Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
Пазарджик, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

Постъпило е Предложение № 10-КЛ/11.10.2021г., 09:56 ч. за регистриране на кандидатската листа на Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., към същото са приложени следните документи:

 1. Предложение по чл. 255, ал.1 от ИК (Приложение №73-НС), подписано от Виктория Димитрова Василева
 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 78-НС) - 13 бр.
 3. Пълномощно от представляващия Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, от Станислав Тодоров Трифонов към Виктория Димитрова Василева и от Виктория Димитрова Василева към Тинко Василев Василев – 2бр.

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и решение № 631-НС/28.09.2021, относно регистрацията на Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ на Централната избирателна комисия и решение № 579-НС/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия , РИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:  

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД “, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

1

Станислав Светозаров Балабанов

2

Тинко Василев Василев

3

Александър Стайков Марков

4

Георги Славчев Млеканов

5

Веселка Борисова Фиданова-Иванова

6

Мария Любомирова Гагова

7

Тодор Запрянов Косов

8

Иван Стойчев Генов

9

Димитър Илиев Данчев

10

Пламен Стоянов Панчев

11

Рашко Атанасов Ганчев

12

Борислав Венциславов Богословов

13

Здравка Иванова Гювенч

 2. Да се издаде  удостоверение на регистрираните  кандидати от кандидатската листa на Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ след влизане на решението в сила.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:47 часа

Календар

Решения

 • № 60-НС / 12.10.2021

  относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „ПРАВОТО“

 • № 59–ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 58-ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения