Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
Пазарджик, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

Постъпило е Предложение № 14-КЛ/11.10.2021г., 13:40 ч. за регистриране на кандидатската листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., към същото са приложени следните документи:

 1. Предложение по чл. 255, ал.1 от ИК (Приложение №73-НС), подписано от Адриан Димитров Атанасов
 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 78-НС) - 6 бр.
 3. Пълномощно от представляващия Политическата партия Николай Симеонов Малинов към Валентин Груев Григоров към Адриан Димитров Атанасов  

 

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и решение 643-ПВР/НС29.09.2021 г., относно регистрацията на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“  на Централната избирателна комисия и решение № 579-НС/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:  

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, както следва:

Име, презиме и фамилия

1.

Андриан  Димитров  Атанасов

2.

Елисавет  Христов Гангов

3.

Мирослав Владимиров  Василев

4.

Спас Цветанов Шиков

5.

Георги  Илиев  Йорданов

6.

Емил Венков Николов

 

 1. Да се издаде удостоверение на регистрираните кандидати от кандидатската листa на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ след влизане на решението в сила.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:47 часа

Календар

Решения

 • № 60-НС / 12.10.2021

  относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „ПРАВОТО“

 • № 59–ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 58-ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения