова

130800005

зам.председател

Мария Иванова Кишева

130800005

секретар

Милен Атанасов Гечев

130800005

Член

Мариам Пламенова Маврова

130800005

Член

Радост Боянова Ангелова

130800005

Член

Галина Василева Гончева

130800005

Член

Никола Георгиев Терзиев

130800005

Член

Северин Орлинов Садатинов

130800005

Член

Ангелина Иванова Радева

130800006

председател

Величка Златанова Колева

130800006

зам.председател

Екатерина Георгиева Кадьова

130800006

секретар

Фатиме Алиш Горумова

130800006

Член

Лидия Лилкова Кадьова

130800006

Член

Сталинка Василева Пещерска

130800006

Член

Юлиан Асенов Кисимов

130800006

Член

Марио Иванов Спасов

130800006

Член

Гергана Стоева Нистерова

130800006

Член

Петър Иванов Илинов

130800007

председател

Цвета Трифонова Спасова

130800007

зам.председател

Магда Борисова Петричева

130800007

секретар

Рени Стефанова Бакърджиева

130800007

Член

Зоя Пламенова Джуленова

130800007

Член

Димитрийка Рускова Якимова

130800007

Член

Румяна Иванова Въргова

130800007

Член

Мирослава Димитрова Тошкова

130800007

Член

Петя Василева Пенова

130800007

Член

Цветанка Божидарова Михайлова-Кадьова

130800008

председател

Любка Николова Попова

130800008

зам.председател

Сибирка Венелинова Дивакова

130800008

секретар

Атка Махмуд Сеферова

130800008

Член

Наташа Петрова Златева

130800008

Член

Петър Илинов Илинов

130800008

Член

Борислав Ангелов Иванчев

130800008

Член

Илия Асенов Ганев

130800008

Член

Леонид Вихренов Диваков

130800008

Член

Петър Ангелов Илинов

130800009

председател

Гергана Владимирова Жуглева

130800009

зам.председател

Цветан Левент Бабечки

130800009

секретар

Лидия Пламенова Люгова

130800009

Член

Спас Илиев Пашов

130800009

Член

Елена Асенова Лулина

130800009

Член

Иво Манушев Таянджиев

130800009

Член

Мариан Ангелов Методиев

130800009

Член

Таня Ангелова Гончева

130800009

Член

Румяна Стоева Мавродиева

130800010

председател

Красимир Иванов Терзиев

130800010

зам.председател

Калинка Пенчова Главова

130800010

секретар

Рени Костадинова Тренова

130800010

Член

Кирил Манчов Мундев

130800010

Член

Виолета Ангелова Петьова

130800010

Член

Иванка Димитрова Станчева

130800010

Член

Катерина Иванова Михайлова

130800010

Член

Владимир Цветанов Салкин

130800010

Член

Анна Любенова Шейнова

130800011

председател

Валентин Александров Велев

130800011

зам.председател

Иван Тодоров Шейнов

130800011

секретар

Галина Динева Станчева

130800011

Член

Радостина Асенова Георгиева

130800011

Член

Иванка Христова Бацалова

130800011

Член

Айсел Ахмедова Тахчиева

130800011

Член

Теменужка Любенова Мешкова

130800011

Член

Емилия Каменова Асенова

130800011

Член

Даниела Йорданова Шулева

130800012

председател

Капка Стефанова Вачева

130800012

зам.председател

Мария Христова Христова

130800012

секретар

Николай Иванов Петьов

130800012

Член

Фатма Ахмедова Кюлюмова

130800012

Член

Йорданка Георгиева Гайдаджийска

130800012

Член

Вилдена Давидова Рашид

130800012

Член

Василена Тома Ищева

130800012

Член

Ахмед Мустафа Кенан

130800012

Член

Доста Борисова Папазова

130800013

председател

Силвия Атанасова Стойчева

130800013

зам.председател

Тодорка Иванова Благова

130800013

секретар

Здравка Цветанова Дрянкова

130800013

Член

Симон Стоянова Петкова

130800013

Член

Мария Цветанова Пенева

130800013

Член

Николай Станков Каназирски

130800013

Член

Заня Георгиева Самандова

130800013

Член

Светла Райчева Шефкетова

130800013

Член

Томан Николов Ищев

130800014

председател

Виолета Малинова Шолева

130800014

зам.председател

Нида Атанасова Налбантова

130800014

секретар

Петър Антонов Главов

130800014

Член

Ангелина Николова Джуркова

130800014

Член

Росица Йорданова Велева

130800014

Член

Иван Тодоров Тахчиев

130800014

Член

Стойчо Магдаленов Андонов

130800014

Член

Снежана Вихренова Ачева

130800014

Член

Иванка Ангелова Ганева

130800015

председател

Невина Антонова Илиева

130800015

зам.председател

Радина Чавдарова Попова

130800015

секретар

Атанаска Петкова Христоскова

130800015

Член

Ангелина Иванова Дрянкова

130800015

Член

Дафинка Янкова Грозданова

130800015

Член

Здравка Петрова Димитрова

130800015

Член

Мария Тошкова Водева

130800015

Член

Емилия Яворова Вранчева

130800015

Член

Радостин Емилов Кадьов

130800016

председател

Горица Антимова Моллова

130800016

зам.председател

Гергана Пеева Благова

130800016

секретар

Атанас Ангелов Денизов

130800016

Член

Асен Томанов Ищев

130800016

Член

Румен Иванов Бетев

130800016

Член

Цветанка Димитрова Грозева

130800016

Член

Венелина Иванова Семерджиева

130800016

Член

Магдалена Страхилова Аршинкова

130800016

Член

Юлиана Христова Ванчурова

130800017

председател

Велеслав Георгиев Аврамов

130800017

зам.председател

Ани Рашкова Рашева-Букова

130800017

секретар

Елена Маркова Алексиева

130800017

Член

Цветан Николов Рабаджиев

130800017

Член

Евелина Мильова Кацарова

130800017

Член

Марин Димитров Сотиров

130800017

Член

Силвана Руменова Зазьова

130800017

Член

Зоя Яворова Мърчова

130800017

Член

Румен Емилов Кадьов

130800018

председател

Величка Димитрова Ръджова

130800018

зам.председател

Елеонора Иванова Стойчева

130800018

секретар

Татяна Димитрова Благова

130800018

Член

Иван Здравков Божурин

130800018

Член

Гелише Махмудова Кацарова

130800018

Член

Мария Тонкова Динчева

130800018

Член

Иван Георгиев Тасев

130800018

Член

Динка Василева Кертова

130800018

Член

Гинка Атанасова Райнова

130800019

председател

Тодор Иванов Шейнов

130800019

зам.председател

Иванка Георгиева Велкова

130800019

секретар

Пламен Веселинов Захариев

130800019

Член

Роза Василева Ищева

130800019

Член

Джимка Махмудова Кацарова

130800019

Член

Кръстинка Асенова Клинчева

130800019

Член

Николина Костадинова Ръджова

130800019

Член

Самуил Минчев Дураков

130800019

Член

Емилия Александрова Вранчева

130800020

председател

Анна Тодорова Шейнова

130800020

зам.председател

Ася Мустафа Есева

130800020

секретар

Стоилка Борисова Бозева

130800020

Член

Ангел Бориславов Иванчев

130800020

Член

Димитрина Николова Радичева

130800020

Член

Авиша Билялова Джамбазова

130800020

Член

Петя Илинова Гушевилова

130800020

Член

Красимир Леонидов Диваков

130800020

Член

Аксения Костадинова Камберова

130800021

председател

Борис Иванов Петричев

130800021

зам.председател

Николай Николов Петричански

130800021

секретар

Зорка Георгиева Николова

130800021

Член

Георги Борисов Янев

130800021

Член

Вероника Викторова Маджирова

130800021

Член

Райна Георгиева Вардева-Дойчинова

130800021

Член

Георги Тодоров Шабанов

130800021

Член

Иванка Димитрова Димитрова

130800021

Член

Цанко Страхилов Хаджиев

130800022

председател

Веселина Илиева Сотирова

130800022

зам.председател

Таня Костадинова Костадинова

130800022

секретар

Катя Георгиева Иванчева

130800022

Член

Румяна Василева Шаркова

130800022

Член

Щеряна Иванова Стефанова

130800022

Член

Димитър Ангелов Славков

130800022

Член

Никола Михайлов Михайлов

130800022

Член

Валентина Михайлова Дебелушина

130800022

Член

Десимир Миленов Торбев

130800023

председател

Зулие Мехмед Джихан

130800023

зам.председател

Валентина Великова Павлова

130800023

секретар

Бранимира Маликова Джиханова

130800023

Член

Мишел Радомиров Чилев

130800023

Член

Емилия Бисерова Джиханова

130800023

Член

Миролюб Людмилов Табаков

130800023

Член

Рашид Юмер Джихан

130800024

председател

Юсуф Муса Дъбев

130800024

зам.председател

Галина Златева Сотирова

130800024

секретар

Ибрахим Али Шондров

130800024

Член

Ивайло Пламенов Ачев

130800024

Член

Данче Иванова Бергова

130800024

Член

Али Мустафа Дъбев

130800024

Член

Муса Муса Мохамедли

130800025

председател

Ибрахим Азис Маджир

130800025

зам.председател

Ибрахим Муса Кандьов

130800025

секретар

Салих Сабри Мехмед

130800025

Член

Метин Идризов Идризов

130800025

Член

Евтим Кирилов Христов

130800025

Член

Никола Тодоров Семерджиев

130800025

Член

Юсуф Али Салих

130800036

председател

Мустафа Мехмедов Белчев

130800036

зам.председател

Елисавета Бранимирова Манушова

130800036

секретар

Цанко Манушов Алендаров

130800036

Член

Пламен Сергеев Арнаудов

130800036

Член

Атидже Ахмед Арнаудова

130800036

Член

Дуня Салиева Фетова

130800036

Член

Мирослава Антимова Хаджиева

130800036

Член

Амира Вескова Сеферова

130800036

Член

Атанас Георгиев Янков

130800037

председател

Асен Бранимиров Манушев

130800037

зам.председател

Осман Мустафов Кичилиев

130800037

секретар

Мирослав Манушев Баръмов

130800037

Член

Ахмет Салихов Кисимов

130800037

Член

Фатима Михайлова Бошнакова

130800037

Член

Илина Малинова Манушова

130800037

Член

Метко Кемилов Ахмов

130800037

Член

Гинка Александрова Пашова

130800037

Член

Цанко Албенов Сеферов

130800038

председател

Асан Мустафов Белчев

130800038

зам.председател

Радка Христова Христова

130800038

секретар

Муса Алиев Садъков

130800038

Член

Салих Ахмед Кисимов

130800038

Член

Десислава Антимова Налбантова

130800038

Член

Веско Антимов Фетов

130800038

Член

Силвия Цанкова Баръмова

130800038

Член

Дафинка Манушова Табакова

130800038

Член

Милка Емилова Янкова

130800039

председател

Валентин Борисов Стаев

130800039

зам.председател

Салих Мехмедов Манушов

130800039

секретар

Александър Бориславов Прегьов

130800039

Член

Мирослав Мигленов Юруков

130800039

Член

Ангелина Иванова Колчагова

130800039

Член

Цветан Пламенов Маджиров

130800039

Член

Веско Ибрахимов Сеферов

130800039

Член

Али Мусов Садъков

130800039

Член

Георги Атанасов Янков

130800041

председател

Емил Николаев Трончев

130800041

зам.председател

Красимир Алеков Кафеджиев

130800041

секретар

Пенка Ангелова Попова

130800041

Член

Бисер Алеков Мечев

130800041

Член

Тинка Борисова Софовичина

130800041

Член

Явор Тодоров Дебелушин

130800041

Член

Мустафа Мехмед Мечев

130800041

Член

Салиха Ахмед Мечкарска

130800041

Член

Ангел Ганчев Ганев

130800042

председател

Алеко Антимов Шугов

130800042

зам.председател

Красимир Бисеров Мечев

130800042

секретар

Маргарита Георгиева Кьосова

130800042

Член

Катя Ангелова Кънева

130800042

Член

Стефка Атанасова Кръстева

130800042

Член

Юсуф Махмудов Махмудов

130800042

Член

Величка Василева Иванова

130800043

председател

Али Мустафа Ракитовски

130800043

зам.председател

Мустафа Салих Шукри

130800043

секретар

Джемиле Мехмед Двояк

130800043

Член

Мехмед Ибраим Али

130800043

Член

Милушка Цанкова Манушева

130800043

Член

Райме Асан Манушова

130800043

Член

Мехмед Муса Къзин

130800043

Член

Фатиме Джемал Юрукова

130800043

Член

Костадин Иванов Златев

130800044

председател

Емине Муса Джихан

130800044

зам.председател

Муса Мустафа Хатим

130800044

секретар

Георги Петров Цанов

130800044

Член

Ибрахим Али Делиали

130800044

Член

Стефан Атанасов Козинаров

130800044

Член

Мехмед Асанов Манушов

130800044

Член

Мехмед Салих Шукри

130800044

Член

Владимир Сашев Хаджиев

130800044

Член

Димитър Илиев Бодуров

130800045

председател

Айше Атиджева Айдън

130800045

зам.председател

Мустафа Азис Мухаммед

130800045

секретар

Ахмед Салих Салих

130800045

Член

Верка Иванова Янкова

130800045

Член

Людмил Миролюбов Табаков

130800045

Член

Муса Мустафа Ибрахим

130800045

Член

Иван Димитров Вергиев

130800046

председател

Мехмед Хасан Мехмед

130800046

зам.председател

Мустафа Али Бандьо

130800046

секретар

Мехмед Джамалов Крънчов

130800046

Член

Муса Али Ендяк

130800046

Член

Мая Благоева Андреева

130800046

Член

Алиш Мустафов Кичилиев

130800046

Член

Емине Муса Марьок

130800046

Член

Иванка Георгиева Каракушева

130800046

Член

Хусеин Муса Ходжа

130800047

председател

Емине Авзия Салих

130800047

зам.председател

Златко Златев Льотин

130800047

секретар

Атидже Муса Мустафа

130800047

Член

Соня Иванова Тупчева

130800047

Член

Александър Атанасов Налбантов

130800047

Член

Радка Атанасова Пашова

130800047

Член

Мустафа Ибрахим Ибрахим

130800048

председател

Юсуф Исмаил Мехмед

130800048

зам.председател

Мустафа Юсуф Хантин

130800048

секретар

Юсуф Азис Моллов

130800048

Член

Стоянка Бисерова Дидрова

130800048

Член

Виолета Георгиева Калпазанова

130800048

Член

Якуб Мустафов Якубов

130800048

Член

Асие Мустафа Муравева

130800049

председател

Муса Хасан Бакал

130800049

зам.председател

Али Мехмед Ахмед

130800049

секретар

Рефи Мехмедов Кехайов

130800049

Член

Надежда Радоева Статева

130800049

Член

Павлинка Георгиева Кютова

130800049

Член

Тотка Тодорова Иванова

130800049

Член

Али Салиев Дъбев

130800050

председател

Джемал Мустафа Мотен

130800050

зам.председател

Мехмед Халилов Ходжов

130800050

секретар

Димо Радославов Пуев

130800050

Член

Диана Минева Георгиева

130800050

Член

Васил Велков Петров

130800050

Член

Мустафа Али Уручов

130800050

Член

Салих Ахмедов Асанов

130800051

председател

Мехмед Алиш Биркин

130800051

зам.председател

Мустафа Мехмедов Терзиев

130800051

секретар

Реджеп Салих Ендяк

130800051

Член

Тодорка Димитрова Гугалова

130800051

Член

Николай Георгиев Цанов

130800051

Член

Муса Шабанов Бирков

130800051

Член

Муса Мустафа Дрангин

130800052

председател

Красимир Йорданов Димитров

130800052

зам.председател

Мустафа Салих Ендяк

130800052

секретар

Соня Йорданова Бъчварова

130800052

Член

Запринка Василева Керезиева

130800052

Член

Илиян Георгиев Шуманов

130800052

Член

Салих Верхад Салих

130800052

Член

Мустафа Ахмедов Короджиев

130800053

председател

Васил Иванов Боянов

130800053

зам.председател

Верослав Стоянов Рачев

130800053

секретар

Димитър Илиев Узунов

130800053

Член

Янка Стойнова Станкова

130800053

Член

Владимир Петров Петьов

130800053

Член

Надиля Юсуф Кюлюмова

130800053

Член

Павел Пламенов Пашалиев

130800054

председател

Медие Мехмед Местан

130800054

зам.председател

Асан Мехмедов Манушов

130800054

секретар

Андреана Борисова Дивизиева

130800054

Член

Гергана Кръстева Бодурова

130800054

Член

Айше Мустафова Узунова

130800054

Член

Марко Валентинов Шулев

130800054

Член

Емине Ибрахим Мехмед

130800055

председател

Муса Арсенов Мечев

130800055

зам.председател

Антония Вичева Йорданова

130800055

секретар

Ибрахим Ибрахим Кандьов

130800055

Член

Йордан Петров Маджаров

130800055

Член

Атидже Исмаилова Торбева

130800055

Член

Спас Петров Нисторов

130800055

Член

Левен Антонов Кехайов

130800056

председател

Мехмед Мехмед Муса

130800056

зам.председател

Хатидже Исмаил Орцева

130800056

секретар

Мехмед Мустафа Еюпов

130800056

Член

Мустафа Мехмед Хантин

130800056

Член

Красимир Малинов Ендяков

130800056

Член

Мария Николова Цекова

130800056

Член

Муса Мустафа Хантин

130800056

Член

Здравка Иванова Караиванова-Шуманова

130800056

Член

Сашо Иванов Аршинков

130800057

председател

Али Реджеп Али

130800057

зам.председател

Муса Исмаил Орцев

130800057

секретар

Хамза Мехмед Авджи

130800057

Член

Мустафа Мустафов Трончов

130800057

Член

Ахмед Джамал Атипов

130800057

Член

Ахмед Муса Бозев

130800057

Член

Муса Алиев Калъчев

130800058

председател

Катерина Иванова Терзиева

130800058

зам.председател

Рахим Али Енгяк

130800058

секретар

Бисер Янков Чонев

130800058

Член

Веселин Кръстев Николов

130800058

Член

Стояна Цветанова Пенева

130800058

Член

Емилия Петрова Китова

130800058

Член

Ибрахим Ибрахим Ибрахим

130800026

председател

Надежда Николова Гугалова

130800026

зам.председател

Любомира Георгиева Цанова

130800026

секретар

Ирина Василевна Балабанова

130800026

Член

Румен Георгиев Андреев

130800026

Член

Роза Гълабинова Гальова

130800026

Член

Теодора Благоева Голомеева

130800026

Член

Снежана Асенова Савова

130800027

председател

Георгена Благова Паскова

130800027

зам.председател

Красимира Стефанова Фъртунова

130800027

секретар

Мария Йорданова Гешева

130800027

Член

Гергана Иванова Ганева

130800027

Член

Исидора Живкова Кьосева

130800027

Член

Муса Мустафа Калъч

130800027

Член

Димитрийка Лазарова Димитрова

130800028

председател

Екатерина Христова Хрисчева

130800028

зам.председател

Анифе Мустафа Али

130800028

секретар

Минка Георгиева Фотева

130800028

Член

Фанка Иванова Захариева

130800028

Член

Капка Антимова Шолева

130800028

Член

Емилия Ангелова Димитрова

130800028

Член

Катерина Илиева Славова

130800029

председател

Борислав Георгиев Прегьов

130800029

зам.председател

Ангел Цанков Арапов

130800029

секретар

Радка Иванова Бамбовска

130800029

Член

Елена Димитрова Сеизова

130800029

Член

Дияна Пламенова Грахова

130800029

Член

Иван Николов Делиев

130800029

Член

Верка Трендафилова Мадина

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Велинград за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Здравко Стоянов Думков

Мария Христова Аршинкова

Мариа Красимирова Младенова

Екатерина Красимирова Димитрова

Десислава Иваноова Вълова

Милена Атанасова Грънчарова

Катя Благоева Аврамова

Динка Иванова Донева

Емилия Момчилова Кадьова

Нина Тенева Бегова

Екатерина Асенова Левтерова

Иван Тодоров Семерджиев

Стефанка Добрева Илинова

Цветанка Костадинова Маркова

Пенка Георгиева Клинчева

Алтай Байрямов Влакнов

Неджибе Абдиова Палова

Росен Гълъбов Хаджиев

Иванка Георгиева Мърчова

Милена Симеонова Мешкова

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 08.10.2021 в 17:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 380-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Жалба с вх. №11-ЖС/25.11.2021 г., подадена от Борислав Валентинов Лазаров от с. Елшица, община Панагюрище относно начина на изплащане на възнагражденията от проведените избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 14.11.2021 г. и нов тур на 21.11.2021 г.

 • № 379-ПВР/НС / 26.11.2021

  относно: Увеличаване размера на предвиденото възнаграждение без намаляване обема на работа на специалисти – технически сътрудници към РИК Пазарджик, във връзка с произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 378 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане за нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

всички решения