Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
Пазарджик, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на Политическа партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД).

Постъпило е Предложение № 11-КЛ/11.10.2021г., 12:25 ч. за регистриране на кандидатската листа на Политическа партия  БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., към същото са приложени следните документи:

 1. Предложение по чл. 255, ал.1 от ИК (Приложение №73-НС), подписано от Тони Димитров Баждаров
 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 78-НС) - 2 бр.
 3. Пълномощно от представляващия Политическа партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД), от Георги Стефанов Неделчев към Тони Димитров Баждаров .

 

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и решение № 649-НС/29.09.2021, относно регистрацията на Политическа партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) на Централната избирателна комисия и решение № 579-НС/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия , РИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:  

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на Политическа партия  БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД),както следва:

Име, Презиме, Фамилия

1

Тони Димитров Баждаров

2

Цветан Николов Тодоров

 2. Да се издаде  удостоверение на регистрираните  кандидати от кандидатската листa на Политическа партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) след влизане на решението в сила.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:47 часа

Календар

Решения

 • № 60-НС / 12.10.2021

  относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „ПРАВОТО“

 • № 59–ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 58-ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения