Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Пазарджик, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“

Постъпило е Предложение № 15-КЛ/11.10.2021г., 13:45 ч. за регистриране на кандидатската листа на Политическа партия  ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“      за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., към същото са приложени следните документи:

 1. Предложение по чл. 255, ал.1 от ИК (Приложение №73-НС), подписано от Любен Иванов Колев
 2. Заявление-декларация от кандидата (Приложение № 78-НС) - 10 бр.
 3. Пълномощно от представляващия Политическата партия Александър Трифонов Томов към Любен Иванов Колев  

 

На основание чл.72, ал.1, т.1, т.8, във връзка с чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, както и решение 628-ПВР/НС от 28.09.2021 г., относно регистрацията на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ на Централната избирателна комисия и решение № 579-НС/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК - ПАЗАРДЖИК

РЕШИ:  

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“, както следва:

Име, презиме и фамилия

1

Любен Иванов Колев

2

Траян Иванов Баждаров

3

Ангел Янакиев Риджаков

4

Тодор Иванов Цопанов

5

Мария Любенова Колева

6

Силвия Зафирова Джонева

7

Радослав Ангелов Сукиязов

8

Ангел Радославов Сукиязов

9

Галина Стоянова Котова

10

Георги Петров Пешков

 

 1. Да се издаде удостоверение на регистрираните кандидати от кандидатската листa на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ след влизане на решението в сила.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 11.10.2021 в 18:47 часа

Календар

Решения

 • № 60-НС / 12.10.2021

  относно: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за народни представители на ПП „ПРАВОТО“

 • № 59–ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Брацигово за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 58-ПВР/НС / 12.10.2021

  относно: Назначаване членове на СИК на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения